KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Karen Borgnakke

Opdateret: 03/03/15
Titel
Professor
Arbejde
Københavns Universitet
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Njalsgade 80
2300 København S
Tlf.: +45 35 32 94 34

www.mef.ku.dk
Privat


Født: 1951
Kompetencer
 bullet   køn og pædagogik
 bullet   pædagogiske diskurser, modernisering & professionalisering
 bullet   læringsforskning
 bullet   børne- og ungdomskultur
 bullet   uddannelsesforskningens videnskabsteori og metode
Uddannelse
 bullet   dr.pæd., Danmarks Lærerhøjskole, 1996
 bullet   cand.mag. i dansk og kultursociologi, 1978, 1989, Københavns Universitet
Ansættelser
Karen Borgnakke er professor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, 2005-
 bullet   professor i Almenpædagogik, Syddansk Universitet, SDU, 2001-05
 bullet   tidligere lektor og leder af forskeruddannelsen, Danmarks Lærerhøjskole, nu DPU
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Det Strategiske Forskningsråds programkomite om uddannelsesforskning og kreativitet, 2011
 bullet   medlem af Erhvervsforskerudvalget, EFU, 2009-14
 bullet   medlem af ekspertpanelet til evaluering af pædagogik i Sverige, ved Högskoleverket, 2008-09
 bullet   medlem af EU-projektet Creative Learning and Student's Perspectives, CLASP, Socrates-programmet, 2003-05
 bullet   medlem af styregrupper og forskernetværk inden for området Etnografisk uddannelsesforskning, Nordisk Forening for Pædagogiske Forskere, NFPF, og European Educational Research Association, EERA, 2000-
 bullet   medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd, 1995-2000, herunder medlem af forretningsudvalget fra 1998, samt deltagelse i tværrådslige forskningsprogrammer, redegørelser og evalueringer
Udmærkelser
Produktion
Karen Borgnakke har skrevet bøger og artikler om feltforskning i forskellige læringskontekster med casestudier og metodediskussioner i "Vekselvirkninger og samspil - mellem teoretiske og kliniske studier i sygeplerskeuddannelsen", ViaSystime 2014, "Etnografiske metoder i uddannelsesforskningen", Københavns Universitet, 2013
 bullet   bidrag til bogen "Schools for Marginalized Youth", Pink Ed., Hampton Press 2012, forskningsrapporten om universitetspædagogisk forskning, Københavns Universitet 2011, web-portalen ITAKA 2010, artikler i Unge Pædagoger og Dansk Pædagogisk Tidsskrift
 bullet   redaktion af bøgerne "Evalueringens spændingsfelter", Klim forlaget, 2008
 bullet   rapporten "Nye læringsstrategier i de gymnasiale uddannelser - Casestudier i IT-klasser og projektarbejde", i "Gymnasiepædagogik", nr. 59, Syddansk Universitet, 2007
 bullet   bogen "Læringsdiskurser og praktikker", Akademisk forlag, 2005
 bullet   disputatsen "Pædagogisk feltforskning" og "Procesanalytisk metodologi", Akademisk Forlag, 1996
 bullet   "Professionaliseringsgevinsten - lærerprofessionalisering gennem forsøg og udviklingsarbejde" og "De Professionelle - forskning i professioner og professionsuddannelse", red. af K. Hjort, Roskilde Universitetsforlag, 2004
 bullet   "Koblinger - mellem kritiske læringsteorier og empirier om praksis", i "Pædagogik - grundbog til et fag", red. af J. Bjerg, 3. rev. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003
 bullet   "Skærpelse af kritisk teori og analytisk sans for praksis", i "Nordisk Pedagogik", nr.4, 2002
Sprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Børnekultur
 bullet   Etnografi
 bullet   Evaluering
 bullet   Gymnasier
 bullet   Køn
 bullet   Pædagogik
 bullet   Uddannelsesforskning
 bullet   Ungdomskultur
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Etnografer
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Københavns Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk