KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Hanne Foss Hansen

Opdateret: 12/01/15
Titel
Professor
Arbejde
Københavns Universitet
Institut for Statskundskab
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
Tlf.: +45 35 32 34 03
Fax: +45 35 32 33 99

polsci.ku.dk/ansatte/detaljer/?id=91164
Privat

Født: 1957
Kompetencer
 bullet   evaluering, forskningsevaluering
 bullet   offentlig forvaltning og organisation
 bullet   forskningspolitik
 bullet   universitetssektorens udvikling
Uddannelse
 bullet   lic.merc., ph.d., 1986
 bullet   cand.merc., 1982
 bullet   HA, 1979
Ansættelser
Hanne Foss Hansen er professor i offentlig forvaltning og organisation, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 2004-
 bullet   lektor samme sted, 1993-2004
 bullet   ansat på Handelshøjskolen i København som henholdvis forskningsassistent, tværinstitutlig kandidatstipendiat, adjunkt og lektor, 1982-93
 bullet   personalekonsulent i Kommunedata, 1980-81
 bullet   sagsbehandler i Københavns Amtskommune, Centralforvaltningen, 1979-80
 bullet   allround medarbejder i mindre virksomhed i detailhandelen, 1973-79
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af bestyrelsen for SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd, 2013-
 bullet   Advisory board for Högskoleverket, Stockholm, 2007-10
 bullet   medlem af repræsentantskabet for Danmarks Evalueringsinstitut, 2005-
 bullet   medlem af evalueringspanel vedrørende Elsparefonden, 2004
 bullet   medlem af internationalt ekspertpanel vedrørende evalueringsmetodologi i regi af EuropeAid, EU kommissionen, Bruxelles, 2003-
 bullet   sagkyndig for NOKUT, Nasjonalt organ for kvaliet i utdanningen, Oslo, 2003-, medlem af bestyrelsen for NOKUT, 2007-10
 bullet   medlem af programstyret vedrørende forskningsprogrammet "Kunnskab, utdanning og læring" (KUL) under Norges Forskningsråd, 2002-
 bullet   beskikket censor ved uddannelserne i statskundskab og samfundsfag, 2001-
 bullet   beskikket censor ved de erhvervsøkonomiske uddannelser, 1997-
 bullet   beskikket censor for forvaltningsuddannelserne på Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitetscenter, 1994-
 bullet   medlem af udvalg vedrørende rådgivning om legitimitet og habilitet under Norges Forskningsråd, 2003-04
 bullet   medlem af evalueringsudvalg vedrørende forskningen i statsvitenskap i Norge i regi af Norges Forskningsråd, 2001-02
 bullet   medlem af evalueringsgruppe vedrørende masteruddannelserne MPA, MPM og MPP i regi af Danmakrs Evalueringsinstitut, 2001-02
 bullet   medlem af bestyrelsen for Dansk Evalueringsselskab, 2000-02
 bullet   medlem af bestyrelsen for Busses Skole, 1993-99, formand 1995-99
 bullet   medlem af arbejdsgruppe under Norges Forskningsråd vedrørende evaluering af Høgskolereformen, 1995-99
 bullet   beskikket medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 1992-98
 bullet   medlem af referencegruppe for forskningsprogram vedrørende Norges Forskningsråds virkemidler i regi af NIFU, 1996-98
 bullet   medlem af evalueringskommite vedrørende Middelaldercentret ved Oslo Universitet, 1997-98
 bullet   beskikket censor ved Danmarks Biblioteksskole, 1991-95
 bullet   medlem af nordisk arbejdsgruppe NOGAgruppen nedsat af Byggforskningsrådet, Stockholm, bedømmelse af forskningsprojekters relevans, 1991-95
 bullet   medlem af følgegruppe for iværksættelse af forskningsevalueringer på Handelshøjskolen i København, 1993-95
 bullet   medlem af ATV udvalg vedrørende levnedsmiddelkontrol, 1994-95
 bullet   censor ved Aalborg Universitetscenter, Samfundsvidenskabelig Basisuddannelse, 1990-93
 bullet   beskikket censor på Roskilde Universitetscenter, Forvaltningsuddannelsen, 1992-93
 bullet   medlem af europæisk arbejdsgruppe under Community of European Management Schools, CEMS, 1990-93
 bullet   medlem af nordisk evalueringskomite nedsat af Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd, 1992
 bullet   medlem af referencegruppen vedrørende evalueringen af de danske energiforskningsprogrammer, 1992
Udmærkelser
 bullet   "The Katrin Fridjonsdottir Memorial Prize" for sin indsats inden for området forskning om forskning, Uppsala Universitet, 1995
 bullet   Tietgenprisens guldmedalje, 1986
Produktion
Hanne Foss Hansen har bl.a. skrevet "Educational Evaluation in Scandinavian Countries", i Scandinavian Journal of Educational Research: Converging or Diverging Practices?", 2009
 bullet   "Metodedebatten om evidens" sammen med Olaf Rieper, AKF Forlaget, 2007
 bullet   "Evidensbevægelsens udvikling, organisering og arbejdsform. En kortlægningsrapport" sammen med Yosef Bhatti og Olaf Rieper, akf forlaget, 2006
 bullet   "Kvalitet i evalueringspraksis", i "Nordisk administrativt tidsskrift", årg. 86, nr. 1, 2005
 bullet   "Videnskab og forskning", i "Sociologi - en grundbog til et fag.", red. af Heine Andersen, Hans Reitzels Forlag, 2004
 bullet   "Evaluering i staten: Kontrol, læring eller forandring?", København, Samfundslitteratur, 2003
 bullet   "Hvilken slags politik er forskningspolitik?", i "Økonomi & Politik", 75. årgang, nr. 3, 2002
 bullet   "Evaluering: Teori og praksis i designprocessen", i "Nordiska Organisationsstudier", vol.3, nr. 3, 2001
 bullet   "The Local Construction and Enactment of a Standard for Research Evaluation", i "Evaluation", sammen med Finn Borum, vol. 6, 3, 2000
 bullet   "Dynamisk inerti: Universitetssektoren gennem 35 år", i "Forandringer i teori og praksis", red. af Marianne Antonsen og Torben Beck Jørgensen , DJØF's forlag, 2000
 bullet   "The Construction and Standardization of Evaluation: the Case of the Danish University Sector", i "Evaluation", sammen med Finn Borum, vol. 5, no. 3, 1999
 bullet   "Den historiske arv - Danmark", kapitel 3 i "Fra opbygning til ombygning i staten. Organisationsforandringer i tre nordiske lande", red. af Per Lægreid og Ove K. Pedersen, DJØFs Forlag, 1999
 bullet   "Public Organizations, Multiple Constituencies and Governance", i "Public Administration", vol. 76, nr. 3, sammen med Torben Beck Jørgensen, m.fl., 1998
 bullet   "Universitetssektoren på vej mod år 2000. Den splittede omverden og behovet for helhed", i "Universiteter i dag. Politik-kultur-ledelse", red. af Arne Jacobsen og Palle Rasmussen, Samfundslitteratur, 1997
 bullet   "Forskningsevaluering: Den danske situation i internationalt lys", i "Biblioteksarbejde", 17. årgang, nr. 48, 1996
 bullet   "Offentlige organisationer mellem politik og produktion under publicering", i "Nordisk Administrativt Tidsskrift", sammen med Torben Beck Jørgensen, m.fl., 1996
 bullet   "The Public Administration System of Denmark", i "Public Administration in Europe", red. af Paolo Rondo Brovetto & Henk van Ruller, Bocconi University Press, 1996
 bullet   "Organizing for Quality", i "Science Studies", vol. 8, nr. 1, 1995
 bullet   "Styring af forskning: Kan forskningsindikatorer anvendes", sammen med Birte Holst Jørgensen, Samfundslitteratur, 1995
 bullet   "Nordisk forskning i internasjonal sammenheng - en bibliometrisk beskrivelse av publisering og siteringer i naturvitenskapelig og medicinsk forskning", Nordisk Ministerråd, Tema Nord, sammen med Terje Bruen Olsen, m.fl., 1994
 bullet   "Forskningsevaluering i teori og praksis. Organisering, netværk og publicering. Illustreret ved casestudier af to universitetsinstitutter", Samfundslitteratur, sammen med John Christiansen, 1993
 bullet   "Organisation og Økonomistyring", Samfundslitteratur, sammen med Peter Neergaard, 1991
 bullet   "Organisering og styring af forskning. En introduktion til forskning om forskning", "Nyt fra Samfundsvidenskaberne", 1988
 bullet   "Mintzberg's konfigurationer og økonomistyring", sammen med Peter Neergaard, Samfundslitteratur, 1987
Sprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Evaluering
 bullet   Forskningsevaluering
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Forvaltning
 bullet   Stat
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Institut for Statskundskab
 bullet   Københavns Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk