KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Cathrine Hasse

Opdateret: 01/04/16
Titel
Professor, forskningsleder, antropolog
Arbejde
Aarhus Universitet, DPU
Institut for Uddannelse og Pædagogik - Læring
Bygning A, lok. 211b
Tuborgvej 164
2400 København NV
Tlf.: +45 88 88 94 82
Mobil: +45 23 23 36 31

pure.au.dk/portal/da/caha@dpu.dk
Privat

Født: 1956
Kompetencer
 bullet   Teknologiforståelse
 bullet   Læringsteori
 bullet   Kulturpsykologi
 bullet   Kulturøkologi
 bullet   Antropologisk metode
 bullet   Robotteknologi
 bullet   Universitetskulturer i naturvidenskab og humaniora
 bullet   køn og feltarbejde
 bullet   Uddanneklsesteknologi
 bullet   Uddannelsesforskning
 bullet   kognitiv og psykologisk antropologisk læringsteori
Uddannelse
 bullet   ph.d., Københavns Universitet, Institut for Antropologi, 2000
Ansættelser
Cathrine Hasse er forskningsleder, professor, Århus Universitet, afd. DPU-København, Institut for Læring, 2008-, tidligere lektor samme steds ved Institut for Pædagogisk Psykologi, 2002-08
 bullet   tidligere ansat, Københavns Universitet, Institut for Antropologi
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af bestyrelsen, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2005-06
 bullet   medlem af ISCRAT - International Society for Cultural Research and Activity Theory
 bullet   medlem af 4S - Society for Social Studies of Science
 bullet   medlem af Society for Psychological Anthropology - American Anthropological Association
 bullet   medlem af Vidennet Forskningsnetværket
 bullet   medlem af Netværk for Kulturanalyse i Danmark
Udmærkelser
 bullet   Technucation projektet, Det Strategiske Forskningsråd
 bullet   modtaget 12 millioner kroner fra det Strategiske Forskningsråd til forskning i teknologiforståelse 'Technological Literacy' og uddannelseskultur
 bullet   modtaget 7 millioner kroner fra EUs 6. rammeprogram til forskning til afdækning af forskelle vedr. køn, kultur, fag og uddannelse i Europa
Produktion
 bullet   Cathrine Hasse har bl.a. skrevet bogen "An Anthropology of Learning" Springer, 2015
 bullet   "Praksislæring af teknologiske artefakter", sammen med Oliver Tafdrup, i "Teknologiforståelse: på skoler og hospitaler", red. sammen med Katia Dupret, Aarhus Universitetsforlag, 2012
 bullet   bogen "Kulturanalyser i organisationer. Begreber, metoder og forbløffende praksisser.", Forlaget Samfundslitteratur, 2011
 bullet   "A Review of Psychological Anthropology. In Mind, Culture and Activity", Spring 2011
 bullet   "The Anthropology of Learning and Cognition", i "Encyclopedia of the Sciences of Learning", entry 738. Hamburg: Springer Verlag, 2011
 bullet   Special issue af Science Studies om universitetet som arbejdspladskultur. "Scientific Workplace Cultures in Physics", sammen med Stine Trentemøller, i "Science Studies", 2011
 bullet   "The Method of Culture Contrast" sammen med S. Trentemøller, i "Qualitative Research in Psychology", Volume 6, Issue 1 & 2, 2009
 bullet   artiklen "Herkules, Klanen og Arbejdsbierne: motivation og innovation i tre arbejdspladskulturer", i "Ledelse i Dag", 2009
 bullet   "Learning and transition in a culture of professional identities European Journal of Psychology of Education, 2008
 bullet   "Cultural Models of Physics. An Analysis of Historical Connections Between Hard Sciences, Humanities and Gender in Physics. In University Science and Mathematics Education in Transition, O. Skovsmose and P. Valero eds. Hamburg: Springer Verlag, 2008
 bullet   "Cultural Body Learning - The social designation of institutional code-curricula. In Body and learning. (Schilhab, T. M. Juelskjær and T. Moser eds.). Emdrup: The Danish School of Education Press, 2008
 bullet   "Break the Pattern! critical enquiry into three scientific workplace cultures: Hercules, Caretakers and Worker Bees", www.upgem.dk, 2008
 bullet   "Acknowledging Materiality as Agential Literacy" sammen med Hojer, M., i "Gender and Citizenship in a Multicultural Context", red af Andrea Peto – B. Waaldijk, E. Oleksy, Peter Lang, Internationaler Verlag, Hamburg, 2007
 bullet   "Mødet: Den antropologiske læreproces", i "Ind i verden - En grundbog i antropologisk metode", red. af Kirsten Hastrup, Hans Reitzels Forlag, 2003
 bullet   projektleder af projektet "Videnskabens kulturelle dimensioner", Forskningsrådene, 2002-05
 bullet   artiklen "Gender Diversity in Play with Physics", i "Mind, Culture and Activity", vol 9,nr. 4, 2003
 bullet   "Køn og Magt i Akademia", sammen med D.M. Søndergaard, i "Kønsmagt under forandring", red. af Anette Borchorst, København, Hans Reitzels Forlag, 2002
 bullet   "Kultur i bevægelse: Fra deltagerobservation til kulturanalyse – i det fysiske rum", København, Forlaget Samfundslitteratur, 2002
 bullet   "Situeret læring og praksisfællesskab", i "Kvinder, Køn & Forskning", nr. 1, 2000
 bullet   ph.d.- afhandlingen "Kraftfeltet - kulturelle læreprocesser i det fysiske rum", Institut for Antropologi, 2000
 bullet   reviewer, "Social Studies of Science" og "Outlines - Critical Social Studies"
Sprog
Cathrine Hasse har dansk som modersmål og behersker engelsk og italiensk
Emneord
 bullet   Antropologi
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Europa
 bullet   Køn
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Naturvidenskab
 bullet   Pædagogik
 bullet   Uddannelsesforskning
Professioner
 bullet   Antropologer
 bullet   Forskere
 bullet   Forskningsledere
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Aarhus Universitet
 bullet   Danmarks Pædagogiske Universitet
 bullet   DPU
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk