KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Hedvig Vestergaard

Opdateret: 20/12/17
Titel
Seniorforsker
Arbejde
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Afdeling for By, Bolig og Ejendom
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København
Tlf.: +45 99 40 22 88

vbn.aau.dk/da/persons/hedvig-vestergaard(1e457cc6-4b58-48a4-9d9c-01e0e58b8e2f).html
Privat

Født: 1949
Kompetencer
 bullet   boligpolitik og boligmarked
 bullet   almene boliger
 bullet   andelsboliger
 bullet   problemramte boligbebyggelser
 bullet   enfamiliehuse og enfamiliehusområder
 bullet   evaluering af boligforbedringsprojekter og byforbedringsprojekter
 bullet   byggeri og boligområdet, herunder den eksisterende boligmasses brug og forvaltning
 bullet   social udstødelse
Uddannelse
 bullet   studierejser og ophold i udlandet, bl.a. gæsteforsker i Department of Town and Country Planning University of Newcartle, Newcastle upon Tyne, England, 1999
 bullet   cand.oecon., Aarhus Universitet, 1975
Ansættelser
Hedvig Vestergaard er seniorforsker i Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, afdelingen for By, Bolig og Ejendom, 1987-
 bullet   forelæser om boligforhold, boligmarked og boligpolitik på kandidatuddannelsen By, Bolig og Bosætning på Aalborg Universitet, København, AAU-cph
 bullet   koordinator for projektgruppen Boligområder og Velfærd, Afdelingen for Byer og Boliger, Statens Byggeforskningsinstitut, 2000-04
 bullet   selvstændig konsulent, eget firma, med opgaver – bidrag til omdannelse af Horsten i Tuinstad Zuidwijk, Rotterdam (NL) og udvikling af koncept for et præfabrikeret enfamiliehusbyggeri i samarbejde med Landskronagruppen, Landskrona (S), 1986-87
 bullet   forsker ved SBI, Økonomisk afdeling, 1980-86
 bullet   fuldmægtig i Boligministeriet, 1978-80
 bullet   forsker ved SBI Hørsholm, Økonomisk afdeling, 1975-78
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af bestyrelsen for European Network for Housing Research, ENHR, 2003-12
 bullet   medlem af European Network for Housing Research, ENHR, 1987-
 bullet   koordinator for Center for Boligforskning, www.Boligforskning.dk, 2001-07
 bullet   Danmarks Nationalleksikon, forfatter vedr. økonomi, specielt bygge- og boligforhold og det almene boligbyggeri, 1993-2001
 bullet   koordinator for arbejdsgruppen, Large Housing Estates under ENHR, 1994-2000, 2010-12
 bullet   medlem af den nordiske kvindeforskergruppe for "Det nye hverdagsliv", 1982-90
 bullet   folketingskandidat i Svendborg-Langelands kredsen, Det radikale Venstre, 1995-98
 bullet   medlem af bestyrelsen for SBI, 1992-96
 bullet   censor ved Suhrs Seminarium, 1989-2003
 bullet   medlem af uddannelsesudvalget, SBI, 1980-86, formand, 1984-86
 bullet   formand for udvalg vedr. Lokaler, inventar og vedligehold, SBI, 1987-1989
 bullet   censor ved Arkitektskolen i Aarhus, 1984
 bullet   censor ved Københavns Universitet, 1981
 bullet   tillidsrepræsentant for DJØF-gruppen på SBI og medlem af DJØFs repræsentantskab og af SBIs samarbejdsudvalg, 1976-78
 bullet   medlem af Nationaløkonomisk Forening
Udmærkelser
 bullet   legat fra Otto Mønsteds Fond, 1972
 bullet   KABs jubilæums legat, 1977
 bullet   Jutta Bøjesen Møllers Legat, 1972
Produktion
Hedvig Vestergaard har bl.a. skrevet "Institutions for Neighbourhood Renewel", i "International Encyclopedia of Housing and Home", Elsevier Science, 2012
 bullet   "Et bedre image - Muligheder og udfordringer i boligområder" sammen med Christian Deichmann Haagerup, Socialministeriet, 2010
 bullet   "Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000: Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg", 1. udg. Hørsholm, Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, 2009
 bullet   "Housing and Social Cohesion in Densely Settled Den-mark",i "URBAN SUSTAINABILITY AND GOVERNANCE: NEW CHAL-LENGES IN NORDIC-BALTIC HOUSING POLICIES", red. Arild Holt-Jensen; Eric Pollock, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009
 bullet   "A short history of housing and housing policy in Denmark since 1945", i "Housing in Denmark", red. Hans Kristensen, Centre for Housing and Welfare - Realdania Research, 2007
 bullet   "Social housing in Denmark", i "Social housing in Europe", red. C. Whitehead, & K. Scanlon, London School of Economics, 2007
 bullet   "Hus med have!", i "Byplan", v.58, nr.4, 2006
 bullet   "Single family detached housing - A branch of paradise or a problem?", i "Home ownership. Getting in, getting from, getting out", Part II., red. Doling, J & Elsinga, E, Housing and Urban Policy Studies 30, Delft University Press, 2006
 bullet   "Ny by ved Store Rørbæk. Boliger og beboere" sammen med T. Ærø og A. Lyduch, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm, 2006
 bullet   "Erfaringer fra England, Norge og Tyskland med mere privatiserede former for sociale boliger" sammen med H. Skifter Andersen og K.E. Hansen,Hørsholm, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, nr. 4, 2006
 bullet   "Neighbourhood governance - hvad får et bykvarter til at fungere?", Hørsholm, Statens Byggeforskningsinstitut, 2005
 bullet   "Denmark: Limited problems but intensive action", i red. af R. Turkington, R. van Kempen, & F. Wassenberb, "High-rise housing in europe: Current trends and future prospects", (Housing and Urban Policy Studies, 28). Delft: OTB Research Instiutte for Housing, Urban and Mobility Studies, 2005
 bullet   "Sociale indsatser i boligområder", i red. af H. Skifter Andersen, & H. T. Andersen, "Den mangfoldige by: Opløsning, oplevelse, opsplitning", SBi 2004:01, Hørsholm, Statens Byggeforskningsinstitut
 bullet   "Boligpolitik i velfærdsstaten", i "Den danske velfærdsstats historie: Antologi", 04:18, red. af N. Ploug, I. Henriksen og N. Kærgaard, Socialforskningsinstituttet
 bullet   "Sociale indsatser i boligområder", i "Den mangfoldige by: Opløsning, oplevelse, opsplitning", SBi 2004:01, red. af H. Skifter Andersen og H. T. Andersen, Hørsholm, Statens Byggeforskningsinstitut
 bullet   "Almene boliger i Danmark", i "Allmännyttiga och sociala bostäders framtid i Norden", TemaNord 536, Nordisk Ministerråd, 2003
 bullet   "Neighbourhood Governance. Capacity for Social Integration. The Danish Case Study Report", i "Danish Building and Urban Research. Housing and Urban Research Division", sammen med G. Christensen og A. S. Johansen, Hørsholm, 2003
 bullet   "Boligpolitiske problemer og udfordringer: Interview med nøglepersoner på boligmarkedet", By og Byg Dokumentation 002, Hørsholm, Statens Byggeforskningsinstitut, 2001
 bullet   "Did General Improvement Programmes Change Social Conditions at Problematic Housing Estates? - Nine Danish Examples", i "Large Scale Housing Estates in Northwest Europe: Problems, Interventions and Experiences", red. af Krantz, B., Öresjö, E., Priemus, H., Housing and Urban Policy Studies, nr. 17, Delft University Press, 1999
 bullet   "Troubled Housing Estates in Denmark", i "Social Exclusion in European Cities. Processes, Experiences and Responses", red. Madanipour, A., Cars, G. og Allen J., London, Regional Policy and Development Series 23, Jessica Kingsley Publishers, 1998
 bullet   redaktør på "Housing in Europe", Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm, 1998
 bullet   "From Physical Improvement Towards Integrated Approaches in the Danish Programmes for Large Estates", i "A future for large housing estates - European strategies for prefabricated housing estates incentral and eastern Europe", European Academy of the Urban Environment, Berlin, 1998
 bullet   bidrag til "Den Store Danske Encyklopædi" om boligforhold, specielt almene boliger
 bullet   koordinator og medarrangør af flere konferencer, bl.a. European Network for Housing Research's, ENHR, afholdt i Danmark, 1996
Sprog
 bullet   Hedvig Vestergaard har dansk som modersmål, behersker flydende engelsk, og har kendskab til hollandsk, tysk og fransk
Emneord
 bullet   Boliger
 bullet   Boligpolitik
 bullet   Byfornyelse
 bullet   Byplanlægning
 bullet   Evaluering
 bullet   Kvinder
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Forskere
 bullet   Økonomer
Organisationer
 bullet   Center for Boligforskning
 bullet   Statens Byggeforskningsinstitut
 bullet   Ålborg Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk