KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Dorte Marie Søndergaard

Opdateret: 17/10/18
Titel
Professor, dr.philos.
Arbejde
Aarhus Universitet
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Tuborgvej 164
2400 København NV
Tlf.: +45 87 16 39 27
Mobil: +45 26 21 30 93

www.au.dk
Privat

Født: 1957
Kompetencer
 bullet   socialpsykologi
 bullet   poststrukturalistisk teori
 bullet   nymaterialistisk teori, agential realisme
 bullet   mobning blandt børn og unge
 bullet   børn, unge og computerspil
 bullet   avatarer og robotter
 bullet   in- og eksklusionsprocesser
 bullet   subjektivering, identitet, social tilblivelse
 bullet   køn og magt
 bullet   digital billeddeling blandt unge
 bullet   digital seksualisering
 bullet   forhandling af køn og sociale kategorier
Uddannelse
 bullet   dr.philos., Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo, 1996
 bullet   cand.psych., Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet, 1986
 bullet   klinisk psykologisk efteruddannelse med speciale i børn, unge og familier, Institut for Klinisk Psykologi, Københavns Universitet, 1990-92
Ansættelser
Dorte Marie Søndergaard er professor i socialpsykologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2002-
 bullet   leder af forskningsprogrammet ENGAGE. (Dis)engaging children and young people
 bullet   leder af forskningsprogrammet Diversitet, Kultur og Forandring, IUP Århus Universitet, 2012-2016
 bullet   leder af forskningsprogrammet Diversitet og Læring, DPU, Aarhus Universitet, 2008-12
 bullet   forskningsleder, forskningsprojektet "eXbus: bullying in school", DPU, Trygfonden, 2006-12
 bullet   leder af ph.d.-programmet "Kultur, Diversitet og Læring", DPU, Aarhus Universitet, 2006-
 bullet   studieleder for forskeruddannelsen ved Danmarks Pædagogiske Universitet, 2002-06
 bullet   leder af forskningsnetværket, "Køn, kultur, diversitet. Teorier og metoder til analyse af normalitet, andethed og intersektionalitet", finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 2003-04
 bullet   leder af forskningsenheden "Subjektivering, Køn og Diversitet", Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, Aarhus Universitet, 2003-08
 bullet   forsker i det NorFa-finansierede nordiske netværk "Kønsdiskurser i det Jämställda Norden, Tvärvetenskapliga Granskningar och Nivåövergripande analyser", 2002-05
 bullet   seniorforsker ved Danmarks Humanistiske Forskningscenter i København, 2001-02
 bullet   forskningsleder for Internordisk Netværksarbejde, finansieret af NOS-S, Forum for Kvalitativ Metodeudvikling og Socio-kulturel Empirisk Forskning, 1999-2001
 bullet   lektor ved Institut for Psykologi, Filosofi og Videnskabsteori, Roskilde Universitetscenter, 1997-2002
 bullet   adjunkt ved Faggruppen for Psykologi og Filosofi, Roskilde Universitetscenter, 1995-97
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Medlem af Danmarks Fri Forskningsfond, Kultur og Kommunikation 2019-2023
Udmærkelser
 bullet   Kraka-prisen for bogen "Tegnet på kroppen: Køn, koder og konstruktioner blandt unge voksne i akademia", Foreningen for Kønsforskning, 1999
Produktion
Dorte Marie Søndergaard har bl.a. skrevet:
 bullet   Forhandling af køn og seksualitet i analog og digital forskydning – seksualiseret digital interaktion og krænkelse. I Jansen, Anne et al. (Eds.) Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. pp. 1-28. Oslo, Universitetsforlaget, 2019
 bullet   "On humanoids, avatars and the rest of us. Gender and designing of our new Others", in Designing Robots – Designing Humans. red. / Cathrine Hasse; Dorte Marie Søndergaard. Routledge, 2019.
 bullet   The place and the space of virtual violence concerns in children’s lives. In Sørensen, Estrid (eds.): Cultures of Video Game Concerns. 2018
 bullet   "Bullying, Social Exclusion Anxiety and Longing for Belonging", sammen med Helle Rabøl Hansen, i Nordic Studies in Education, 2018
 bullet   Køn vikler sig ind i alt – om køn og global bæredygtighed, sammen med Inge Henningen. I Hildebrandt, Steen (red.) Bæredygtig Global Udvikling. København: Jurist og Økonomforbundets Forlag. 2016
 bullet   New materialist analyses of virtual gaming, distributed violence and relational aggression. Cultural Studies<->Critical Methodologies, 16(2): 162–172. 2016
 bullet   The Dilemmas of Victim Positioning. Confero, 3(2): 36-79. 2015
 bullet   "School Bullying. New Theories in Context", sammen med Robin May Schott, Cambridge University Press, 2014
 bullet   "Social Exclusion Anxiety: bullying and the enactment of exclusion amongst children at school". In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2014
 bullet   "From standardized interventions to analytically informed, multi-perspective intervention strategies". In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2014
 bullet   "Virtual materiality, potentiality and subjectivity: How do we conceptualize real-virtual interaction embodied and enacted in computer gaming, imagination and night dreams" i "Subjectivity" vol. 6, nr. 1, 2013
 bullet   "Om mobningens vandringer mellem enshed og forskellighed", sammen med Lene Myong. I Kofoed, Jette & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag, 2013
 bullet   "Mobning Gentænkt", red. sammen med Jette Kofoed,, Hans Reitzels Forlag, 2013.
 bullet   "Den distribuerede vold: om computerspil, mobning og relationel aggression", i "Mobning Gentænkt", red. af Kofoed og Søndergaard, Hans Reitzels Forlag, 2012
 bullet   "The ’WHAT OF’ and the ’WHAT IF’ of Agential Realism – In Search of the Gendered Subject", sammen med Lis Højgaard og Malou Juelskjær. Kvinder, Køn & Forskning, 21(1-2), 67-80, 2012.
 bullet   "Mobning, mobbefryd, humor og fællesskab" I "Fællesskab i Skolen. Udfordringer og Muligheder", red. af Jensen, Elsebeth & Svend Brinkmann, Akademisk Forla, 2011
 bullet   "Theorizing the Complexities of Discursive and Material Subjectivity: Agential Realism and Poststructural Analyses", sammen med Lis Højgaard, i "Theory & Psychology", vol. 21, nr. 3, 2011
 bullet   "Mobning: sociale processer på afveje", red. sammen med Jette Kofoed, Hans Reitzels Forlag, 2009
 bullet   "Offerpositionens dilemmaer: om undvigelse af offerpositionering i forbindelse med mobning og anden relationel aggression." i Lützen m.fl. (red.) "På Kant med Historien", Museum Tusculanums Forlag, 2008
 bullet   red. "Feministiske tænkere", Hans Reitzels Forlag, København, 2007, 2.udg. 2018
 bullet   "Management and Gender Diversity: Intertwining Catagories and Paradoxes" sammen med Dorthe Staunæs, i "Gender Equality and other Normativities", red. Eva Magnusson, Malin Rönnblom og Hariet Silius, 2007
 bullet   "Tegnet på kroppen. Køn, koder og konstruktioner blandt unge voksne i akademia", revideret udgave af dr.philos. afhandlingen fra 1995, Museum Tusculanums Forlag, København, 1996, 2. udg. 2000, 3. udg. 2006
 bullet   "Køn i den Finansielle Sektor. Forestillinger, Fikseringer og Forandringer", Delrapport 2. Finansrådet: Videnscenter for Finans, sammen med Camilla Funck Ellehave, 2006
 bullet   "Making Sense of Gender, Age, Power and Disciplinary Position: Intersecting Discourses in the Academy", i "Feminism & Psychology", 15 nr. 2, 2005
 bullet   "Academic Desire Trajectories", i "European Journal of Women's Studies", 12 nr. 3, 2005
 bullet   "At forske i komplekse tilblivelser", i "Metoder i Pædagogisk og Psykologisk Forskning" red. af Bechmann Jensen, Torben og Gerd Christensen, Samfundslitteratur, København, 2005
 bullet   "Subjektiering og nye identiteter", i "Kvinder, Køn & Forskning", 12 nr. 4, 2003
 bullet   "Orientering og desorientering i akademia", i "Akademisk tilblivelse", red. Højgaard og Søndergaard, Akademisk Forlag, København, 2003
 bullet   "Poststructuralist Approaches to Empirical Analysis". International Journal of Qualitative Studies in Education, 15(2), 187-204. 2002
 bullet   "Theorizing Subjectivity: Contesting the Monopoly of Psychoanalysis", i "Feminism and Psychology", vol.12, nr. 4, 2002
 bullet   "Køn og magt i Akademia", sammen med Cathrine Hasse og Inge Henningsen, i "Kønsmagt under forandring", red. af Anette Borchorst, Magtudredningens Bogserie, Hans Reitzels Forlag, København, 2002
 bullet   "Consensual and Disensual University Cultures - Gender and Power in Academia", i "NORA - Nordic Journal of Women's Studies", vol.9, nr. 3, 2001
 bullet   "Destabiliserende Diskursanalyse - Veje ind i poststrukturalistisk inspireret empirisk analyse", i Hanne Haavind red., "Kjønn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i Kvalitativ Forskning", Oslo, Gyldendal Akademisk, 2000
 bullet   "Forskningstraditioner krydser deres spor. Kvalitative og Kvantitative Socio-kulturelle Empiriske Forskningsmetoder", i "Kvinder, Køn og Forskning", sammen med Inge Henningsen, vol.9, no. 4, 2000
 bullet   "Køn som metaprincip", Kvinder, Køn og Forskning, vol.3, no 3, 1994
Sprog
Emneord
 bullet   Køn
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Magt
 bullet   Mobning
 bullet   Organisationer
 bullet   Psykologi
 bullet   Pædagogik
 bullet   Socialpsykologi
 bullet   Uddannelsesforskning
 bullet   Universiteter
 bullet   Videnskabsteori
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Forskningsledere
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Aarhus Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk