KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Merete Birk Nielsen

Opdateret: 12/01/17
Titel
Lærer & undervisningskoordinator
Arbejde
Castberggård
Job og Udviklingscentret
Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted
Danmark
Tlf.: 7658 7317
Mobil: 51 36 99 58 kun sms

www.cbgjob.dk
Privat
8355 Solbjerg
Danmark
Tlf.: +45 86 93 26 06
Mobil: 25 39 56 75 kun sms


Født: 1969
Kompetencer
 bullet   hørehæmmede
 bullet   unge hørehæmmede
 bullet   organisationsarbejde
Uddannelse
 bullet   folkeskolelærer med liniefagene historie og samfundsfag, Frederiksberg Seminarium, 1995
Ansættelser
Merete Birk Nielsen er ansat på Møllevangskolen, Århus, 2001-
 bullet   ansat på Skolen på Kastelsvej, København, 1995-2001
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   bestyrelsesmedlem i Høreforeningen Århus Lokalafdeling, 2006-
 bullet   initiativtager og medarrangør til temadage for erhvervsaktive hørehæmmede, 2004-
 bullet   formand for Høreforeningens arbejdsmarkedsudvalg, 2005-08
 bullet   tidligere formand for konsulentbestyrelsen, 2001-02
 bullet   Landsforeningen for Bedre Hørelses repræsentant i Videncenter for døvblevne, døve og hørehæmmede, 1994-2002
 bullet   medlem af bestyrelsen Specialkonsulenterne for Hørehæmmede og Døvblevne, 1999-2002
 bullet   medlem af Landsforeningen for Bedre Hørelse hovedbestyrelse, 1992-98
 bullet   repræsentant og observatør for International Federation for Hard of Hearing Young People, IFHOHYP, 1990-98
 bullet   medlem af Landsforeningen for Bedre Hørelses undervisningsudvalg, 1990-93
 bullet   formand for Hørehæmmet Ungdom, 1992-98 og næstformand samme sted, 1990-92
 bullet   medlem af De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdoms hovedbestyrelse, 1990-92
 bullet   sekretær i UHA, 1988-90
 bullet   medstifter af UHA, Hørehæmmet Ungdoms lokalklub i Århus, 1987-88
Udmærkelser
 bullet   Hørehæmmet Ungdoms pris, "Det afskårne Øre", 1999
Produktion
Merete Birk Nielsen holder foredrag om hørehæmmedes forhold generelt, under uddannelse og i arbejdslivet
 bullet   arrangør af Temadage for erhvervsaktive under Høreforeningen
 bullet   arrangør af IFHOHYPs Summercamp i Danmark, 1996
 bullet   medarrangør af kurser for hørehæmmede elever i folkeskolen
 bullet   redaktionsmedlem på bladet "Hørehæmmet Ungdom", 1990-92, og 1998-2002
 bullet   er selv svært hørehæmmet og har udført frivilligt arbejde i foreninger for hørehæmmede og unge hørehæmmede
Sprog
Merete Birk Nielsen har dansk som modersmål, tegnsprog som andetsprog, og behersker engelsk på forhandlingsniveau
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Døve
 bullet   Handicappede
 bullet   Organisationer
 bullet   Tegnsprog
 bullet   Unge
Professioner
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Lærere
Organisationer
Region
 bullet   Region Midtjylland
 bullet   ÅrhusPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk