KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Birte Siim

Opdateret: 21/11/18
Titel
Professor
Arbejde
Aalborg Universitet
Inatitut for Kultur og Globale Studies
Sydhavnen, Fredrikskaj 10B, 3. sal, lokale 310
2450 København
Danmark
Mobil: +45 20 48 32 74

www.cgs.aau.dk
Privat
2200 København
Danmark
Mobil: +45 20 48 32 74

http://personprofil.aau.dk/104482

Født: 1945
Kompetencer
 bullet   populisme og nationalisme i Europa
 bullet   køn, nationalisme og transnationalisme
 bullet   teorier og metoder om intersektionalitet
 bullet   køn, lighed og diversitet i Norden og Europa
 bullet   mobilitet, migration og multikulturalisme
 bullet   globalisering, demokrati og menneskerettigheder
 bullet   nationstat, medborgerskab og europæisk integration
 bullet   køn og etnicitet - lighed og forskellighed
 bullet   multikulturalisme, diversitet og kvinders rettigheder
 bullet   statsborgerskab, integration og demokratisk medborgerskab
 bullet   køn og velfærdstat
 bullet   politik, politisk sociologi og politisk teori
 bullet   demokrati, politisk offentlighed og det civile samfund
 bullet   komparativ velfærdsstatsforskning
 bullet   feministiske teorier
 bullet   køn, politik og politiske deltagelse
 bullet   køn, nationalisme og politisk tilhørsforhold
 bullet   kvindeforskning, diversitetsforskning og kønsforskning
 bullet   teorier om magt, afmagt og empowerment
 bullet   offentlige debatter om hadforbrydelser, tørklæder, slør
Uddannelse
 bullet   cand.scient.pol., Aarhus Universitet, 1974
Ansættelser
Birte Siim er professor, Institut for Kultur og Globale Studier, FREIA/EDGE, Ålborg Universitet, 2004 -2018.
 bullet   Gæsteprofessor ved Ruhr Universität, Bochum, Tyskland, 2012
 bullet   Gæsteprofessor i genusforskning, ôrebro Universitet ved Forskerskolen Demokratiets Vilkår, 2006-07
 bullet   Lektor i samfundsbeskrivelse, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, FREIA, Ålborg Universitet, 1980-2004, Professor 2004-2018, Professor Emerita 2018.
 bullet   Lewerhulme gæsteprofessor, Bristol University, Department of Politics, forår, 2003
 bullet   Gæsteprofessor, the Centre for Research on Women, CROW, Stanford University, USA, efteråret 1985
 bullet   Adjunkt i samfundsbeskrivelse, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, 1976
 bullet   Kandidatstipendiat, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, 1975-77
 bullet   Undervisningsassistent, Aalborg Universitet, 1974
 bullet   Undervisningsassistent ved Humanistisk Tværfag, Aarhus Universitet, 1973-74
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Member of Editorial Advisory Board of European Journal of Politics and Gender (EJPG) 2018-
Leder af det danske team for bEUcitizen: "Barrier to EUropean citizenship", Work Package: Gender and generational citizenship, EC, 7. Rammeprogram, 2013-2017.
 bullet   Leder af det danske team for RAGE- projektet: "Hate-speech and Populist Othering in Europe through the Racism, Gender and Age Looking Glass", 2013-15, forskningsprojekt UNDER EC Directorate for Justice: Fumdamental Rights and Citizenship.
 bullet   Udpeget af Ligestillingsministeriet som dansk medlem af ekspertgruppe for EIGE, European Institute for Gender Equality - 2014-16.
 bullet   Dansk medlem af RECODE: "Responding to Complex Diversity in Europe and Canada", Network under the European Science Foundation, ESF, 2010-14.
 bullet   Medlem af the Thematic Gender Group of Erasmus Mundus: Cooperation and Mobility Programme, EC funded programme, 2009-13.
 bullet   Censor ved Kvinde- og kønsstudier ved Aarhus Universitet, 1986-97, ved Offentlig Administration, Roskilde Universitet, 1979-2009, og 2010-, ved Politisk videnskab, Københavns Universitet, 1994-2009, og 2010-, ved Politisk videnskab, Aarhus Universitet, 1975-2009, og 2010-
 bullet   Medlem af redaktionsgruppen og referee for "Gender & Politics", 2009-
 bullet   Medlem af gruppen af evaluators for the European Science Foundation, EPS, 2009-
 bullet   Medlem af den europæiske redaktionskomité og referee for "Social Politics. International Studies in Gender, State and Society", 1994-
 bullet   Medlem af the European Network: "Theory and Research on Women, Welfare State and Citizenship", 1992-
 bullet   Ansvarlig forsker for det danske team og medlem af Steercom for EC Integrated Project under 6.Rammeprogram: "Eurosphere- Diversity in the European Public Sphere. Towards a Citizens Europe?", 2007-12
 bullet   Medlem af The International Advisory Board for the Swedish Centre of Gender Excellence – Gendering Excellence GEXcel: Towards a European Centre of Excellence in Transnational and Transdisciplinary Studies of Changing Gender Relations, Intersectionalities and Embodiment, 2007-12.
 bullet   Koordinator for det Nordiske forskningsnetværk DEMDI: "Multidimensional Equality and Democratic Diversity" (DEMDI), Nordforsk, 2009-11
 bullet   Medlem af Gender and Politics, ECPR, European Consortium of Political Research, 2009
 bullet   Ansvarlig forsker for det danske team i EC STREP projekt under 6. rammeprogram:VEIL - projektet: "Values, Equality and Diversity in Liberal Democracies: Debates about Muslim Women's Headscarves in Europe", 2006-09
 bullet   Medlem af SPARNORD-fondens udvalg for tildeling af Pris til unge forskere, 2005-09
 bullet   Medlem af The Sino-Nordic Women and Gender Studies og af arrangementskomiteen for The Third Conference: “Gender and the Interface of the Global and the Local: Perspectives for China and the Nordic countries", værtsinstitution: The Gender and Participation Research Centre, GPRC, of Yunnan Academy of the Social Sciences, november 2008.
 bullet   Medlem af evalueringspanel for Norges forskningsråd - Yngre, fremragende forskere, 2007
 bullet   Medlem af redaktionen for "Tidsskrift for Velferdsforskning", 1996-2005
 bullet   Medlem af den internationale redaktionskomité for "Acta Politica", 1996-2004
 bullet   Medlem af den internationale redaktionskomité for "Journal of Social Policy", 1995-2003
 bullet   Ekspert vedrørende evaluering af ansøgninger til EUs 5. Rammeprogram, 1999-2002
 bullet   Koordinator for det danske forskningsprojekt GEP Forskningsprojekt "Køn, magt og politik", SSF-støttet, 1996-2001
 bullet   Koordinator for det tematiske netværk under EUs 4. Rammeprogram: "Gender and Citizenship: Social Integration and Social Exclusion in European Welfare States", 1996-99
 bullet   Medlem af koordinationsgruppen for Women's Citizenship and Double Democratization, WCDD, under NIKK, Nordic Institute for Women's Studies and Gender Studies, 1996-9M
 bullet   Medlem af den internationale redaktionskomité for "Critical Social Policy", 1995-97
 bullet   Medlem af EUs Human Capital and Mobility Network: "Gender and European Welfare Regimes", 1993-96
 bullet   Medlem af den internationale redaktionskomité for "Politics & Policy", 1992-95
 bullet   Medlem af den internationale forskningsgruppe: "L'État et rapports sociaux de sexe", 1993-95
 bullet   Medlem af Styringsgruppen for Kvindeforskning under Forskningspolitisk Råd, 1986-92
Udmærkelser
 bullet   Mathildeprisen, Dansk Kvindesamfund, 2006
 bullet   Festskrift i anledning af Birte Siims 60 års fødselsdag, "Kønsreflektioner - om magt og mangfoldighed", red. af Anette Borchorst og Ann-Dorte Christensen, Aalborg Universitetsforlag, 2006
Produktion
 bullet   Gender equality and family in European populist radical right agendas - European parliamentary debates 2014. In T. Knijn and M. Naldini eds. Gender and Generational Division in Citizenship, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018 (with A Kriszan).
 bullet   Gendering European welfare states and citizenship - revisioning inequalities’. In: P. Kennett and N. Lendvai-Benton (eds.) Handbook of European Social Policy, 2017: 60-74 (with A. Borchorst)
 bullet   Gender Equality without Gender Quota: Dilemmas in the Danish Approach to Gender Equality and Citizenship. In: Transforming Gender Citizenship (ed. by R. Rubio Marin and E. Lepinard), Cambridge University Press 2018 (with L. Rolandsen Agustin and A. Borchorst).
 bullet   Citizens’ Activism and Solidarity Movements: Contending with Populism, Cham, Switzerland: Palgrave/ Macmillan (co-ed. with A. Saarinen and A. Krasteva).
 bullet   Diversity and Contestation over Nationalism in Europe and Canada, Palgrave Macmillan, 2018 (co-ed. with J.-E. Fossum and R. Kastoryano).
 bullet   Feminist Challenges to the Reframing of Equality and Social Justice, Position paper, NORA Nordic Journal of Feminist and gender research, 2016: 4.
 bullet   Migration, Multiculturalism and Gender – a Nordic perspective. In P. Kraus and P. Kivisto eds. The Challenge of Minority Integration: Politics and Policies in the Nordic Nations, Walter de Gruyter Publishing: 71-90, 2015.
 bullet   Particularities of the Nordic Gender – Challenges to Equality Politics in a Globalized World (with Pauline Stoltz). In S. Thidemann Faber & H. Pristed-Nielsen (eds.) Remapping, Gender, Place and Mobility. Global Confluences and Local Particularities in Nordic Peripheries, Ashgate, 2015.
 bullet   Gender Diversities – Practicing Intersectionality in the European Union. Ethnicities, 2014, (14) 4: 539-555 (with Lise Rolandsen Agustin).
 bullet   Conflicts and Negotiations about Framings of Gender Equality and Diversity by Political Actors within the European Public Sphere, Journal of International and Comparative Social Policy, 2014. (30) 01: 17-27.
 bullet   Political Intersectionality and Democratic Politics in the European Public Sphere. Politics & Gender, 2014 (10) 01: 117-124.
 bullet   “Intersectionality, Diversity and Gender: National and European Belongings”, in P. Madsen eds. Challenging Identities, Routledge (with Lise Rolandsen Agustin).
 bullet   "How Institutional Contexts shape Headscarf debates across Scandinavia”, in J. Bowen, C. Bertossi, J. W. Duyvendak, and M. L. Krock eds. European Muslims Reframed: How Institutions Shape Perceptions and Boundaries in Western Europe, Cambridge: CUP, 2013.
 bullet   Gender, Diversity and Migration – Challenges to Nordic Welfare, Gender Politics and Research”, Equality, diversity and inclusion: An international Journal, B. Aulenbacher ed. 2013.
 bullet   "Multiculturalism, Right-Wing Populism and the Crisis of Social Democracy" with Susi Meret in "The Crisis of Social Democracy?", eds. by M. Keating & M. Crone, Edinburg University Press, 2013.
 bullet   "Negotiating Gender and Diversity in an Emergent European Public Sphere", co-ed. with Monika Mokre, Basingstoke: Palggrave/Macmillan, 2013
 bullet   "Citizenship", essay in K. Celis, V. Waylen (eds.). Oxford Handbook of Gender and Politics, Oxford: Oxford University Press, 2013.
 bullet   "Democracy, Diversity and Contestation - : a Transnational European Perspective" med Lise Rolandsen Agustin, The Democratic Predicament: Problematising Cultural Diversity in Europe and India, Routledge, J. Tripathy ed., 2013.
 bullet   "Inclusion and exclusion in the European Public Sphere: Intersections of Gender and Race", Javnost – the Public, Journal of the European Institute for Communication and Culture. Special Issue: “Questioning the European Public Sphere”, vol. 19, No. 1, 2012, with C. Brüll & M. Mokre.
 bullet   “Democratization of Denmark. The Political Inclusion of Women”, med C. Fiig, "From Voters to European Citizens", B. Rodriques Ruiz and R. Rubio Marin eds., BRILL publications, 2012.
 bullet   "Limits to populism - Accommodative headscarf policies in Austria, Denmark and the Netherlands”, med L. Hadj-Abdou, S. Rosenberger, S. Saharso, in "Politics, Religion and Gender", S. Rosenberger & B. Sauer, eds. Routledge, 2012.
 bullet   ”Det muslimske tørklæde. En udfordring til det danske demokrati”, i "Tørklædet som tegn. Tilsløring og demokrati i en globaliseret verden", Inge Degn & Kirsten Søholm eds., Århus Universitetsforlag, 2011.
 bullet   ”Medborgerskab og Diversitet”, in "Socialpolitik", J. Elm Larsen & I. Hornemann Møller, eds. Hans Reitzels forlag, 3. oplag, 2. edition, 2011.
 bullet   "Citoyenneté, genre et diversité/multiculturalism", in "Cahiers du genre", R. Pfefferkorn, B. Marques-Pereira eds. 2011.
 bullet   "Det sociale medborgerskab", i "Socialpolitik", J. E. Larsen & Ivar Horneman Møller eds., Hans Reitzels Forlag, 2004, 3. edition 2008.
 bullet   “The multicultural challenge to the Danish Welfare state - Tensions between gender equality and diversity", med Anette Borchorst, i "Changing Relations of Welfare: Family, Gender and Migration in Britain and Scandinavia", eds. by Janet Fink & Åsa Lundqvist, Aldershot, Ashgate Publishing, 2010.
 bullet   “Symboler og populisme – debatter og reguleringer af muslimske tørklæder", with Rikke Andreassen, in "Tidsskriftet POLITIK", No 4, 2010.
 bullet   "Gender, Diversity and Transnational Citizenship", in "Gender Equality, Citizenship and Human Rights", eds. by P. Stolz, M. Svensson., Z. Sun & Q. Wang, Routledge, 2010.
 bullet   "Citizenship and politics of belonging – inclusionary and exclusionary framings of gender and ethnicity", with A.D. Christensen, in "Kvinder, Køn & Forskning", No.2-3, 2010.
 bullet   ”Mångkulturalla utmaningar i den danske välfärdsstaten. Socialpolitik, jämställdhet och familjereglering”, med A. Borchorst, i "Välfärd, genus och familj", J. Fink & Å. Lundqvist eds., Malmö, Liber, 2009.
 bullet   “Feministiske bidrag til politisk teori", i "Klassisk og moderne politisk teori", Lars Bo Caspersen & Jørn Loftager eds., Reitzels Forlag, 2009.
 bullet   "Tracks, intersections and dead ends. State feminism and multicultural retreats in Denmark and Norway”, with Hege Skjeie, in "Ethnicities", vol. 8, no. 3, 2008.
 bullet   "Contesting Citizenship", co-edited with Judith Squires, Routledge, 2008.
 bullet   "Woman-friendly Policies and State Feminism: Theorising Scandinavian Gender Equality", with Anette Borchorst, in "Feminist Theory", Special Welfare Issue, vol. 9, no 2.
 bullet   "The challenge of Recognizing Diversity from the Perspective of Gender Equality – dilemmas in Danish citizenship", in "Critical Review of International Social and Political Philosophy", CRISPP, No. 4, 2007.
 bullet   ”Globalisering, multikulturalisme og medborgerskab – nye ligestillingsdilemmaer”, in "Tidsskriftet Politik", No. 3, 2007.
 bullet   "Gendering Citizenship in Western Europe. New challenges for Citizenship Research in a Cross-national Context", Co-author with Ruth Lister, Fiona Williams et. al.,Bristol, Policy Press, 2007.
 bullet   "Et kønsblik på velfærdsbegrebet”, with Anette Borchorst, in "Velfærd - dimensioner og betydninger", Per H. Jensen ed. , Frydenlund, 2007.
 bullet   "Globalisering, multikulturalisme og medborgerskab- ligestillingsdilemmaer", in "Tidsskriftet Politik", no. 3, 2007.
 bullet   "Fra køn til diversitet - intersektionalitet i en dansk/nordisk kontekst", with Ann-Dorte Christensen, in "Intersektionalitet", special issue of "Kvinder, Køn & Forskning", No. 2-3, 2006.
 bullet   "Køn, rettigheder og globalt medborgerskab", in "GRUS", no. 75, 2005.
 bullet   "The Politics of Inclusion and Empowerment. Gender, Class and Citizenship", co-edited with John Andersen, Basingstoke & New York, Palgrave Macmillan, 2004.
 bullet   Publications to the Danish Power Commission: - "Kønsmagt i forandring", with Anette Borchorst and Ann-Dorte Christensen. - kvinders kollektive organisering i den danske, politiske offentlighed, "Medborgerskabets udfordringer. - etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse, Århus, Magtudredningen, 2003.
 bullet   "Contested Concepts of Gender and Social Politics", co-edited with Jane Lewis & Barbara Hobson, Cheltenham, Edward Elgar, 2002.
 bullet   Contribution to GEP's working paper series: No. 1, 3, 4, and 6, 2001.
 bullet   Publications in the GEP research project: "Køn, magt og politik" with "Køn, demokrati og modernitet - mod nye politiske identiteter", with Ann-Dorte Christensen, Hans Reitzels Forlag, København, 2001.
 bullet   "Gender and Citizenship. Politics and Agency in France, Britain and Denmark", Cambridge University Press, 2000.
 bullet   Editor of five reports from the EU-network "Gender and Citizenship: Social Integration and Social Exclusion in European Welfare States", 1996.
 bullet   Senior researcher at the Danish Citizenship Investigation 1989-94: - Co-editor of: "Medborgerskab. Demokrati og politisk deltagelse", Systime: 1993, with J. Andersen, A-D Christensen, K. Langberg and L. Torpe, and - "Køn, medborgerskab og politisk kultur" in J. Andersen and L. Torpe (eds.). Demokrati og politisk kultur. Rids af et demokratisk medborgerskab, Systime 1994.
Sprog
Birte Siim har dansk som modersmål, taler og skriver flydende engelsk og læser og behersker desuden fransk, tysk og svensk
Emneord
 bullet   Demokrati
 bullet   Etnicitet
 bullet   Europa
 bullet   Feminisme
 bullet   Intersektionalitet
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Køn
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Magt
 bullet   Medborgerskab
 bullet   Politik
 bullet   Slør
 bullet   Sociologi
 bullet   Velfærdsstaten
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Forskere
 bullet   Politologer
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Aalborg Universitet
 bullet   FREIA
Region
 bullet   Region Nordjylland
 bullet   ÅlborgPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk