KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Anne Katrine Gjerløff

Opdateret: 07/11/18
Titel
forskningsformidler, Ph.d.
Arbejde
Statens Naturhistoriske Museum
Formidlingdafdelingen
Gothersgade 130
1123 København K
Mobil: +45 51 82 69 77

http://snm.ku.dk/
Privat
2100 København Ø
Tlf.: +45 35 26 04 50
Mobil: +45 30 31 71 37


Født: 1974
Kompetencer
 bullet   projektkoordinering, undervisning, formidling
 bullet   videnskabsformidling, videnskabteori, populærvidenskab
 bullet   museumsformidling og udstillingsudvikling
 bullet   Natursyn og naturopfattelser
 bullet   dyrehistorie
 bullet   videnskabshistorie og kulturhistorie
 bullet   barndomshistorie og uddannelseshistorie
 bullet   kødkontrol og fødevaresikkerhed i historien
 bullet   Zoologisk haves historie
 bullet   dyrebeskyttelse og dyrepsykologiens historie og teori
 bullet   landbrugshistorie, især dyreavl og animalsk produktion
 bullet   forhistorien og fortolkning af den gennem tiden
 bullet   veterinær- og medicinhistorie
 bullet   skolehistorie 19.- 20. århundrede
 bullet   arkæologiens og antropologiens historie
 bullet   tværfaglighed
 bullet   primatologi og fysisk antropologi
Uddannelse
 bullet   Projektledelse modul a - administrative projekter, KU
 bullet   Ledelse af museale projekter, ODM, 2015
 bullet   efteruddannelse - Forvaltningsret for ikke-jurister, 2015
 bullet   adjunktpædagogikum, Københavns Universitet, 2008-09
 bullet   efteruddannelse - Journalistisk formidling af fagstof, 2007
 bullet   ph.d. i historie, 2005
 bullet   overbygningskurset i human palæontologi, Institut for Geologi, Københavns Universitet, 2000
 bullet   affiliated reseach student, Department of Anthropology, University College of London, 2001
 bullet   deltager i summer academy "Human Origins", Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin, 2001
 bullet   cand.mag. i historie og forhistorisk arkæologi, 1998
Ansættelser
Anne Katrine Gjerløff er forskningsformidler, Statens Naturhistoriske Museum, 2015-
 bullet   redaktør og tekstforfatter på formidlingswebsitet www.pædagoghistorie.dk for BUPL.
 bullet   Projektleder for sekretariatet for "Skole i 200 år", der organiserede, formidlede og rejste penge til markering af 200-året for indførelse af undervisningspligt i Danmark 1814-2014, , Se www.skole200.dk. 2012-15
 bullet   post.doc., AU Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)forskningsprojektet Dansk Skolehistorie 1850-1920 hverdag, vilkår, visioner, 2010-12
 bullet   post.doc. stipendiat med en 2-årig bevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, med projektet "I løvebur og svinesti - dyrs funktioner og rettigheder i Danmark 1850-1920'erne", 2007-10
 bullet   koordinator for efteruddannelsesworshops for gymnasielærere om tværfaglig klimaforskning, 2009-10
 bullet   tilknyttet Museet på Sønderborg Slot som konsulent for den kommende udstilling "Fejder om fortiden - retten til oldtiden", 2005-07
 bullet   ekstern lektor ved SAXO Instituttet, 2007
 bullet   koordinator og underviser på det tværfaglige efteruddannelseskursus for gymnasielærere "Historie og naturvidenskab" på SAXO Instituttet, 2005
 bullet   ph.d. stipendiat, med stipendium fra Statens Humanistiske Forskningsråd, Saxo-Instituttet, afdeling for Historie, Københavns Universitet, 2000-04
 bullet   koordinator for Netværk for Historieteori og Historiografi, 1999-2000
 bullet   antikvar i Skov- og Naturstyrelsen, Kulturhistorisk kontor, Marinarkæologisk afdeling, 1998
 bullet   div. jobs på Nationalmuseet og i Skov- og Naturstyrelsen
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   bestyrelsesmedlem 2012-2015, Selskabet for skole- og Uddannelseshistorie 2010-16
 bullet   peerreviwer for bl.a. Temp, Akademisk kvarter, Scandinavian Journal of History og Kulturstudier
 bullet   formand for Historisk Samfund, 2004-10, medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund, 2000-
 bullet   medlem af redaktionen for "1066 - Tidsskrift for historie", 2001-10
 bullet   medlem af SIV, studiekreds i videnskabstudier, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, 2000-02
Udmærkelser
 bullet   Medforfatter til Årets Historiske Bog 2015: Dansk Skolehistorie bd. 1-5
 bullet   Pris for Bedste Online Undervisningsmateriale i Historie 2014
Produktion
Anne Katrine Gjerløff er forskningsformidler på Statens Naturhistoriske Museum og står for udvikling og organisering af publikumsaktiviteter, events og tilbud til skoler og gymnasier. Hun er bl.a. tilknyttet projektet Qimmeq- den grønlandske slædehund og står for foredragsrækken GRUNDSTOF og debatarrangementerne Jorden kalder og er medredaktør af podcasten Dissektion. Hun er ph.d. i historie og har bl.a.bidraget til projektet og værket Dansk Skolehistorie på DPU og stået bag formidlingsprojektet skole200. Derudover skriver hun faglige og populære artikler, annmelder bøger og holder foredrag. Hendes forskningsområder omfatter videnskabsformidling og populærvidenskab, skolens, barndommens og pædagogikkens historie samt dyrs roller og rettigheder i historien - som føde, ofre, venner og fjender.
 bullet   forfatter til en række videnskabshistoriske artikler i Kaskelot - biologilærernes fagblad 2015-
 bullet   koordinator og forfatter på børnefagbogen Qimmeq Qimuttoq og det tilhørende elevmateriale til den grønlandske grundskole.
 bullet   Medredaktør og researcher på podcasteserien Dissektion v. Statens Naturhistoriske Museum
 bullet   medforfatter på bind 3 og 4 af Dansk Skolehistorie der udkom i 2014.
 bullet   har i forbindelse med Skolejubilæet Skole i 200 år formidlet skolens historie i interview og artikler, bl.a. i Børn og Bøger, Ældresagen, Folkeskolen, danes og Plenum. Se også skolehistorien på www.skole200.dk
 bullet   sammen med Cecilie Thorslund har Anne katrine Gjerløff redigeret antologien "Dyrisk og Dyrebar - Kæledyr i et samfundsvidenskabeligt lys", forlaget Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2014
 bullet   "Fra jord er du kommet – til ord skal du blive: historie og arkæologi i 1800-tallet" i "Att återupptäcka det glömda", aktuell forskning om forntidens förflutne i Norden, Acta Archaeologica Lundensia Series Prima, red. P. Nicklasson & B.Petersson Vol.4*, No. 32, 2012
 bullet   "Kød mellem kontrol og kvalitet – historisk perspektivering af det gode kød" i "Kød. En antologi", red. Gjerris, M. et al., 2012
 bullet   klummer om skolens forhold før og nu i serien "old School/new School", i bladet "Folkeskolen", 2011-
 bullet   skrevet essayet "Menneskedyr - den dyriske forbindelse i kultur og historie" til kataloget for udstillingen DyreDamer, KunstCenter Silkeborg Bad, 2011
 bullet   2 korte artikler i forbindelse med Dalum skolens 100-års jubilæum og Øster Farimagsgade skoles 125-års jubilæum 2010 og 2011
 bullet   "En historie med kød på - overvejelser om dyr, veterinærer og de store historier", Dansk veterinærhistorisk Årbog, 2010
 bullet   "Svin, Latriner og Tårer - hvad gør historien god?" i tidsskrift for "Historie", nr.4, 2010
 bullet   "When Zoo became Nature", i "Tidsskrift for Kulturforskning", temanummer: "Nature on Display", 2010
 bullet   "Dine fjenders fjende", om skadedyr, økologi og dyrebeskyttelse i 1800-tallets landbrug i "Fortid og Nutid", nr. 4, 2009
 bullet   "Fair and Square", om køers skønhed i "Antennae - journal for nature in visual culture", 2008
 bullet   har redigeret og bidraget til Den Jyske Historikers Temanummer "Folk og fæ - mennesker og dyr i historien", med artiklen "Kampen om den røde ko - dominerende temaer i dansk kvægavl i 1800-tallet slutning", samt indledningsartiklen "Historien - nu med Dyr!", april 2009
 bullet   "Folk og andre fæ – dyr og mennesker i 1800-tallets slutning", i "Magasinet Humaniora – forskningsrådet for kultur og kommunikation", februar, 2009
 bullet   "Fra aber i anekdoter til katte i kasser - evolutionsteoriens role i dyrepsykologiens udvikling", i "Slagmark – tidsskrift for idehistorie" nr. 54 Temanummer: Darwinisme, 2009
 bullet   "Den forklædte abe – om forholdet mellem mennesket og de andre aber", i "BioZoom", Tema: Hvad gør os til mennesker?, Biokemisk Forening, årg. 11, nr.2, 2008
 bullet   "Kvinder, børn og andre dyr - Kvindeforeningen til dyrenes beskyttelse og dens kamp for menneskeligheden i 1800-tallets slutning", i "1066 - Tidsskrift for Historie", nr. 2, 2008
 bullet   kapitlerne "Taung Child" og "Louis Leakey", i "Icons of Evolution", redigeret af Brian Regal, Greenwood Press
 bullet   har tilrettelagt udstillingen "Fejder om fortiden" på Museet på Sønderborg Slot, med udstillingen er udgivet en bog med samme titel, 2007
 bullet   ph.d.-afhandlingen "Abens Ansigter - palæoantropologiens historie og formidling i Danmark i det 20. århundrede", 2005
 bullet   "Fra celler til sex. Seksualitet og kønsorganer i folkeskolens biologibøger", i antologien "De røde sko. Feminisme nu", red. af L.C. Skov, Tiderne Skifter, 2002
 bullet   "Ecce Homo - en bagsideserie om antropologiens vildveje", i "1066 - Tidsskrift for historie", 2002
 bullet   "Man skal ikke skue en abe på frisuren", anmeldelse af filmen "The Planet of The Apes", KVINFOs webmagasin "Forum for Køn og Kultur", 2001
 bullet   "Med urkvinden ved roret", KVINFOs webmagasin "Forum for Køn og Kultur", 2001
 bullet   "Menneskelighed og menneske-lighed. Neandertalernes skiftende image", i "1066 - Tidsskrift for historie", nr. 1, 2001
 bullet   "Tingenes tavshed - tingenes tale. Forholdet til fund før og nu", i "KUML", Årsskrift for Jysk Arkæologisk Selskab, 2001
 bullet   "Fup eller Fakta? Arkæologi og Pseudovidenskab", Arkæologisk Forum, 2001
 bullet   "Fra dræberabe til hippieabe", KVINFOs webmagasin "Forum for Køn og Kultur", 2000
 bullet   "Syn for sagn. Dansk arkæologi og historie i 1800-tallet", Historisk Tidsskrift, hæfte 2, 1999
 bullet   "i oplukte Høje, med spejdende Øje. 1700-tallets oldtidsforskning og nationale brug af fortiden", i "1066 - Tidsskrift for historie", 29.årgang, nr. 3, 1999
 bullet   "Løgn og Levn. Arkæologi og det historiske kildebegreb", i "Arkæologisk Forum", nr.1, 1999
 bullet   "Fuel for the Fire. Charcoal vs. Wood in Iron Production", sammen med H. Sørensen, i "Early Iron Production, Archaeology, Technology and Experiments", red. Lars Nørbach, Historical-Archaeological Experimental Centre, Technical Report, nr. 3, 1997
Sprog
Anne Katrine Gjerløff har dansk som modersmål, taler og skriver engelsk og læser fransk og tysk til husbehov
Emneord
 bullet   Antropologi
 bullet   Arkæologi
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Forhistorien
 bullet   Formidling
 bullet   Historie
 bullet   Kulturhistorie
 bullet   Køn
 bullet   Naturvidenskab
 bullet   Palæoantropologi
 bullet   Videnskabshistorie
 bullet   Videnskabsteori
Professioner
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Forskere
 bullet   Historikere
Organisationer
 bullet   Københavns Universitet
 bullet   Statens Naturhistoriske Museum
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk