KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Kirsten Hørder

Opdateret: 10/04/18
Titel
Forsker, speciallæge, forhenværende overlæge
Arbejde
Kirsten Hørder
Børne- og ungdomspyskiatrisk forskningsenhed, Klinisk institut, Syddansk Universitet
Sdr. Boulevard 29, Indgang 232
5000 Odense C
Mobil: +45 29 26 80 67

Privat
5250 Odense SV
Mobil: +45 29 26 80 67


Født: 1940
Kompetencer
 bullet   børnepsykiatri
 bullet   ungdomspsykiatri
 bullet   psykoterapi
 bullet   spiseforstyrrelser
 bullet   ledelse
 bullet   forskning og undervisning
 bullet   medicin
Uddannelse
 bullet   speciallæge i børnepsykiatri og ungdomspsykiatri, 1998
 bullet   speciallæge i børnepsykiatri, 1977
 bullet   uddannelse inden for psykoterapi og har deltaget i mange ledelseskurser, administrationskurser og forskningskurser
 bullet   lægevidenskabelig embedseksamen, Aarhus Universitet, 1966
Ansættelser
Videnskabelig assistent, Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet 2014 -2016
 bullet   Kirsten Hørder, overlæge ved børne- og ungdomspsykiatrisk afd, Odense og centerleder, Center for Spiseforstyrrelser, OUH, 2006- 2014
 bullet   Ledende overlæge, Odense Universitetshospital, OUH, Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, 1977-2006 Centerleder af Center for Spiseforstyrrelse, OUH 1993- 2014,
 bullet   Ekstern klinisk lektor i børne- og ungdomspsykiatri,Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syd Dansk Universitet, 1978-2010, 2012-2014
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Styregruppe og forretningsudvalg for KOK specialuddannelse i spiseforstyrelser, 2008-11
 bullet   medlem af SST arbejdsgruppe vedr DRG i Psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, 2004-07
 bullet   arbejdsgruppen i SST vedr "behandling af alvorlige spiseforstyrrelser", 2000-02
 bullet   medlem af Dansk selskab for børne- og ungdomspsykiatri, 1999-
 bullet   medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser, 1998-2001
 bullet   sagkyndig rådgiver i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, 1995-99
 bullet   med i arbejdsgruppe vedrørende forebyggelse af spiseforstyrrelser, 1994-97
 bullet   medlem af Dansk psykiatrisk Selskabs bestyrelse, 1992-97, herunder næstformand, 1993-97
 bullet   medlem af ad hoc udvalg om ungdomspsykiatrien i Danmark, 1991-92
 bullet   medlem af Sundhedsstyrelsens (SST) §14-udvalg for børnepsykiatri, 1978-81 og 1986-89
 bullet   udnævnt af Sundhedsstyrelsen (SST) som §4 stk. 1 tilforordnede vedrørende børnepsykiatri, 1982-85
 bullet   medlem af Dansk selskab for børnepsykiatri og klinisk børnepsykologi med tilknyttede faggrupper, 1972- 2006
 bullet   medlem af Dansk Psykiatrisk Selskab, 1972-1999
Udmærkelser
 bullet   ridder af Dannebrogsordenen, 2013
Produktion
Kirsten Hørder er medforfatter til "Suicidal adfærd i en klinisk population af 12-17-årige med spiseforstyrrelser", P. Damsted et al. Ugeskr. læg, nr. 168, 2006
 bullet   "Somatiske komplikaioner ved anorexia nervosa", R.Støving et al. Mdskr. prak. lægegern, nr. 1043, 2005
 bullet   "Personality disorders in a total population twin cohort with eating disorders", K Ilkjær et al. Comprehensive psychiatry, nr. 45, 2004
 bullet   "Treatment aims and philosophy in the treatment of adolescent anorexia nervosa in Europe", Gowers et al.Europ eat dis rev nr. 10, 2002
 bullet   "A preliminary population-based twin study of selfreported eating disorders", L Kortegaard et al. Psychol med., nr. 31, 2001
Kirsten Hørder har skrevet "Sundhed og børnefamilier", i Sundhed mellem biologi og kultur, en bog om ny sundhedsbegreber, Gyldendal, nr. 112, 1999
 bullet   "Spiseforstyrrelse i Børne- og ungdomspsykiatri", Psykiatrifonden, 1999
 bullet   "Spiseforstyrrelser", i "Lærebog i børne- og ungdomspsykiatri", red. P.H. Thomsen, A. M. Skovgaard, FADL, 1999
 bullet   "Spiseforstyrrelser, hvor stort er problemet og hvordan kan man forebygge", Kirsten Hørder m.fl., Sundhedsstyrelsen, 1997
 bullet   "Behandling af anorexia nervosa", i "Diætisten", 1996
 bullet   "Forskning i børn, børn i forskning", Lene Engel m.fl., Odense kommune, 1988
 bullet   "gender differences in outcome of eating disorders: a retrospective cohort study", Støving RK et al(Hørder K) Psychiatric research, Nr.186, 2011
 bullet   "reflections on involuntary treatment in the Prevention of fatal Anorexia nervosa: a review of five cases", HolmJS et al(HørderK) International journal of eating disorders, nr. 45, 2012
 bullet   "Purging behavior in Anorexia nervosa and eating disorders not otherwise specified: a retrospective cohorte study", Støving RK et al(HørderK) Psychiatric research, nr. 198, 2012
Sprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Børn
 bullet   Ledelse
 bullet   Medicin
 bullet   Psykiatri
 bullet   Psykoterapi
 bullet   Spiseforstyrrelser
 bullet   Unge
Professioner
 bullet   Centerledere
 bullet   Forskere
 bullet   Læger
 bullet   Overlæger
 bullet   Speciallæger
Organisationer
 bullet   Center for Spiseforstyrrelser
 bullet   Det børne- og Ungdomspsykiatriske Hus
 bullet   Odense Universitetshospital
Region
 bullet   Fyn
 bullet   Odense
 bullet   Region SyddanmarkPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk