KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Susanne V. Knudsen

Opdateret: 02/05/17
Titel
Professor emerita, forfatter
Arbejde

www.hbv.no
Privat
4140 Borup
Dammark
Tlf.: +45 51 92 81 77
Mobil: +45 5192 81 77


Født: 1951
Kompetencer
 bullet   pædagogisk tekstforskning
 bullet   køn i skolen
 bullet   nordisk kvindelitteratur og mandelitteratur
 bullet   litteraturteori
 bullet   kvindeforskning og kønsforskning
 bullet   køn og medier
 bullet   køn og ungdomskulturer
 bullet   køn og pornografi
 bullet   køn og akademia
 bullet   undervisningsobservationer
 bullet   kvalitative interview
 bullet   arbejdsmarkedsuddannelser
 bullet   køn i kulturen
 bullet   køn i politik
Uddannelse
 bullet   dr.phil. i dansk kvindelitteratur, 1988
 bullet   cand.phil. i nordisk sprog og litteratur, Odense Universitet, 1977
Ansættelser
Susanne V. Knudsen er professor i pædagogisk tekstforskning, Høgskolen i Vestfold, Norge, 2005-2014
 bullet   tidligere seniorforsker, NIKK, Nordisk institutt for kvinne og kjønnsforskning, 2002-05
 bullet   tidligere lektor på Institut for pædagogisk antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, tidligere Danmarks Lærerhøjskole, 1992-2002
 bullet   tidligere centerleder på AMU i Frederiksværk, 1990-92
 bullet   tidligere dansk lektor, Nordisk Institutt, Universitetet i Bergen, 1982-89
 bullet   tidligere adjunktvikar, undervisningsassistent og instruktør på Nordisk sprog og litteratur, Odense Universitet, 1974-81
Tillidsposter og medlemskaber
præsident for IARTEM, The International Association for Research on Textbooks and Educational Media, 2005-2013
 bullet   bestyrelsesmedlem i Foreningen for kvinde- og kønsforskning i Danmark, 1995-99
 bullet   medlem af institutråd, studienævn og fakultetsråd på Odense Universitet, Universitetet i Bergen og Danmarks Lærerhøjskole, 1975-96
 bullet   bestyrelsesmedlem i Institut for massekommunikasjon, Universitetet i Bergen, 1985-88
 bullet   bestyrelsesmedlem i Bergen Filmklubb, 1984-87
Udmærkelser
Produktion
"Feminiteter og forførelser i Suzanne Brøggers forfatterskab"i Tidsskrift for kjønnsforskning 2014/1.
"Køn i kulturen: køn, medier og litteratur", Frydenlund, 2011
 bullet   "Køn i politik. Køn, magt og politiseringer", Frydenlund, 2012
 bullet   "Køn i skolen: køn, pædagogik og pædagogiske tekster", Frydenlund, 2010
 bullet   Kapitlerne "Kønsteorier" og "Poststrukturalistiske tilgange" i Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster, 2010
 bullet   artikler om intersektionalitet, bl.a. "Intersectionality and the Sami in Norwegian Textbooks", 2006; "Läsnning och fotboll - genus och etnicitet vid läsning av facktexter", 2011;"Views and voices. Indigenous people in Australian teaching and learning materials 2000-2011", 2012; "Intersektionel kønspædagogik", 2012
 bullet   "Deconstructing the Nuclear Family in Norwegian Textbooks", 2006;
 bullet   "Breaking the borders of genres and genders; new technologies and new literacies", 2005
 bullet   "Dancing with and without Gender - Reflections on Gender, Textbooks and Textbook Research", 2005; "With Gender Awareness: Improving the reading of gender in educational texts and illustrations", 2010
 bullet   skrevet bogen "Krystallisationer. J. P. Jacobsen, en moderne mandsforfatter", udgivet af NIKK, Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning, 2005
 bullet   tidligere redaktør af tidsskriftet "NORA", 2001-05
 bullet   har bl.a. skrevet "Fag og faglighed til fortolkning - specialestuderende på et humanistisk fag", i "Kønsblik - på forskerrekruttering i universitetsuddannelser", red. Kirsten Reisby, Danmarks Lærerhøjskole, 1999
 bullet   "Det læste køn og læsende køn - refleksioner over køn, litteratur og undervisning", i "Kvinder, køn & forskning", nr. 2, 1999
 bullet   "Forankringer og forandringer - historiske perspektiver på projektarbejdet", i "Projektarbejdets fortid og fremtid", red. Susanne V. Knudsen, Udviklingsprogrammer, Danmarks Lærerhøjskole, 1999
 bullet   "Udfordringens æstetik", i "Videnskabsteori - sådan relativt set", red. Mads Hermansen og Birgitte Tufte, København, 1997
 bullet   "Fodspor og vingesus. Litteraturpædagogik", København, 1996
 bullet   "Youth culture - towards new educational texts", København-Stockholm-Boston, 1995
 bullet   "Projektopgaven i folkeskolen. I støbeskeen", Kolding, 1994
 bullet   "Polyæstetik og pædagogik", i "Æstetik og didaktik", 2, red. Susanne V. Knudsen, København, 1994
 bullet   "Æstetik og erotik", i "Æstetik og didaktik", red. Susanne V. Knudsen, København, 1993
 bullet   "Kvindeforfattere på selvmordskollision", i "HUG!" 56/57, København, 1990
 bullet   "IMELLEM - skidt og skrift", København, 1989
 bullet   "Om at bedrive metafor", i "Kvinnesyn -tvisyn. En antologi om Sigrid Undset", Oslo, 1985
 bullet   har skrevet kapitlerne "Fra tyende til ung pige i huset", "På højskole", "Piger, kvinder og skolegang", "Kvindelige dagdrømme", "Danske Kvindesamfund, et rids", "Kvindebevægelsen i provinsen", i "Kvindfolk" bd. 1 og 2, red. Anne Margrete Berg m.fl., København, 1984
 bullet   "Kvindebilledet i nogle danske arbejdermagasiner", i "Overgangskvinden", red. Mette Bryld m.fl., Odense 1982
Sprog
Susanne V. Knudsen har dansk som modersmål, behersker engelsk på forhandlingsniveau og forstår tysk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Folkeskolen
 bullet   Gestaltterapi
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvindelitteratur
 bullet   Køn
 bullet   Litteratur
 bullet   Norden
 bullet   Pædagogik
 bullet   Ungdomskultur
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Høgskolen i Vestfold
Region
 bullet   NorgePrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk