KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Ellen Margrethe Basse

Opdateret: 07/12/18
Titel
Professor
Arbejde
Aarhus Universitet
Juridisk Institut, Business and Social Sciences
Bartholins Allé 16, Bygning 1411, lokale 158
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 87 16 54 25
Mobil: +45 23 26 18 29
www.basse.dk
Privat
8240 Risskov
Tlf.: +45 86 17 18 29
Fax: +45 86 17 18 17
Mobil: +45 86 17 18 29

www.basse.dk

Født: 1948
Kompetencer
 bullet   jura
 bullet   miljøret
 bullet   forskningspolitik
Uddannelse
 bullet   dr.jur., 1987
 bullet   cand.jur., Aarhus Universitet, 1974
Ansættelser
Ellen Margrethe Basse er ansat ved Juridisk Institut, BSS, Aarhus Universitet, 2010-
 bullet   ansat som professor ved Aarhus Universitet, 1991-, leder af Klimasekretariatet, 2008-10
 bullet   medindehaver af E.M. Basse & K. Kristensen A/S, 1989-
 bullet   tidligere ansat i advokatfirmaet Hørlyck og Partnere, 1990-91; og i advokatfirmaet Kromann Reumert, 2003-04
 bullet   adjunkt, lektor og docent ved Aarhus Universitet, 1974-89
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af bestyrelsen, Aarhus Vand A/S, 2010-
 bullet   medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1995-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Fødevareøkonomisk Institut, 2004-07
 bullet   medlem af bestyrelsen, Danmarks Jordbrugsforskning, 2005-06
 bullet   medlem af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, 2004-07
 bullet   medlem af Energitilsynet, 2004
 bullet   tidligere medlem af bestyrelsen for Danmarks Transportforskning i perioden, 2000-04
 bullet   medlem af Danmarks Forskningsråd, 1997-2004
 bullet   medlem af Transportrådet, 2000-02
 bullet   leder af Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning, CeSaM ved Aarhus Universitet, 1992-2002
 bullet   det offentliges repræsentant i Topdanmark Liv I og II, 1993-2001
 bullet   medlem af Miljø- og Energiministeriets Rådgivende Forskningsudvalg, 1997-99
 bullet   tidligere medlem af Udliciteringsrådet, 1992-98
 bullet   formand for bestyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, 1989-95
 bullet   medlem af Jordforureningsudvalget, 1993-95
 bullet   medlem af Konkurrencelovsudvalget, 1993-95
 bullet   medlem af Domstolsudvalget, 1993-95
 bullet   medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 1985-92 og suppleant i Den Særlige Klageret, 1992-96
 bullet   formand for forskningsrådsinitiativet "Teknik-Samfund", 1988-90 og medlem af Folketingets Teknologinævn, 1988-90
 bullet   medlem af Forskningsrådenes Fælles Udvalg for Miljøforskning, FUMO, 1990-91
 bullet   medlem af Academic Advisory Board, ERASMUS-Programme og TEMPUS-Programme, 1991-94 og af DJØFs faglig-etiske arbejdsgruppe, 1991
 bullet   formand for "Samfund og Kultur"- Udvalget under Det Strategiske Miljøforskningsprogram, 1991
 bullet   censor ved Roskilde Universitetscenter, 1989-91
 bullet   formand for forskningsrådsinitiativet "Regulering og Styring", 1989
 bullet   det offentliges repræsentant i DK-Sparekassen, 1988-89
 bullet   medlem af bestyrelsen, Dansk Dataarkiv, 1986-88
 bullet   medlem af Styringsgruppen for Kvindeforskning, 1985-88
 bullet   medlem af Folketingets Marginaljordsudvalg, 1986-87
Udmærkelser
 bullet   ridder af Dannebrogordenen, 2004
 bullet   æresdoktor ved Uppsala Universitet, 2000
 bullet   tildelt hæderspris fra Aarhus Universitets 50-års Jubilæumsfond, 1994
Produktion
 bullet   Ellen Margrethe Basse har skrevet ses på http://pure.au.dk/portal/da/persons/ellen-margrethe-basse(b4824932-6118-4bdc-a76c-d79c86ae4b95)/publications.html
 bullet   "Beskyttelse af grundvandet og vandindvindingsinteresser imod pesticidforurening" Tidsskrift for Miljø 9/2018, pp.315-327
 bullet   "Miljøgodkendelse af dambrug og havbrug - komplekse regler under ændring som led i udmøntningen af Landbrugspakken", i Tidsskrift for miljø, 5/2018, pp.161-173 og 6/2018, pp. 199-213
 bullet   "Digitalisering af sagsbehandlingen på miljøområdet", i Tidsskrift for Miljø, 6/2017, pp. 191-205
"Erhvervsmiljørett. Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav", Jurist- og Økonomforbunderts Forlag, 2017
 bullet   "Openness, transparency and public participation in the governance of uranium mining in Greenland: a legal and political track record", together with Cécile Pelaudeix and Natalia Loukacheva, published in Polar Code 7 December 2017 https://doi.org/10.1017/S003224717000596
 bullet   "The EU's Role as a Facilitator in the Development of Maritime Governance in the Arctic, with Focus on Offshore Hydrocarbon Activities", in Cécile Pelaudeix and Ellen Margrethe Basse (eds.) "Governance of Arctic Offshore Oil and Gas", Routledge, 2017, pp. 47-71
 bullet   "Governance of Arctic Offshore Oil and Gas", Routledge, 2017 edited together with Cécile Pelaudeix
 bullet   "Lovgivning om råstof- og olieindvindinger, miljø, jagt og fiskeri i Grønland" i "Tidsskrift for Miljoe", Nr. 12, 2012
 bullet   "Vedvarende energi – de lovgivningsmæssige rammebetingelser", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011
 bullet   redigeret og skrevet store dele af "Miljøretten 1-6", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006-08
 bullet   "Håndbog for psykiatribrugere - håndbog om rettigheder og pligter", sammen med Knud kristensen, 2004 og 2006
 bullet   "Environmental law - Denmark", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000, 2004 og 2006
 bullet   "Miljøretten I-VI" - Bind 1 - Almindelige emner; Bind II - Arealanvendelse, natur og kulturbeskyttelse; Bind III - Affald, jord, vand, råstoffer og undergrund; Bind IV - Forurenende anlæg og processer; Bind V - Risici, produkter og organismer og Bind VI - Registre; 2001-02 og 2006
 bullet   "Monograph Denmark - Environmental Law", i "International Encyclopedia of Laws", 1991, 1994, 1999 og 2004
 bullet   "Havnearealer - håndbog om rettigheder og pligter", 2003
 bullet   "Tranport af farligt gods ad vej og jernbane - regler og standarder", Chr. Ejlers Forlag, 2000
 bullet   "Miljøret - samspillet mellem lovgivning og aftalte ordninger", Greens Jura, Børsens Forlag, 1999
 bullet   "Håndhævelse af miljølovgivning", 1997, "Enviromental Law from international to National Law", 1997
 bullet   "To reguleringstraditioner - om sondringen mellem offentlig ret og privatret", 1996
 bullet   "Affaldslovgivningen - et samspil mellem miljø- og konkurrenceret", 1995
 bullet   "Bæredygtighed - en retsteoretisk begrebsanalyse", 1995
 bullet   "Integrated System for Conservation of Marine Environment", 1994
 bullet   "Miljørettens Grundspørgsmål. Bidrag til en nordisk forskeruddannelse", 1994
 bullet   "Forurenet jord - pligter og rettigheder", 1992
 bullet   "Regulering og styring III - bidrag til den juridiske forskeruddannelse", 1992
 bullet   "Regulering og styring II - til fornyelse af den juridiske teori og metode", 1990
 bullet   Ellen Margrethe Basse er medredaktør af "Kendelser om Fast Ejendom", 1989-
 bullet   faglig konsulent på "Den Store Danske Encyklopædi"
 bullet   redaktør og bidragyder til "Regulering og styring I - en juridisk teori- og metodebog", 1989
 bullet   disputatsen "Miljøankenævnet. En analyse af nævnets organisation, arbejdsgrundlag og funktionsmåde ud fra retlige og andre samfundsvidenskabelige synsvinkler", 1987
Sprog
Ellen Margrethe Basse har dansk som modersmål og behersker engelsk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Forurening
 bullet   Giftgrunde
 bullet   Jura
 bullet   Ledelse
 bullet   Miljøret
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Jurister
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Aarhus Universitet
 bullet   Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
Region
 bullet   Region Midtjylland
 bullet   ÅrhusPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk