KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Eva Smith

Opdateret: 16/02/16
Titel
Professor emeritus, dr.jur.
Arbejde
Københavns Universitet
Det Juridiske Fakultet
Forskningsområdet, JUR
Sankt Peders Stræde 5, st.
1453 København K
Tlf.: +45 35 32 31 46

www.jur.ku.dk
Privat
2100 København Ø

Født: 1942
Kompetencer
 bullet   strafferet
 bullet   procesret
 bullet   menneskerettigheder
 bullet   kriminalpræventivt arbejde
Uddannelse
 bullet   dr.jur., 1986
 bullet   cand.jur., 1974
Ansættelser
Eva Smith er professor i retsvidenskab ved Forskningsområdet JUR, Københavns Universitet, 1990-2013
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   mæglingsmand i SIDs klageinstitution for forbundets medlemmer
 bullet   medlem af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg
 bullet   medlem af Retsplejerådet
 bullet   dansk medlem af flere kommissioner under Europarådet
 bullet   formand for Københavns Retshjælp og for Det kriminalpræventive Råd
 bullet   medlem af Kirkeministeriets udvalg vedrørende godkendelse af trossamfund
Udmærkelser
 bullet   Demokratiprisen, Krogerup Højskole, 2010
 bullet   Dansk Flygtningenævns pris, 2007
 bullet   Æresdoktor ved Lunds Universitet, 2005
 bullet   Akademikernes Centralorganisations kommunikationspris, 2003
Produktion
Eva Smith er den første kvindelige professor i retsvidenskab, Københavns Universitet
 bullet   har skrevet flere videnskabelige publikationer og artikler, bl.a. "Varetægtsfængslinger i forbindelse med rydning af Ungdomshuset: HK af 13/6 2007 (U2007.2350H)", i "Juristen", vol 89, nr. 7, 2007
 bullet   skrevet en selvbiografi ved sin datter, "Mens tid er", 2006
 bullet   lærebøger i straffeproces, civilproces og fuldbyrdelsesret
 bullet   3 børnebøger under navnet Eva Asmussen
 bullet   disputatsen "Vidnebeviset. En vurdering af afhøringsmetoder og vidneforklaringer", 1986

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Sprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Forebyggelse
 bullet   Jura
 bullet   Kriminalitet
 bullet   Menneskerettigheder
 bullet   Retspleje
 bullet   Retsvidenskab
 bullet   Retsvæsen
 bullet   Strafferet
 bullet   Vidner
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Jurister
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Det Juridiske Fakultet
 bullet   Københavns Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk