KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Talli Ungar Felding

Opdateret: 24/01/17
Titel
Autoriseret psykolog, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi
Arbejde
Psykologisk Center
Solvænget 15
2100 København Ø
Mobil: +45 23 96 84 61

www.psykologisk-center.dk
Privat
2100 København Ø
Tlf.: +45 39 20 39 21


Født: 1957
Kompetencer
 bullet   Området mellem psykologi og kultur
 bullet   Uledsagede flygtningeunge
 bullet   Psykoterapi for prostituerede og prostitutionskunder
 bullet   Psykoterapi ved incest og sexuelle overgreb
 bullet   Unge med personlighedsforstyrrelser
 bullet   Psykoanalytisk psykoterapi
 bullet   Klinisk sexologi
 bullet   Psykoanalytisk teori om kvindelighed
 bullet   Kvindepsykologi
 bullet   Pornografi
 bullet   Vaginisme og andre sexuelle forstyrrelser
 bullet   Området mellem psykologi og gynækologi
 bullet   Psykiske og kulturbetingede problemer hos indvandrerpiger
 bullet   Tvangsægteskaber
 bullet   Ungdomskriminalitet
 bullet   Antisocial adfærd
 bullet   Ungdomspsykologi
 bullet   Kriminelle indvandrerdrenges psykologi
 bullet   Supervision, undervisning, kurser, foredrag vedr. ovenstående emner
Uddannelse
 bullet   Godkendelse fra Dansk Psykolog Forening som specialist og supervisor i psykoterapi, 1995
 bullet   Offentlig autorisation, 1994
 bullet   Efteruddannelse i klinisk sexologi hos Preben Hertoft m.fl., sexologisk workshop, 1987
 bullet   Cand.psych., Københavns Universitet, 1985
Ansættelser
Klinisk psykolog ved Psykologisk Center, 1985-
 bullet   Sexologisk konsulent, Gynækologisk Afdeling, KAS i Herlev, 1989-93
 bullet   Undervisningsassistent i psykologisk sexologi, Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet, 1990
 bullet   Undervisningsassistent i kvinders psykiske strukturer i historisk belysning, Center for Kvindeforskning, Københavns Universitet, 1985
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Dansk kontaktperson for Nordisk Forening mod Børnemishandling og Omsorgssvigt, NFBO
 bullet   Medlem af Institute of Personality Theory and Psychopathology, IPTP
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Oral presentation: Pornography: Food for Fantasy. NECSE (Northern European Conference on Sex Education), Fårevejle, Denmark, March 2013
 bullet   Keynote Speaker at the Conference of NFBO (Nordisk Forening mod Børnemishandling og Omsorgssvigt): The Difficulties of Ethnic Minority Adolescents in Denmark. Parental Use of Corporal Punishment and the Difficulties of Danish Social Authorities in Handling Cases of Child Abuse and Neglect in Ethnic Minority Families. Bergen, Norway, Maj 2012
 bullet   Oral presentation:Adolescent Refugees and Immigrants with Separation Trauma: A Content Analysis of Nine Case Studies. Conference on Trauma Through the Life Cycle from a Strength-Based Perspective. Jerusalem, Israel, January 2012
 bullet   Oral presentation: Psychosocial Factors Associated with Criminal Behavior in Adolescent Immigrant Boys in Denmark: A Content Analysis of Fourteen Case Studies. Annual Conference of the Society for Social Work and Research (SSWR). Miami, Florida, January 2005
 bullet   "Unyttig og uvidende", kommentar til regeringens indsats mod ungdomskriminalitet, skrevet sammen med Jørgen Felding og Niels Møller, i "Weekendavisen" nr. 1, 8/1-2010
 bullet   "Kønnets psykologi", i "Fokus på Freud", red. af Ole Andkjær Olsen, Christian Braad Thomsen og Bente Petersen, Reitzel, København, 2006
 bullet   "Kriminelle indvandrerdrenge, psykologisk set – en gennemgang af psykologiske undersøgelser af 14 drenge i 13-16 års alderen og af socialforvaltningens håndtering af sagerne", i "Psyke & Logos", Årgang 26, 2005
 bullet   "Kriminelle indvandrerdrenge kan behandles", i "Socialrådgiveren", nr. 4, 23/2-2005
 bullet   "Mere end drengestreger", kronik i Politiken, 19/10-2004
 bullet   Leksikonartikler i "Psykodynamisk leksikon", red. af Ole Andkjær Olsen, Gyldendal, 2002: Kastrationskompleks, Kernekønsidentitet, Kvindelighed, Kvindelighedsfase, Kvindelighedskompleks, Kønsidentitet, Mandlighed, Mandlighedskompleks, Maskerade, Moderskabsmisundelse, Penismisundelse, Vagina dentata, Vaginisme
 bullet   "Kulturelle særtræk eller psykopatologi - offentlige myndigheders vanskeligheder med at hjælpe unge piger fra indvandrerfamilier", i "Matrix", nr. 3, 2001
 bullet   "Ti timer slår ikke til, om psykoterapi til unge med borderline personlighedsorganisering", skrevet sammen med Helene Døssing, Jørgen Felding, Niels Møller, m.fl. i "Psykolognyt", nr 19, 2001
 bullet   "Vaginisme og graviditet", i "Psyke & Logos", nr. 1, 1999
 bullet   "Klienten siger mord", i "Psykolognyt", nr. 13, 1996
 bullet   "Området mellem psykologi og gynækologi", i "Psykolognyt", nr. 2, 1990
 bullet   "Freud og sexologien", i "Psyke & Logos", nr. 1, 1989
 bullet   "Vaginisme - en sexuel forstyrrelse hos kvinder", i "Psyke & Logos", nr. 1, 1987
 bullet   "Psykologiske kønsforskelle", skrevet sammen med Susanne Lunn og Nicole Rosenberg, i "Psykologi - en indføring i teori og anvendelse", red. af Susanne Lunn og Nicole Rosenberg, København, 1986
 bullet   "Sexuelle billeder hos mænd og kvinder i pornografien", skrevet sammen med Vibe Strøier, i "Nordisk Forum", nr 41, 1984
Sprog
Talli Ungar Felding har dansk som modersmål og læser og taler engelsk
Emneord
 bullet   Drenge
 bullet   Indvandrere
 bullet   Kriminalitet
 bullet   Kvindelighed
 bullet   Piger
 bullet   Pornografi
 bullet   Psykoanalyse
 bullet   Psykologi
 bullet   Psykoterapi
 bullet   Sexologi
 bullet   Tvangsægteskaber
 bullet   Unge
Professioner
 bullet   Psykologer
 bullet   Psykoterapeuter
 bullet   Sexologer
Organisationer
 bullet   Psykologisk Center
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk