KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Vibeke Vindeløv

Opdateret: 19/01/15
Titel
Professor, ph.d. og dr.jur.
Arbejde
Københavns Universitet
Det Juridiske Fakultet, Forskningsafdeling II
Studiesstræde 6
1455 København K
Tlf.: +45 35 32 31 16
Fax: +45 35 32 32 01
Mobil: +45 26 16 98 26

www.jur.ku.dk/vibekevindeloev
Privat

Født: 1947
Kompetencer
 bullet   jura
 bullet   konfliktløsning og mægling
Uddannelse
 bullet   dr.jur., Københavns Universitet, 1997
 bullet   ph.d./lic.jur., Københavns Universitet, 1991
 bullet   cand.jur., Københavns Universitet, 1976
 bullet   psychoterapeut 1985 og 1989
Ansættelser
Vibeke Vindeløv er professor, 2004- og leder af Master i Konfliktmægling, Det Juridiske Fakultet, tilknyttet centret CORA, Center for offentlig forvaltning og administration, Københavns Universitet
 bullet   docent, Almene Fag, Det Retsvidenskabelige Institut B, Københavns Universitet, 1997-2004
 bullet   lektor, Ret og Samfund, Det Retsvidenskabelige Institut B, Københavns Universitet, 1989-97
 bullet   lektor, Person-, Familie- og Arveret, Det Retsvidenskabelige Institut C, Københavns Universitet, 1986-89
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   facilitator i Adyan Lebanese foundation for interreligious studies and spiritual solidarity, grundlagt i 2006
 bullet   projektansvarlig for Danida forskningsprojektet Stabilizing Kenya by Solving Forest related Conflicts, 2012-16
 bullet   leder af Master i Konfliktmægling, 2002-
 bullet   udpeget som mægler ved LO/FTF Grænsenævnet, 2006-
 bullet   medlem af task force ved Folke Bernadotte Academy, Sweden, 2006-
 bullet   uddannelsesleder, Master i Konfliktmægling, 2002-
 bullet   medlem af bestyrelsen for Nordisk forum for Mægling, 2002-06
 bullet   medlem af Fagligt Samråd i Center for Konfliktløsning, 1997-2005
 bullet   DJØF-tillidsrepræsentant, Det juridiske Fakultet, fast medlem af Samarbejdsudvalget + alternerende medlem af hovedsamarbejdsudvalget, 1998-2001
 bullet   medlem af bestyrelsen, Center for Etik og Ret, 1995-2000
Udmærkelser
Produktion
Vibeke Vindeløv har bl.a. skrevet bøgerne "Mediation, a Non-Model", 2007, og "Konfliktmægling, En refleksiv Model", 2008
 bullet   "Reflexive Mediation with a sustainable Perspective", Djøfs Publishing, 2012
 bullet   "Konfliktmægling", Jurist- og Økonomforbundet, 2004
 bullet   "Konflikt, tvist og mægling - konfliktløsning ved forhandling", Akademisk Forlag, 2001 ( disputats)
 bullet   "De økonomiske forhold mellem ugifte samlevende" Jurist- og Økonomforbundets Forlag, ph.d -afhandling, 1987
 bullet   træner og underviser, foredragsholder i og om mægling og konfliktløsning i både ind- og udland
 bullet   mægler, både nationalt og internationalt
 bullet   omfattende pruduktionsliste jfr Cv. + publ.liste
Sprog
Vibeke Vindeløv har dansk som modersmål, behersker engelsk skriftligt og mundtligt, begrænset fransk og tysk, en smule kiswahili
Emneord
 bullet   Jura
 bullet   Konfliktløsning
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Jurister
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   København Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk