KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Edith Montgomery

Opdateret: 19/02/15
Titel
Seniorforsker
Arbejde
DIGNITY - Dansk Institute Mod Tortur
International Rehabilitering
Bryggervangen 55
2100 København Ø
Tlf.: +45 33 76 06 00
Fax: +45 33 76 05 10

www.dignityinstitute.dk
Privat
2300 København S
Tlf.: +45 48 26 14 17
Mobil: +45 28 15 10 17


Født: 1951
Kompetencer
 bullet   klinisk psykologi
 bullet   interkulturel psykologi
 bullet   psykoterapi
 bullet   traumatologi
 bullet   flygtningebørn
 bullet   tortur og organiseret vold
Uddannelse
 bullet   dr.med. fra Københavns Universitet, det sundhedsfaglige fakultet, 2011
 bullet   dansk psykologforenings godkendelse som specialist i børnepsykologi, 2003
 bullet   ph.d. ved Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, 1997
 bullet   dansk psykologforenings godkendelse som specialist i psykoterapi og supervision af psykoterapi, 1996
 bullet   autorisation fra Socialministeriet, 1994
 bullet   uddannelse i systemisk psykoterapi ved DISPUK med diplom fra The Rhohamton Institut of Higher Education, London, 1989-93
 bullet   undervisningsministeriets godkendelse som klinisk psykolog i folkeskolen, 1981
 bullet   psykologisk embedseksamen, Københavns Universitet, 1977
Ansættelser
Edith Montgomery er seniorforsker, DIGNITY-Dansk Institute Mod Tortur, 2012
 bullet   forskningschef, Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, 1998-2012
 bullet   ekstern lektor på Københavns Universitet, Psykologisk Institut, 2000-01
 bullet   chefpsykolog, Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, 1993-97
 bullet   forskningsstipendiat, samme sted, 1991-93
 bullet   psykologisk konsulent, samme sted, 1988-91
 bullet   klinisk psykolog, Skolepsykologisk Rådgivning, Lyngby-Taarbæk kommune, 1980-91
 bullet   psykolog, Studenterrådgivningen i København, 1979-80
 bullet   voksenpsykiatrisk afd.A, Københavns Amts Sygehus i Gentofte, kandidatstilling, 1978-79
 bullet   studenterrådgivningen i København, psykolog, 1977-78
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af styregruppen for Nordic Network for Research Cooperation on Unaccompanied Refugee Minors, Norwegian Centre for violence and Traumatic Stress Studies, Oslo, 2011-
 bullet   medlem af styregruppen for Nordic Network for Research on Refugee Children, Nordic School of Public Health, Göteborg, 2008-
 bullet   medlem af censorformandskabet ved uddannelsen i folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, 2005-
 bullet   censor ved uddannelsen i folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, 2001-
 bullet   medlem af bestyrelsen for Bahá'í-samfundet i Danmark, 1982-
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Edith Montgomery er medforfatter til: Dalgaard, N.T., Montgomery, E. Disclosure and silencing: A systematic review of the literature on patterns of trauma communication in refugee families. Transcultural psychiatry, 2015 (0)0 1-15.
 bullet   Montgomery, E. Consequences of torture and organized violence among children and youth from the Middle East. In: Nordic Work with Traumatised Refugees – Do We Really Care. Red: Overland, G., Guribye, E., Lie, B. Cambridge Scholars Publishing (CSP), 2014.
 bullet   Haene, L.De, Dalgaard, N.T., Montgomery, E., Grietens, H., Verschuerin, K. Attachment Narratives in Refugee Children: Inter-Rater Reliability and Qualitative Analysis in Pilot Findings from Two-Site Study. Journal of Traumatic Stress, 2013, 26: 413-417.
 bullet   "Børn og unge med flygtningebaggrund - anbefalinger til professionelle" sammen med Sidsel Linnet, Hans Reitzels Forlag, 2012
 bullet   monografien "Trauma, Exile and Mental Health in Young Refugees", i Acta Psychiatrica Scandinavica, Supplementum 440, 2011 (doktordisputats)
 bullet   Jørgensen, P.S., Leth, I., Montgomery, E. "The Children's Rights Convention in Denmark: A Status Report on Implementation" i Early Education and Development, 2011
 bullet   "Torture rehabilitation: Reflections on treatment outcome studies" sammen med Nimisha Patel, i Torture, 2001
 bullet   "Diagnoser, politik og medmenneskelighed - posttraumatisk belastningsreaktion" i Social Politik, 2011
 bullet   "Langtidsfølger", i "Asylbørn i Danmark. En barndom i undtagelsestilstand", red. af Vitus, K. & Smith Nielsen, S., København, Hans Reitzels Forlag, 2011
 bullet   kronikken: "Børnekonventionen lever en skyggetilværelse" sammen med Per Schultz Jørgensen og Ingrid Leth, i "Kristeligt Dagblad", 20. november, 2010
 bullet   "Rehabilitering af torturoverlevere med PTSD", i "Psykiatrisk og psykosocial rehabilitering- en recoveryorienteret tilgang", red. af Eplov, L.F., Petersen, L. & Olander, M., København, Munksgaard Danmark, 2010
 bullet   "Trauma and Resilience in Young Refugees: A 9 Year Follow-up Study", i "Development and Psychopathology", 2010
 bullet   "Rehabilitating torture survivors" sammen med Bengt H. Sjölund, Marianne Kastrup og Ann Persson i "Journal of Rehabilitation Medicine", 2009
 bullet   medarrangør af den international konference: Rehabilitating Torture Survivors, København, 2008
 bullet   "Long-term effects of organized violence on young Middle Eastern refugees' mental health', i "Social Science & Medicine", 2008
 bullet   "Self- and parent assessment of mental health: Disagreement on externalizing and internalizing behaviour in young refugees from the Middle East", i "Clinical Child Psychology and Psychiatry", 2008
 bullet   diverse opslag om flygtninge og tortur i "Gads Psykologileksikon", 2004 og 2007
 bullet   "Mod en fælles indsats - netværksarbejde til forebyggelse af ungdomskriminalitet i traumatiserede flygtningefamilier" sammen med Johansen, ML og Mouritsen T, rapport fra et interventionsprojekt, findes på www.rct.dk
 bullet   "Discrimination, mental problems and social adaptation in young refugees", sammen med Foldspang A., i "European Journal of Public Health", 2007
 bullet   "Pervasive refusal syndrome among asylum-seeking children", sammen med Von Folsach LL, i "Clinical Child Psychology and Psychiatry", 2006
 bullet   "Narratives of the past and present: Young refugees' construction of a family identity in exile", sammen med Bek-Pedersen K., i "Journal of Refugee Studies", 2006
 bullet   "Predictors of the Authorities' Decision to Grant Asylum in Denmark", sammen med Foldspang A., i "Journal of Refugee Studies", 2005
 bullet   "Seeking asylum in Denmark: Refugee children's mental health and exposure to violence", sammen med Foldspang A., i "European Journal of Public Health", 2005
 bullet   Kronikken "Traumer og tortur rammer også børn", i Kristeligt Dagblad, 24.6.2005
 bullet   "Traumatised Refugee Families-The Child's Perspective", i "Torture and Organised Violence", red. Berliner P, Arenas JG og Haagensen JO., København, Dansk Psykologisk Forlag, 2005
 bullet   "Traumatiserede flygtningefamilier", i "Månedsskrift for Praktisk Lægegerning", 2005
 bullet   "Tortured families: A Coordinated Management of Meaning Analysis", i Family Process, 2004
 bullet   "Epidemiologisk forskning", i Berliner P. red., "Fællesskaber-en antologi om community psykologi", København, Frydenlund Grafisk, 2004
 bullet   "Traumatiserede flygtningebørn", i Lauritzen M og Nørregaard SM. red., "Når det almindelige bliver ualmindeligt vigtigt-en bog om børn med traumer", Herning, Special-pædagogisk forlag, 2002
 bullet   "Traumatiserede flygtningefamilier", i Psykiatri Information, 2001
 bullet   "Traumatic experience and sleep disturbance in refugee children from the Middle East", sammen med Foldspang A., i "European Journal of Public Health", 2001
 bullet   "Torturramte familier", i Roland Jensen AD og Hjort Andersen J. red., "Etniske minoriteter", København, Munksgaard, 2001
 bullet   kronikken "Mangelfuld hjælp at hente for torturofre", i "Søndagsavisen", 24.6.2001
 bullet   bogen "Flygtningebørn, traume, udvikling, intervention", "Dansk Psykologisk Forlag", København, 2000
 bullet   "Children exposed to organized violence - trauma and coping", i "Health hazards of organized violence in children (II). Coping and protective factors", red. af van Willigen L., Utrecht, Stichting Pharos, 2000
 bullet   "Criterion-validity based assessment of four scale constructs", sammen med Foldspang A., i "Scandinavian Journal of Public Health", 2000
 bullet   kronikken: "Tortur i børnehøjde", i "Politiken", 26.6.2000
 bullet   "Treatment of victims of torture", sammen med Jacobsen L., i "Evil that men do - Torture and other barbarous practices", red. af Dunér B.,London, Zed Books, 1998
 bullet   "Children Exposed to War, Torture and other Organized Violence - Developmental consequences", i "Childhood Abused", red. af Van Bueren G., Aldershot, Ashgate, 1998
 bullet   monografien "Refugee children from the Middle East", i "Scandinavian Journal of Social Medicine", Supplementum 54, Oslo, Scandinavian University Press, 1998 (ph.d.)
 bullet   kronikken "Hvem får asyl i Danmark?", i "Berlingske Tidende", 2.12. 1999
 bullet   "Forening og forstyrrelse. Terapeutisk arbejde med torturoverleveres selvopfattelse", i "Interkulturel psykologi", red. af Julio Arenas, København, Hans Reitzel, 1997
 bullet   medarrangør af den Europæiske konference "Empowerment of Traumatized Refugee Families", København, 1999
 bullet   deltager i WHO-European Consultation on Health Hazards of Organized Violence in Children i Holland, 1998 og London, 1993
 bullet   medarrangør af internationalt forskermøde "Conceptualizing Anxiety in Torture Survivors", RCT, København, 1991
 bullet   deltager i internationalt forskerprogram "Børn i Krise", 1988-90
Sprog
Edith Montgomery har dansk som modersmål og behersker engelsk på forhandlingsniveau
Emneord
 bullet   Børn
 bullet   Flygtninge
 bullet   Ledelse
 bullet   Mellemøsten
 bullet   Psykologi
 bullet   Psykoterapi
 bullet   Tortur
 bullet   Vold
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Psykologer
Organisationer
 bullet   RCT
 bullet   Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk