KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Ulla Højmark Jensen

Opdateret: 22/04/15
Titel
Lektor, ph.d.
Arbejde
Aalborg Universitet
Institut for Læring og Filosofi
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
Tlf.: +45 26 28 30 42

Privat
2100 København Ø
Tlf.: +45 35 43 30 42
Mobil: +45 26 28 30 42

Født: 1963
Kompetencer
 bullet   ungdomsforskning
 bullet   ungdomskultur
 bullet   unges valg af uddannelse, karriere og familie
 bullet   etniske minoritetsunge
 bullet   lærerprocesser på ungdomsuddannelserne
 bullet   unge mønsterbrydere
 bullet   uddannelsesforskning inden for undervisning
 bullet   social arv og unge uden uddannelse
 bullet   frafald fra ungdomsuddannelserne
 bullet   køn og etnicitet på ungdomsuddannelserne
 bullet   køn og etnicitet
 bullet   vejledning
Uddannelse
 bullet   ph.d. i Statskundskab, Københavns Universitet, 2001
 bullet   cand.mag. i samfundsfag og idræt, Københavns Universitet, 1992
Ansættelser
Ulla Højmark Jensen er lektor. ph.d. Aalborg Universitet, 2014-
 bullet   lektor, Danmark Pædagogiske Universitet, 2005-14
 bullet   forsker på Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, AKF, 2001-05
 bullet   ph.d. stipendiat på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 1997-2001
 bullet   forskningsassistent på TRiHK, Tillidsrepræsentanter i HK
 bullet   tilknyttet Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 1996-97
 bullet   gymnasielærer i samfundsfag og idræt på Fåborg Gymnasium og på Ordrup Gymnasium, 1993-96
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af ekspertgruppe på EVA til evaluering af vejlednings reformen, 2006/2007
 bullet   medlem af ekspertgruppe om social arv - tværministerielt udvalg, 2003
 bullet   formand for "Antennerne ude", et udvalg nedsat af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, der varetog unges interesser, 1999-2001
 bullet   tilknyttet GEP, "Gender, empowerment and politics", et tværuniversitært kønsforskningssamarbejde, 1997-2001
 bullet   medlem af tænketank under fhv. ligestillingsminister Jytte Andersen, 2000
 bullet   redaktionsmedlem, tidsskriftet "Kvinder, Køn og forskning", 1996-2000
Udmærkelser
Produktion
Ulla Højmark Jensen har bl.a. skrevet bogen "Evaluering og dokumentation af højskoleophold med mentorordning", FFD - Folkehøjskolernes Forening i Danmark, 2009
 bullet   artiklen "Frafald eller udstødning" i "VejlederForum", 21, nr. 1, 2009
 bullet   "Social arv og social ulighed", red. Niels Plough, Hans Reitzels Forlag, 2007
 bullet   "Vejbred - en antologi om vejledning", red. Peter Plant, DPU forlag, 2006
 bullet   "Unge uden Uddannelse - hvem er de og hvad kan der gøres for at få dem i gang", SFI, 2005
 bullet   ph.d. afhandlingen "Man skal være sig selv - teoretisk og empirisk belysning af unges politiske univers" i ph.d. serien, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 2001
 bullet   "Unges politiske univers", i Ann-Dorte Christensen og Birthe Siim, "Demokrati, modernitet og køn", Hans Reitzels forlag, 2001
 bullet   "Hvis man virkelig vil, så kan man - om opfattelsen af politisk indflydelse set fra toppen og bunden", red. af Peter Kurrild-Klitgaard m.fl., 2000
 bullet   "Valg, vælgere og velfærdsstat", festskrift til Hans Jørgen Nielsen, Forlaget Politiske studier, 2000
Sprog
Ulla Højmark Jensen har dansk som modersmål, og taler og skriver engelsk på forhandlingsniveau
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Børn
 bullet   Demokrati
 bullet   Etnicitet
 bullet   Køn
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Organisationer
 bullet   Politik
 bullet   Uddannelse
 bullet   Ungdomskultur
 bullet   Unge
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
Organisationer
 bullet   Aalborg Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk