KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Mette Skougaard

Opdateret: 02/07/14
Titel
Museumsdirektør, seniorforsker
Arbejde
Det nationalhistoriske Museum
Frederiksborg Slot
3400 Hillerød
Tlf.: +45 48 26 04 39
Fax: +45 48 24 09 66

www.frederiksborgmuseet.dk
Privat
3400 Hillerød

Født: 1952
Kompetencer
 bullet   landbohistorie
 bullet   landlig bygningskultur
 bullet   musemshistorie
 bullet   dokumentation gennem levnedsbeskrivelser
 bullet   studier i etnicitet
 bullet   kulturhistorie og nationalhistorie
 bullet   museumsdrift og ledelse
Uddannelse
 bullet   cand.mag. i historie og etnologi, Københavns Universitet, 1979
Ansættelser
Mette Skougaard er direktør på Frederiksborgmuseet, Frederiksborg Slot, 2005-, museumsinspektør, 1999-2005
 bullet   museumsinspektør ved Nationalmuseet, 1979-99
 bullet   seniorforsker, 1998
 bullet   gæstelærer ved Lunds Universitet, 1995
 bullet   leder af Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser, 1991-1999
 bullet   undervisningsassistent ved Københavns Universitet, 1984-87
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af kulturværdiudvalget, 2012-
 bullet   formand for det internationale forskningsevalueringspanel vedr. forskning på Statens Museum for Kunst, 2008
 bullet   medlem af bestyrelsen, Frederiksborg Gymnasium, 2008-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Grundtvigs Højskole, 2005-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Jyllands Herregårdsmuseum, Gl. Estrup, 2002-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Hjerl Hedes Frilandsmuseum, 2003-09
 bullet   medlem af juryen til uddeling af den danske museumspris, Bikubenfonden, 2001-09
 bullet   medlem af bestyrelsen, Hjerl Fonden, 2003-07
 bullet   medlem af Kulturministeriets Rådgivende Forskningsudvalg, 1999-2004
 bullet   formand for Landbohistorisk Selskab, 1995-2001
 bullet   Nationalmuseets repræsentant i komitéen for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, 1991-99
 bullet   medlem af bestyrelsen, Dansk Skolemuseum, 1995-99
 bullet   medlem af Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings bestyrelse, 1993-98
 bullet   medlem af styregruppen, Dansk Sygeplejemuseum, 1996-98
 bullet   medlem af Statens Museumsnævns Referencegruppe for Nyere Tids Kulturhistorie, 1995-98
 bullet   medlem af Kulturhistorisk Råd, 1996-98
 bullet   medlem af Kulturministeriets Privatarkivudvalg, 1994-96
 bullet   medlem af bestyrelsen, Frilandsmuseets Venneselskab, 1990-92
 bullet   medlem af bestyrelsen for museumssektionen, Dansk Magisterforening, 1985-89
 bullet   formand for det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende den skolehistoriske samling på Danmarks Pædagogiske Bibliotek, 1987
Udmærkelser
 bullet   ridder af Dannebrogorden, 2010
Produktion
Mette Skougaards har bl.a. forsket i og skrevet om ældre dansk landbokultur med bygningshistoriske studier som specialområde, samt kulturhistoriske og nationalhistoriske emner
 bullet   bl.a. "Ny dansk museologi", redigeret af Bruno Ingemann & Ane Hejlskov Larsen, 2005; Gottorp, et hertugdømmes storhed og fald, 2002, Danmark og Norge 1700-1905, 2004, China in Denmark, udstilling og publikation på Prins Gongs Paladsmuseum i Beijing, 2008. Initiativtager til den store nordiske portrætkonkurrence, Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris, 2007-2009-2011
 bullet   museumshistoriske studier, som bl.a. er blevet publiceret i internationale fora
 bullet   etnologisk dokumentationsvirksomhed, bl.a. i forbindelse med studiet af indvandrere og flygtninge i Danmark
 bullet   løbende præsentation af forskningsarbejdet ved nationale og internationale kongresser, symposier o.lign
 bullet   indbudt som gæsteforelæser bl.a. ved Universitetet i Bonn, University of California, Berkeley og University of Chicago samt ved en række museer og foreninger i de nordiske lande
Sprog
Mette Skougaard har dansk som modersmål og taler og skriver flydende engelsk
Emneord
 bullet   Arkitektur
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Etnicitet
 bullet   Historie
 bullet   Indvandrere
 bullet   Landbrug
 bullet   Museer
Professioner
 bullet   Direktører
 bullet   Forskere
Organisationer
 bullet   Frederiksborgmuseet
Region
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk