KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Inge Faldager

Opdateret: 26/04/16
Titel
Seniorkonsulent, ingeniør
Arbejde
Teknologisk Institut
Rørcentret
Postboks 141
Gregersensvej
2630 Taastrup
Mobil: +45 72 20 22 96

www.teknologisk.dk
Privat
2670 Greve
Tlf.: +45 43 90 51 49


Født: 1948
Kompetencer
 bullet   lokal håndtering af regnvand samt klimasikring
 bullet   afløbssystemer, deres opbygning og funktion
 bullet   traditionelle afløbssystemer samt systemer til økologisk håndtering af regnvand og spildevand
Uddannelse
 bullet   leading auditor, 2008
 bullet   autoriseret kloakmester, 1983
 bullet   akademiingeniør, Danmarks Ingeniørakademi, 1972
Ansættelser
Inge Faldager er seniorkonsulent, Teknologisk Institut, Rørcentret, 2008-
 bullet   centerchef for Rørcentret, 1991-2008
 bullet   ansat på Teknologisk Institut, Rørcentret, 1981-
 bullet   lektor i afdelingen for jord-, vand- og miljøteknik Aalborg Universitet, 1975-81
 bullet   adjunkt i afdelingen for jord- og vandbygning, Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole, 1972-75
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af arbejdsgruppe under CEN vedrørende standardisering af tv-inspektion af afløbsledninger, 1997-
 bullet   medlem af COST C3, international arbejdsgruppe vedrørende nedbrydning og renovering af vand og afløbssystemer, 1997-
 bullet   medlem af S 315, Dansk Standards Udvalg for afløbsteknik, 1997-
 bullet   medlem af WG 22, international standardiseringsgruppe vedrørende afløbssystemer
 bullet   medlem af kontroludvalget for kontrolordning for tv-inspektion af afløbsledninger, 1981-
 bullet   ekstern censor ved Aalborg Universitet, 1997
 bullet   medlem af følgegruppe i Miljøstyrelsens aktionsplan til fremme af økologisk byggeri, 1999-2002
 bullet   aktiv inden for og første kvindelige medlem af Normstyrelsen
 bullet   formand for Det Permanente Udvalg for Vand og Afløb under Dansk Standard, 1996-2000
 bullet   Repræsentantskabet, Kulturudvalget, IDA-BYG, Kvindeudvalget, Formandsudvalget, 1975-95
 bullet   medlem af Arbejdsudvalget for Afløbsnormen, 1985-93
 bullet   medlem af Spildevandskomitéen under DIF/IDA, 1984-95
 bullet   Hedeselskabets Repræsentantskab, første kvindelige medlem, 1993
 bullet   Formand for standardiseringsudvalget for afløb S 315 i Dansk Standard
Udmærkelser
 bullet   DADES Miljøpris på 100.000 kr. for sin indsats på kloakområdet, 1999
Produktion
Inge Faldager har bl.a. skrevet til danske tekniske tidsskrifter og er medforfatter på alle Teknologisk Institut, Rørcentrets, publikationer vedrørende afløbsteknik
 bullet   medforfatter til "Rom - en antik storby", i "Sfinx", 1991
 bullet   foredragsholder ved danske og udenlandske kongresser vedrørende afløbstekniske emner
Sprog
Inge Faldager har dansk som modersmål, taler og skriver engelsk på højt niveau, og har kendskab til tysk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Miljø
 bullet   Spildevand
 bullet   Teknologiudvikling
 bullet   Økologi
Professioner
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Forskere
 bullet   Ingeniører
 bullet   Kloakmestre
 bullet   Konsulenter
Organisationer
 bullet   Teknologisk Institut
Region
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk