KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Lone Fatum

Opdateret: 30/10/18
Titel
Arbejde
Privat
3100 Hornbæk
Tlf.: +45 49 70 16 30
Mobil: +45 20 57 50 02


Født: 1941
Kompetencer
 bullet   apokryfe nytestamentlige skrifter
 bullet   narrativ bibelfortolkning
 bullet   hermeneutik og homiletik
 bullet   Lukasskrifterne
 bullet   Paulus og den paulinske tradition
 bullet   Ny Testamente, eksegese
 bullet   nytestamentlig teologi og kristologi
 bullet   kristendom og kirke
 bullet   etik
 bullet   kvinde- og kønsforskning
 bullet   kønssymbolik og socialmoral i kristen tradition
 bullet   køn, autoritet og præsterolle
Uddannelse
 bullet   studieophold i England, Cambridge, 1970-71 og i USA, Harvard, 1973
 bullet   stipendiat i Ny Testamente, 1969-76
 bullet   cand.theol., Københavns Universitet, 1969
Ansættelser
Lone Fatum har været lektor i Ny Testamente ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, 1981-2008
 bullet   underviser ved Præstehøjskolen, ved Præsternes Efteruddannelse og ved Folkeuniversitetet
 bullet   ekstern lektor, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, 1976-81, undervisningsassistent samme sted, 1976
 bullet   gæstelærer ved universiteterne i Århus, Oslo, Reykjavik, Lund, Uppsala, Greifswald, Hamburg og Nuuk
 bullet   desuden ordineret præst, 1976
 bullet   præst i Folkekirken, Sct. Mikkels kirke i Slagelse, 1976-81, gæsteprædikant i Vor Frue, Københavns Domkirke
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   studieleder for Liniestudiet i teologi ved Folkeuniversitetet i København, 1986-2009
 bullet   formand for det nytestamentlige undervisnings- og eksamensudvalg samt medlem af forretningsudvalget for Afdeling for Bibelsk Eksegese
 bullet   formand for Grønlandsudvalget, Det Teologiske Fakultet
 bullet   medlem af Universitetets Stipendiestyrelse for teologi og humaniora, -2007
 bullet   medlem af Det Teologiske Fakultetsråd, Københavns Universitet, 1976-81 og 1983-88 og af Studienævnet, 1990-92, som formand, 1992, medlem af Akademisk Råd, 2006-08
 bullet   tilknyttet Kvinfos mentornetværk, 2005-
 bullet   medlem af Folkeuniversitetsnævnet, udpeget af Statens Humanistiske Forskningsråd, 2003-07
 bullet   medlem af bestyrelserne for Kvinderegensen, Studentergården, Øresundskollegiet og Emdrupborg Kollegium
 bullet   medlem af menighedsrådet ved Hornbæk kirke, 1992-2004, og personaleansvarlig samme sted, 1996-2003
 bullet   medlem af Konsistoriums og Rektors Ligestillingsudvalg, Københavns Universitet, 1986-92
 bullet   medstifter af Det Kvindeetiske Råd, 1984 og medlem, 1984-88
 bullet   medstifter af European Society of Women for Theological Research, ESWTR, international sekretær, 1986-87 og dansk koordinator, 1987-95
 bullet   initiativtager til og første formand for den lokale afdeling i Slagelse af "Mødrehjælpen af 1983"
 bullet   medlem af bestyrelsen, Almindelig Dansk Præstekonvent, 1983-86
Udmærkelser
 bullet   modtog Det Teologiske Fakultets Pædagogiske Pris, efter indstilling fra de studerende, 1993
 bullet   guldmedajle for prisopgave om Kingos Salmer, Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Københavns Universitet, 1968
Produktion
 bullet   forfatter til "Livet i Kristus som gudstjeneste på jorden (Rom 12-13)", i: "Paulusevangeliet. Nye Perspektiver på Romerbrevet", red. Kasper Bro Larsen og Troels Engberg-Pedersen, Forlaget Anis, 2015
 bullet   forfatter til "Kristus, tiden og den dødelige Jesus" i "Præeksistens", red. Søren Holst m.fl., Forum for Bibelsk Eksegese, nr. 18, Forum Tusculanums Forlag, i 2014
 bullet   forfatter til "Peter som fortolkningsfigur", i "Den store fortælling", FS Geert Hallbäck, red. Søren Holst og Christina Petterson, Forlaget Anis, 2012
 bullet   forfatter til "Paulus fordoblet: Paulus som fortolkningsfigur i egne og andres skrifter", i "Skriftbrug. autoritet og pseudepigrafi", Forum for Bibelsk Eksegese, nr. 16, red. B. Ejrnæs og L. Fatum, Museum Tusculanums Forlag, 2010
 bullet   bidragyder med to artikler til bogen "Den hemmelige Jesus", Forlaget Alfa, 2008, og til antologien "Sprog og forførelse", red. Povl Götke, Forlaget Alfa, 2008
 bullet   forfatter til "Judas som teologisk projekt", i "Frelsens biografisering", Forum for Bibelsk Eksegese, nr. 13, Museum Tusculanums Forlag, 2004, og til "Tro, håb og gode gerninger. Kristusfællesskabet som social konstruktion", i "Den nye Paulus og hans betydning", red. T. Engberg-Pedersen, Gyldendal, 2003
 bullet   desuden medredaktør af og bidragyder til bl.a. "Lidelsens former og figurer", i Forum for Bibelsk Eksegese, nr. 12, Museum Tusculanums Forlag, 2002
 bullet   redaktør af og bidragyder til "Læsninger i Galaterbrevet", Fremad, 2001 samt bidragyder til "Kirke og Kristendom Leksikon", Rosinante, 2001, og til Den Store Danske Encyklopædi
 bullet   "Prædikenvejledninger", i "Præsteforeningens Blad", 1998-99
 bullet   bidragyder til Gads "Bibel Leksikon 1-2", 1998
 bullet   medredaktør af og bidragyder til "Tro og historie", i Forum for Bibelsk Eksegese", nr. 7, Museum Tusculanums Forlag, 1996
 bullet   forfatter til bøgerne "Filipperbrevet og Brevet til Filemon fortolket", Det Danske Bibelselskab, 1998, og "Kvindeteologi", Gyldendal, 1992
 bullet   medredaktør af og bidragyder til "Fortolkning som Formidling", i "Forum for Bibelsk Eksegese", nr. 3, Museum Tusculanums Forlag, 1992
 bullet   bidragyder til "Kvindestudier", 1977-84 samt "Forum for Kvindeforskning", red. Nynne Koch, 1984-88
 bullet   anmelder bl.a. ved "Politiken", 1987-95, "Kristeligt Dagblad", 1977-82 og "Sjællands Tidende", 1976-80
 bullet   engageret i socialt arbejde samt forskellige kvindepolitiske aktiviteter i Slagelse, 1976-85
 bullet   underviser ved Nynne Kochs kurser i feminologi ved Folkeuniversitetet, 1975-84
 bullet   medarrangør af og bidragyder til internationale seminarer og konferencer om feministiske, kønshistoriske og socialhistoriske emner, herunder et flerårigt konferenceforløb om "Women in the Early Christian Traditions", sponsoreret af The European Science Foundation
 bullet   artikler til danske og udenlandske tidsskrifter og antologier om især hermeneutiske, køns- og kvindeteologiske emner samt Paulus-studier
 bullet   foredrag om bibelske, teologiske, fortolkningsteoretiske og etiske emner, om køns- og kvindeforskning, om den nye Paulus-forskning samt om bl.a. kønsmotiver og kvindefigurer i apokryfe skrifter
 bullet   bidrag til den teologiske køns- og kvindeforskning er publiceret på eller oversat til engelsk, tysk, norsk, svensk, islandsk og italiensk
Sprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Bibelen
 bullet   Etik
 bullet   Kristendom
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Teologi
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
 bullet   Præster
 bullet   Teologer
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk