KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Else Munck

Opdateret: 09/12/19
Titel
cand.med.
Arbejde
Pensionist
J.A.Schwartzgade 36
2100 København Ø
Danmark
Tlf.: 30611335
Mobil: 30611335

Privat
2100 København Ø
Danmark
Mobil: 30611335


Født: 1941
Kompetencer
 bullet   Psykoanalytisk orienteret psykoterapi
 bullet   Parterapi og samlivsterapi
 bullet   Etiske problemer i psykoterapi
 bullet   Børne- og ungdomspsykiatriske emner
 bullet   Sexologi
 bullet   Udviklingspsykologi
Uddannelse
 bullet   Cand.med. Århus Universitet 1970
 bullet   Klinisk grunduddannelse og supplerende ansættelser i bl.a. pædiatrisk afdeling, oligofrenologi, Sundhedsstyrelsen, embedslægekursus og -eksamen, skolepsykiatri, alkoholklinik og voksenpsykiatri. Gik herefter mere målrettet efter uddannelsen til børne- og ungdomspsykiater.
 bullet   1988 Speciallæge i børnepsykiatri.
 bullet   1995 Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 bullet   1996 Psykoanalytisk psykoterapeut.
 bullet   2003 Specialist i Klinisk sexologi.
 bullet   Har fra 1999 arbejdet indenfor retspsykiatri, indtil 2003 som afdelingslæge/fungerende overlæge ved en retspsykiatrisk hospitalsafdeling, 2003-08 2 dage ugentlig indenfor fængselsvæsenet (se nedenfor).
Ansættelser
 bullet   2003-08 Psykiatrisk konsulent, Anstalten ved Herstedvester
 bullet   1996-2003 afdelingslæge/fungerende overlæge ved Retspsykiatrisk Center, KAS Glostrup.
 bullet   1991-06 1.reservelæge/afdelingslæge ved Sexologisk Klinik, Rigshospitalet.
 bullet   1982-91 Ansættelser ved diverse afdelinger for børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri i Hovedstadsområdet (som led i speciallægeuddannelsen).
 bullet   1989-93 Klinisk lektor i ungdomspsykiatri, Bispebjerg Hospital.
 bullet   1989-91 Børnepsykiatrisk konsulent ved et specialundervisningscenter for kontakthæmmede børn.
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Medlem af Dansk Forening for Psykoanalytisk Psykoterapi 2000-09.
 bullet   Medlem af Dansk Psykiatrisk Selskab 2000-05
 bullet   Medlem af Dansk Forening for Klinisk Sexologi, næstforman for bestyrelsen 2000-05
 bullet   Medlem af Dansk Psykiatrisk Selskabs efteruddannelsesudvalg 1987-92 Medarrangør af Ungdomspsykiatrisk Interessegruppes faglige arrangementer 1990-93.
 bullet   Medlem af Psykoterapiudvalget for børnpsykiatri 1987-92.
 bullet   Medlem af videreuddannelsesudvalget for børnepsykiatri 1984-86.
 bullet   Medlem af bestyrelsen for Kvindehjemmet på Jagtvej 1977-88
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Artikler mm:
 bullet   'Voksne krænkere', sammen med Marianne Fuglestved, v/SISO (Vdenscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn, 12 s.,2005.
 bullet   'Ethics of Sexuality - Ethics of Sexology', i Scandinavian Journal of Sexology, vol.2, nr. 4, 2001.
 bullet   'Det unge klientel i Sexologisk Klinik', Ugeskrift for Læger, årgang 162, nr. 5, 2000.
 bullet   Engelsk udgave: 'A Retrospective study of adolescents visiting a Danish Clinic for Sexual Disorders', i 'International Journal of Adolescent Medicine and Health', 2, 2000.
 bullet   'Børns seksualitet - og unges', i 'Psyke og Logos', årgang 19, 1998.
 bullet   'Livsforståelse og etik i psykoterapi', i 'Psyke og Logos', årgang 19, 1998.
 bullet   'Det ungdomspsykiatriske klientel i et distriktspsykiatrisk center', i 'Ugeskrift for Læger', nr 157, 1995.
 bullet   'Leg, legeobservation og leeterapi', i 'Månedsskrift for Praktisk Lægegerning', 1989.
 bullet   'Leg er en bro mellem indre og ydre virkelighed', i 'Sygeplejersken', nr 38, 1987. Og i 'Barndom' v/Dansk Sygeplejeråd 1988, s. 153-56.
 bullet   Bøger:
 bullet   'Ansvarlighed. Medicinsk etik', sammen med Svend Bjerg, Gyldendal 1985, 160 s.
 bullet   'Psykoterapi og etik. Et debatoplæg', Munksgaard/Rosinante 1996, 160 s.
 bullet   Diverse boganmeldelser, herunder 'David M. Schnarch: Constructing the Sexual Crucible. An Integration of Sexual and Marital Therapy. New York, London: W.W.Norton & Company, Inc., 1991. 616 s.' i Nordisk Sexologi 1997:15, s.45-50.
 bullet   Har endvidere holdt diverse foredrag og undervist i etik, psykoterapi og sexologi.
Sprog
 bullet   Else Munck har dansk som modersmål, læser tysk ubesværet og taler og skriver flydende engelsk.
Emneord
 bullet   Etik
 bullet   Psykiatri
 bullet   Psykoanalyse
 bullet   Seksologi
 bullet   Unge
Professioner
Organisationer
Region
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk