KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Helle Holt

Opdateret: 21/11/18
Titel
Seniorforsker
Arbejde
VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K
Danmark
Fax: +45 33 48 08 33
Mobil: +45 33 48 09 48

www.vive.dk
Privat
2960 Rungsted
Mobil: +45 33 48 09 48

Født: 1960
Kompetencer
 bullet   kønsopdelte arbejdsmarked
 bullet   arbejdsliv og køn
 bullet   arbejdspladskultur og virksomheders sociale ansvar
 bullet   tilpasning mellem arbejdsliv og familieliv
Uddannelse
 bullet   ph.d., Københavns Universitet, 1994
 bullet   cand.adm.pol., Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 1988
Ansættelser
 bullet   Seniorforsker på VIVE – Det Nationale Forskningscenter og analysecenter for Velfærd, 2003-
 bullet   seniorforsker, Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår, 2001-03
 bullet   ansat på Socialforskningsinstituttet, SFI, 1987-2001, som seniorforsker, 1994-2001
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af netværket Kvinder, Køn og Arbejdsmarked
 bullet   medlem af Center for Studier i Arbejdsliv, CSA
Udmærkelser
 bullet   Vanførefondens forskerpris, 1998
 bullet   ligestillingsforskerpris, 1997
Produktion
Helle Holt har sammen med TeamArbejdsliv udført et projekt for KL og forhandlingsfælleskabet om kønsmainstreming af generelle aftaler samt overenskomsterne mellem KL og FOA samt HK/Kommunal, 2015
 bullet   projektleder på det litteraturstudie, der gennemgår de nordiske erfaringer om øremærket barsel til mænd, SFI-rapport, nr. 22, 2013
 bullet   På foranledning af KTO og KL udarbejdede Helle Holt en kvalitativ undersøgelse af lokal løn på kommunale arbejdspladser for at besvare spørgsmålet om, hvorfor det tilsyneladende i højere grad er mændene end kvinderne, der får funktions- og kvalifikationstillæggene, SFI-rapport nr. 18, 2012
Helle Holt har evalueret "loven om kønsopdelt lønstatistik", sammen med seniorforsker Mona Larsen, SFI-rapport, vol.11, nr.48, 2011
 bullet   redigeret antologien "Lige muligheder - frie valg? Om det kønsopdelte arbejdsmarked gennem et årti", sammen med lektor Ruth Emerek, SFI, 2008
 bullet   "Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd? En antologi om ligeløn i Danmark", red. sammen med M.Deding, SFI, vol.10, nr.12, 2010
 bullet   bl.a. skrevet rapporten "Det kønsopdelte arbejdsmarked. En kvantitativ og kvalitativ belysning", sammen med Lars Pico Geerdsen, Gunvor Christensen et. al., Socialforskningsinstituttet, 06:02, 2006
 bullet   "Indflydelse på egen arbejdstid som løsningen på tilpasningen mellem arbejdsliv og familieliv", i "Tidsskrift for Arbejdsliv" nr. 3, 2003
 bullet   "En moderne virksomhed og det sociale ansvar", i "Menneskelige ressourcer i arbejdslivet - en antologi om samspil mellem organisation, arbejde og arbejdsmiljø", København, Socialforskningsinstituttet, 03:11, 2003
 bullet   "Evaluering af puljen til fremme af et bedre arbejdsliv og øget vækst. 10 Casebeskrivelser", Delrapport 1, København, Arbejdsministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, 2001
 bullet   "Hvor går grænsen? - køn og arbejdsliv i forandring", red. sammen med B. Bjerring, P. Bottrup, V. Kold, Samfundslitteratur, 2000
 bullet   "En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar", Socialforskningsinstituttet Rapport, 98:1
 bullet   "Brydninger - Perspektiver på det kønsopdelte arbejdsmarked", Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1997, redigeret sammen med Ruth Emerek, Vibeke Kold og Sanne Ipsen
 bullet   "Erfaringer fra et udviklingsprojekt om familievenlige arbejdspladser", sammen med Ivan Thaulow, Socialforskningsinstituttet Rapport, 96:17
 bullet   "Reconciling Work and Family Life. An International Perspective on the Role of Companies", sammen med Ivan Thaulow, Socialforskningsinstituttet Rapport, 96:12
 bullet   "Family-Friendly Workplaces", sammen med Ivan Thaulow, Ministry of Social Affairs, 1995
 bullet   "Forældre på arbejdspladsen - En analyse af tilpasningsmulighederne mellem arbejdsliv og familieliv i kvinde- og mandefag", Socialforskningsinstituttet Rapport, 1994:8, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Licentiatserien, 1994/3
 bullet   holder foredrag og workshops
Sprog
Helle Holt har dansk som modersmål og taler, skriver og læser engelsk
Emneord
 bullet   Arbejdsmarkedet
 bullet   Arbejdsmarkedspolitik
 bullet   Familie
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Kønsarbejdsdeling
 bullet   Ligestilling
 bullet   Organisationsudvikling
Professioner
 bullet   Forskere
Organisationer
 bullet   Kvinder, Køn og Arbejdsmarked
 bullet   VIVE – Det Nationale Forskningscenter og analysecenter for Velfærd
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk