KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Signe Nepper Larsen

Opdateret: 10/10/16
Titel
Vicedirektør
Arbejde
Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet
Førstballevej 2
7183 Randbøl
Tlf.: +45 72 54 22 06
Mobil: +45 30 51 39 50

www.naturstyrelsen.dk
Privat
www.linkedin.com/in/signe-nepper-larsen-88750b6?trk=nav_responsive_tab_profile

Født: 1968
Kompetencer
 bullet   Botanik og terrestrisk økologi
 bullet   Naturbeskyttelse og biodiversitet
 bullet   Linjeledelse
 bullet   Forretningsstrategier og organisationsudvikling
 bullet   Formidling og kommunikation
 bullet   Miljøvurdering (VVM) og Natura 2000
Uddannelse
 bullet   Cand.scient. biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut, Danmark, 1994
 bullet   Processer og mekanismer i landmiljøet Post graduate kursus (12 ECTS points), Syddansk Universitet, 2003
 bullet   Leadership Development Programme (LDP), 2010-2011 - Leading Business, Leading People, Leading Yourself
 bullet   Leadership Development for top managers in COWI (Level 6 Vice Presidents and Regional Managing Directors, 2015-16. Cross Border Projects, Innovation in COWI A/S
Ansættelser
Signe Nepper Larsen er vicedirektør, Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, 2016-
 bullet   COWI, Afd. Vand og Natur, Øst. Afdelingschef, linjeledelse og forretningsledelse. Medlem af divisionsledelsen for Vand og Miljø i COWI Danmark, 2016 COWI, Vand og miljødivisionen. Forretningschef for de statslige kunder, 2015 COWI, Afd. Natur og Miljø. Afdelingschef, Linjeledelse og forretningsledelse, 2011–14 COWI, Afd. Natur og Miljø. Projektchef for Natur og Miljø, Projekt- og markedsledelse, 2010–2011 COWI, Afd. for Miljø, Natur, Sundhed og Sikkerhed, Seniorprojektleder, Natura 2000 og naturbeskyttelse, 2007–2009 COWI, Afd. for Miljø og Natur, Biolog. Projektleder og specialist for VVM og naturforvaltning, 1995-2007
 bullet   Storstrøms Amt, Sagsbehandler for §3-registrering af beskyttet natur, 1995
 bullet   GEUS, 1995, Videnskabelig medarbejder på Projekt Fortid og Flora
 bullet   Skov- og Naturstyrelsen, Økologisk Kontor, Specialist i ferske enge, 1994-1995
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Bestyrelsesmedlem i IDA Miljø, 2011–
 bullet   Bestyrelsesmedlem i Miljø- og klimaudvalget, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.) 2014–16
 bullet   Bestyrelsesmedlem i Alumneforeningen for Københavns Universitet, 2014–
 bullet   Sagkyndig ekspert samt medlem af visitationsudvalget for Miljøbeskyttelsesloven og Miljøskadeloven i Natur- og Miljøklagenævnet 2007–2016
 bullet   Godkendt censor for universitetsuddannelser i biologi og jordbrugsfagene. 1996–
 bullet   Redaktør af URT, botanisk tidsskrift udgivet af Dansk Botanisk Forening. 1996–2016
 bullet   Formand for aftagerpanelet for biologi og husdyrbrugsvidenskab ved Københavns Universitet 2016 - d.d. og dermed samtidig medlem af Advisory Board for SCIENCE KU. Var medlem af aftagerpanelet for biologi og veterinærvidenskab ved Københavns Universitet, 2013–2015
 bullet   Bestyrelsesmedlem af Dansk Botanisk Forening, Hovedforeningen, 1995–2015
 bullet   Ekstern lektor ved biologi-uddannelse på Københavns Universitet siden 1996, i miljø- og naturforvaltning, conservation og biodiversitet. Herunder ekstern vejleder for bachelor- og kandidatspecialer ved Københavns Universitet
Udmærkelser
Produktion
Naturen skal tættere på. Artikel i Politiken Analyse. Larsen, S. N. & A: Eiby 2014, Politiken
 bullet   Are underground cables always a neutral solution for the environment? Larsen, S. N 2010. Poster ved International Conference on High Voltage Transmission,and the Visual environment 16-17 September 2010, Reykjavik, Island
 bullet   Improvement of nature quality in a Danish Natura 2000-area: Mølleådalen Larsen, S. N. & U. V. Andersen 2008. Poster ved SER Conference Gent, Belgium.
 bullet   Hvordan kan "grænseløs natur" forvaltes i et administrativt system? Larsen, S.N. 2005. Artikel til seminarrapport for seminaret "Landskabet og den nye opgavefordeling", afholdt f Dansk Landskabsøkologisk Forening, Geografisk Institut, KU og Skov & Landbrug, KVL
 bullet   Status for den danske flora. Larsen, S.N. 2005. Indlæg ved konferencen "Natur retur" på Christiansborg 2. marts 2005, arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening, Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet
 bullet   Holmegårds Mose - kan man genoprette en højmose? Riis, N. & S. N. Larsen 2004. Vand og Jord (1)
 bullet   EF-habitatdirektivets mosetyper - hvordan klassificeres et udpegningsgrundlag? Ravn-Jonsen, K, Larsen, S.N., Svendsen, A. & E. Vinther (in prep.) 2003
 bullet   Enge og moser. I: Vestergaard, P. (ed.) Naturen i Danmark, Gyldendals Forlag Larsen, S.N. 2007. Gyldendal.
 bullet   Naturen i byen. I: Vestergaard, P. (ed.) Naturen i Danmark, Gyldendals Forlag Larsen, S.N. 2007. Gyldendal.
 bullet   Hvor galt står det til med naturen i det åbne land? Larsen, S.N. 2002. Bladet Miljøsk fra miljøorganisationen NOAH
 bullet   Hvor galt står det til med naturen i det åbne land - resultater fra Danmarks længste tracéstudie. Larsen, S. N., Vestergaard, M. & O. Geertz-Hansen 2002. Proceedings fra Natur- og Miljøforsknings-konference 2002, København.
 bullet   Langt ude på overdrevet, Larsen, S.N. 2001. URT 3, Dansk Botanisk Forening, København
 bullet   Vandmiljøplan II og landskabet, konferencepapirer fra Dansk Landskabsøkologisk Forening Larsen, S.N. 2001, prepress
 bullet   Vandmiljøplan II og naturkvalitet, Larsen, S.N. 2000. ALMA-bladet.
 bullet   Det danske landskab og vegetation gennem 1000 år Larsen, S.N. 2000. Kaskelot PS 1: 3-18
 bullet   Vådområdestrategien under Vandmiljøplan II - konsekvenser og muligheder for naturen Tind, E.T. & S.N. Larsen 2000. Arbejdsrapport nr. 1 for Naturrådet
 bullet   Det grønne spor - naturressourcer på jernbanearealer. Larsen, S.N. 1998. URT 2: 22-26, Dansk Botanisk Forening, København
 bullet   Projekt Bynatur Dahl, S.Ø., Larsen, S.N., Andersen, U.V., Lynghus, H., Hæstrup, O., Jeppesen, P.J. & Jørgensen, D.W. 1997. Skov- og Naturstyrelsen, pp. 73
 bullet   Ferske enge - en beskyttet naturtype, Larsen, S.N. & T. Vikstrøm 1995. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 184 pp.
 bullet   Hvad er en fersk eng - og hvordan er den opstået? Larsen, S.N. 1994. Artikel, Københavns Universitet, Botanisk Institut
 bullet   Hvad gør EF ved landskabet? Møller, P.G., Larsen, S.N. & T.M. Kristensen 1994. Kaskelot nr. 194, Biologiforbundet
 bullet   Naturen må plejes Larsen. S.N. 1994. Københavns Universitet, "Hovedområdet", nr. 2/94
 bullet   Marginaljorder før, nu og i fremtiden, Larsen. S.N. 1993. Københavns Universitet, "Hovedområdet", nr. 3/93
 bullet   Småbiotoper i agerlandet - et case studie ved St. Lihme, Vejle Amt Andersen, D.L., Larsen, S.N., Hagelund, H., Popp, M., Hansen, N.W. & R. Skaarup 1992
Sprog
 bullet   Engelsk, Svensk
Emneord
 bullet   Administration
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Biologi
 bullet   Forvaltning
 bullet   Klima
 bullet   Ledelse
 bullet   Miljø
 bullet   Naturvidenskab
Professioner
 bullet   Direktører
Organisationer
 bullet   Miljø- og Fødevareministeriet
 bullet   Naturstyrelsen
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk