KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Gitte Grønbæk

Opdateret: 09/10/18
Titel
Direktør
Arbejde
Privat
6064 Jordrup
Tlf.: +45 30 92 17 76

Født: 1960
Kompetencer
 bullet   ledelse
 bullet   landbrug
 bullet   kvægbrug og klimapåvirkning
 bullet   naturbeskyttelse
 bullet   kvælstofomsætning
 bullet   kvælstofforurening
 bullet   husdyrgødning
 bullet   dyre enheder
 bullet   planlægning i det åbne land
 bullet   produktion af kvalitets fødevarer
 bullet   landbrugets rolle i samfundet
 bullet   pædagogiske metoder
 bullet   projektorganiseret undervisning og læring, der tager afsæt i praksis
 bullet   generel ledelse, kommunal politisk ledelse, herunder specielt skolepolitik og dagpasningstilbud
Uddannelse
 bullet   EMBA i forandringsledelse, 2008
 bullet   HD i organisation, 1998
 bullet   agronom, 1987
 bullet   studierejser fra 3 til 6 måneders varighed til Indien, Østafrika, Thailand og Japan
Ansættelser
Gitte Grønbæk er direktør, SEGES, Kvæg, 2007-18
 bullet   forstander, Vitus Bering Danmark, Center for Erhvervsrettet Uddannelse, 2005-07
 bullet   forstander, Bygholm Landbrugsskole, 2001-05
 bullet   Dalum Landbrugsskole, 1998-2000
 bullet   Ladelund Landbrugsskole, 1991-98
 bullet   egen virksomhed i samarbejde med ægtefællen
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Nykredits repræsentantskab, 2011-
 bullet   medlem af VL 40, 2010-
 bullet   medlem af Jordbrugsakademikernes tænketank, 2010-
 bullet   medlem af Vækstforum for Region Syddanmark efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer, 2009-
 bullet   medlem af forskningsudvalget, Forskningscenter Bygholm Danmarks Jordbrugsforskning, 2003-05
 bullet   medlem af Vejle Amts Udviklingsråd og medlem af Vejle Amts Udviklingsråds formandskab, 2002-05
 bullet   koordinator for en økonomierfaringsudvekslingsgruppe af kvindelige svineproducenter, 1997-2005
 bullet   bestyrelsesmedlem, svineproducent, 1997-2003
 bullet   medlem af Lunderskov kommunalbestyrelse, 1992-2001, som formand for børne- og skoleudvalget, 1997-2001
 bullet   medlem af økonomiudvalget og folkeoplysningsudvalget og medlem af en lokal halbestyrelse
 bullet   medlem af Ladelund Landbrugsskoles bestyrelse, 1991-98 og tillidsrepræsentant samme sted
Udmærkelser
 bullet   Nykredits Jubilæums Pris, 2003
Produktion
Gitte Grønbæk har skrevet flere artikler til landbrugsfaglige tidsskrifter omkring strategisk ledelse og udviklingsmuligheder i landbruget
 bullet   medvirket i flere radioudsendelser omkring bæredygtig landbrugsproduktion, landmandserhvervet og landbrugsuddannelserne
 bullet   holder oplæg og foredrag omkring landbrugspolitiske emner og omkring ledelse
Sprog
Gitte Grønbæk har dansk som modersmål, taler engelsk på forhandlingsniveau og tysk og fransk på turistniveau
Emneord
 bullet   Forurening
 bullet   Fødevarer
 bullet   Landbrug
 bullet   Ledelse
 bullet   Planteavl
 bullet   Skolepolitik
Professioner
 bullet   Direktører
Organisationer
Region
 bullet   Region Midtjylland
 bullet   ÅrhusPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk