KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Thora Brendstrup

Opdateret: 18/01/16
Titel
Speciallæge i arbejdsmedicin, Ph.D
Arbejde
Sundhedskoordinator Region Sjællland
Arbejds- og socialmedicinsk Afdeling
Holbæk Sygehus
4300 Holbæk
Tlf.: +45 23 34 49 45
Mobil: +45 23 34 49 45

www.thorabrendstrup.dk
Privat
4000 Roskilde
Tlf.: +45 46 37 14 02
Mobil: +45 23 34 49 45

www.thorabrendstrup.dk

Født: 1947
Kompetencer
 bullet   arbejdsmedicin og socialmedicin
 bullet   sammenhæng mellem arbejdsforhold og helbred
 bullet   arbejdsskader og arbejdsskadeerstatning
 bullet   trafikskader
 bullet   helbred og skiftende arbejdstider, natarbejde
 bullet   arbejdsmiljørådgivning, praktisk arbejdsmedicin
 bullet   arbejdsfastholdelse
Uddannelse
 bullet   speciallæge i arbejdsmedicin, 1987
 bullet   lic.med., ph.d., 1985
 bullet   læge fra Københavns Universitet, 1974
Ansættelser
Thora Brendstrup er speciallæge i arbejdsmedicin, Ph.D og er ansat som sundhedskoordinator i Region Sjælland med funktion i Roskidle Kommune
 bullet   selvstændig konsulentvirksomhed, 2007-12
 bullet   bedriftslæge i Københavns Kommune, 2009-13
 bullet   lægekonsulent i 3F Fagligt Fælles Forbund, tidligere SiD, 1998-2007
 bullet   deltids lægekonsulent i SiD og deltids forskningsansat projektleder på den arbejdsmedicinske vandrejournal, 1992-96
 bullet   1.reservelæge, Arbejdsmedicinsk afdeling, Roskilde amts sygehus i Køge, 1989-92
 bullet   bedriftslæge i Glostrup Bedriftsundhedstjeneste, 1987-89, 1985-86 og 1982-84
 bullet   reservelæge på arbejdsmedicinsk klinik, Rigshospitalet, 1986-87
 bullet   arbejdslæge i Arbejdstilsynet, 1984-85
 bullet   kandidatstipendiat ved Københavns Universitet, Befolkningsundersøgelserne i Glostrup, 1979-82
 bullet   reservelæge på medicinsk afdeling C, Københavns Amts sygehus i Glostrup, 1977-79
 bullet   reservelæge på diverse hospitalsafdelinger, 1974-77
 bullet   periodevis timelærer på Danmarks farmaceutiske Højskole, ekstern lektor ved Institut for Teknik, Miljø og Samfund, Roskilde Universitets Center og konsulent for CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Formand for EWHN, European Work Hazards Network, en græsrodsorganisation om arbejdsmiljø i Europa, 2001-
 bullet   censor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig forandring, Roskilde Universitetscenter, 1998-
 bullet   censor ved institut for Teknik, Miljø og Samfund, Roskilde Universitetscenter, 1998-
 bullet   medlem af bestyrelsen af ICOEPH, International Center for Occupational, Environmental and Public Health, 2005-10
 bullet   medlem af bestyrelsen, Dansk Selskab for Arbejdsmedicin, 2007-10
 bullet   medlem af CASAs bestyrelse, 1997
 bullet   suppleant for LO i Erhvervssygdomsudvalget under Arbejdsskadestyrelsen, 1994-2007
 bullet   medlem af ekspertgruppe i EU vedrørende erhvervssygdomme 2004-07
 bullet   medlem af redaktionen for arbejdsmiljøtidsskriftet "LOKE", 1994-97
 bullet   medlem af bestyrelsen af Dansk Selskab for Arbejdsmedicin, 1985-88 og af bestyrelsen for Epidemiologisk Forskningsgruppe, 1983-84
Udmærkelser
Produktion
Thora Brendstrup har redigeret pjecen om helbred og natarbejde "Natarbejde, hvad gør det ved dig og hvad kan du gøre ved det?", www.arbejdsmiljøviden.dk
 bullet   bl.a. skrevet rapporter om den arbejdsmedicinske vandrejournal i Roskilde amt og i Danmark, 1991 og 1996
 bullet   medforfatter på rapporter for CASA om graviditet på døgninstitution, 1992, om psykosociale og helbredsmæssige forhold i camps, 1997, om "Multidisciplinary Services in Occupational Health and Safety in the European Union", 1997
 bullet   medforfatter på flere fagbøger om arbejdsmiljø bl.a. "Pas på arbejdsmiljøet", 1990, "Sygdom og sundhed, befolkningsundersøgelserne i Glostrup", 1987, "Arbejdsløshed og arbejdsmiljø", 1984, "Sundhed for folket", 1977 og "Hvem hjælper hvem", 1975
 bullet   har skrevet videnskabelige artikler og en lang række artikler om arbejdsmedicinske problemstillinger
 bullet   holder oplæg og foredrag i fagbevægelsen i indland og udland om arbejdsmedicinske emner, arbejdsbetinget lænderygbesvær og besvær i bevægeapparatet i øvrigt, om bedriftssundhedstjenesten i Danmark og i Europa, og om helbredsvirkning af skiftende arbejdstider
 bullet   ph.d. afhandlingen "Gaffeltruckføreres arbejdsmiljø og helbred", 1983
Sprog
Thora Brendstrup har dansk som modersmål, taler og skriver flydende engelsk, taler og læser spansk og har kendskab til tysk
Emneord
 bullet   Arbejdsmedicin
 bullet   Arbejdsmiljø
 bullet   Arbejdsskader
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Fagbevægelse
 bullet   Medicin
 bullet   Trafikskader
 bullet   Ufaglærte
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Konsulenter
 bullet   Læger
 bullet   Speciallæger
 bullet   Virksomhedsejere
Organisationer
 bullet   Region Sjælland
Region
 bullet   Region SjællandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk