KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Anette Reenberg

Opdateret: 07/12/18
Titel
Fhv. Professor
Arbejde
Privat
3400 Hillerød
Tlf.: +45 48 24 23 43


Født: 1948
Kompetencer
 bullet   global environmental change
 bullet   forvaltning af naturressourcer
 bullet   tropiske ulande
 bullet   landbrugssystemer i Danmark
 bullet   landskabs- og landbrugsgeografi, land systems science
 bullet   land-use-analyser
 bullet   Sahel i Afrika
 bullet   kulturmiljø
 bullet   nationalparker
 bullet   menneskelige dimensioner of global forandring
Uddannelse
 bullet   dr.scient. i geografi, Københavns Universitet, 1999
 bullet   cand.scient. i geografi, Københavns Universitet, 1974
Ansættelser
Anette Reenberg er professor ved Geografisk Institut, Københavns Universitet, 1998-2014
 bullet   lektor, samme sted, 1977-98
 bullet   adjunkt, 1974
 bullet   undervisningsassistent, 1970-73
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   næstformand i FFU/Danida's forskningsfaglige udvalg, 2005-10
 bullet   leder af Global Land Project - forskningsprogram under IGBP og IHDP, 2006-2012
 bullet   medlem af GEUS bestyrelse, 2002-2013
 bullet   tidligere bestyrelsesmedlem, WWF Danmark, 1998-2009
 bullet   medlem af Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, 2005-07
 bullet   bestyrelsesformand, ReNED, forskningsnetværk for miljø og udvikling, 2003-06
 bullet   medlem af Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd, SJVF, 2000-04
 bullet   tidligere medlem af Rådet for Ulandsforskning, 1993-2002
 bullet   medlem af den rådgivende komité, MIKA/DANCED, 1996-2002
 bullet   medlem af rådgivningsudvalget for Tøndermarsken, 1999-2002
 bullet   bestyrelsesmedlem, ICRAF, International Center for Research on Agroforestry, 1996-2002
 bullet   Naturvismand, 2001-02
 bullet   medlem af Naturrådets repræsentantskab, 1998-2000
 bullet   censor, Roskilde UniversitetsCenter og Landbohøjskolen
Udmærkelser
Produktion
Anette Reenberg har bl.a. skrevet "Embedded flexibility in coupled human-environmental systems in the Sahel: Talking about resilience", i "The Question of Resilience Social implications of environmental changes", red. af Hastrup, K., Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 2009
 bullet   "Rethinking Global Land Use in an Urban Era", i "Strüngmann Forum Report", red. af Seto, K.C. and Reenberg, A. Cambridge, MA: MIT Press, 2014
 bullet   "Adaptation of human coping strategies in a small island society of the SW pacific – 50 years of change in the coupled human-environment system on Bellona, Solomon Island", sammen med Birch-Thomsen, T., Mertz, O., Fog, B., og Christiansen, S., i "Human Ecology", 36/6, 2008
 bullet   "Framing field expansion strategies in the savanna biome - land use and land cover dynamics in and around the Tiogo Forest Reserve, Burkina Faso", sammen med Wardell, D A., i "Human Factors in Savannas and Dry Forests, Linking People with Nature/Mistry", red. af J. og Berardi, A., Aldershot, U.K., Ashgate, 2006
 bullet   "Nationalparkernes natur- og kulturlandskabelige begrundelse", i Wilhjelm+3 – Statuskonference 2004: "Nationalparker – hvad nu?", red. af Agger, P., Christensen, P. and Aaby, B., Naturrådet, 2004
 bullet   "Land use changes vis-à-vis agricultural potential in southeastern Burkina Faso: the field expansion paradox", Geografisk Tidsskrift/Danish Journal of Geography 103, nr.2, sammen med Oksen, P. and Svendsen, J., 2003
 bullet   "Land Use Changes and their Environmental Impact in Rural Areas in Europe", sammen med Krönert, R., Baudry, J., Bowler, I.R., Parthenon Publishing, 1999
 bullet   "Agricultural Systems in Space and Time - The Dynamic Mosaic of Land Use", i Festskrift til Sofus Christiansen, 1998
 bullet   "Analytical approaches to agricultural land use systems in the Sahel", SEREIN Occasional Papers, No 8, 1998
 bullet   "Geografisk Leksikon", Munksgård, 1995
 bullet   "Djursland - landskabets skiftende ansigt", i "På opdagelse i kulturlandskabet", red. Vivian Etting, Gyldendal, og Skov- og Naturstyrelsen, 1995
 bullet   har desuden skrevet en lang række artikler til fagtidsskrifter og til undervisningsbrug
Sprog
Anette Reenberg har dansk som modersmål og behersker engelsk, fransk, og tysk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Geografi
 bullet   Landbrug
 bullet   Miljø
 bullet   Naturbeskyttelse
 bullet   Ulande
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
Organisationer
Region
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk