KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Mette Jensen

Opdateret: 01/06/17
Titel
Fhv. seniorforsker
Arbejde
Privat
2150 Nordhavn
Tlf.: +45 49 14 52 10
Mobil: +45 61 50 24 01


Født: 1945
Kompetencer
 bullet   mobilitet og transport
 bullet   miljøsociologi
 bullet   risikosamfund
 bullet   ytringsfrihed ved universiteterne
 bullet   bioenergi
Uddannelse
 bullet   mag.scient.soc. i sociologi, Københavns Universitet, 1978
 bullet   læst spansk ved Høje Tåstrup Gymnasium og Københavns Universitet, 1985-86
 bullet   efteruddannelse i miljøstudier ved Danmarks Tekniske Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 1993-94
Ansættelser
Mette Jensen er tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet
 bullet   seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, 1994-2010
 bullet   underviser i Miljøsociologi ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 2003-06
 bullet   gæsteforsker ved "Environmental Policy Group", Wageningen Universitet, Holland, 2004
 bullet   gæsteforsker ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 1998
 bullet   administrator, Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1989-93
 bullet   ansat ved Institut for Samfundsfag på Danmarks Tekniske Højskole som videnskabelig medarbejder samt som ekstern lektor og undervisningsassistent, 1987-89
 bullet   leder af uddannelsesafdelingen i Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, 1986-87
 bullet   ekstern lektor i kvindeforskning, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 1987-89
 bullet   adjunktvikar ved Institut for Samfundsøkonomi og Planlægning, Roskilde Universitetscenter, herunder medlem af forskergruppen under AQUA-projektet om kvinder og kontorautomatisering, 1981-84
 bullet   underviser i sociologi, Forvaltningshøjskolen, 1980-81
 bullet   fuldmægtig i Kommunernes Landsforenings Systemplanlægnings-kontor, 1978-81
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   censor ved Aalborg Universitet, 2005-
 bullet   medlem af det nordiske forskernetværk "Miljö och risk", under Nordisk Sociologforbund, 1995-2010
 bullet   medlem af det europæiske forskernetværk "Environment and Society", The European Sociological Association, ESA, 1995-2010
 bullet   medlem af det internationale sociologiske forskernetværk "Environment and Society", The International Sociological Association, ISA, 1995-2010
 bullet   medlem af det danske miljøsociologiske forskernetværk "Misonet", 1995-2005
 bullet   medlem af redaktionen for tidsskriftet "International Journal of Sociology and Social Policy", Hull, England, 1983-85
 bullet   medlem af Dansk Sociologforenings bestyrelse, herunder valgt til kontaktperson til det internationale sociologforbund ISA og medlem af Nordisk Sociologforbunds styrelse, 1979-83
 bullet   medlem af redaktionspanelet ved forbundets tidsskrift "Acta Sociologica", 1979-83
 bullet   censor ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen, 1981-97
Udmærkelser
Produktion
Videnskabelig artikle "Biofuels: a contested response to climate change", sammen med A. Holst Andersen i "Sustainability: Science, Practice, & Policy", 2013
 bullet   "Ytringsfriheden fik et knæk med universitetsreformen", kommentar i "Information", 18.-19. feb. 2012
 bullet   "Mobilitetsmani - det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker", Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 2011
 bullet   "Pesticides in the risk society: the view from everyday life", sammen med A. Blok i "Current Sociology", vol.5, nr.6, 2008
 bullet   "Environment, Mobility and the Acceleration of Time: A sociological analysis of transport flows in modern life", i "Governing Environmental Flows: Global Challenges to Social Theory", red. af G. Spaargaren, A. Mol & F.H. Buttel, Cambridge, MA: The MIT Press, 2006
 bullet   "Mobility among Young Urban Dwellers", i "Young – Nordic Journal of Youth Research" vol.14, nr.4, 2006
 bullet   "Tidspresset i det moderne menneskes tilværelse: Et sociologisk perspektiv på individualiseringen og usikkerheden", i A. D. Sørensen & H. J. Thomsen (red.) "Det svære liv: Om lidelsen i den moderne kultur", Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, 2005
 bullet   "Mobilitet i tid og rum", i "Arbejdssamfund: Den beslaglagte tid og den splittede identitet", red. af M. H. Jacobsen & J. Tonboe, Hans Reitzels Forlag, 2004
 bullet   "Forestillinger om noget andet – en betingelse for forandring", i "Persontransport og bæredygtighed, CEFTA afslutningsseminar", notat 3, red. af M. Møller & H. H. Oldrup, Danmarks Transport Forskning, 2002
 bullet   "Tendenser i tiden - en sociologisk analyse af mobilitet, miljø og moderne mennesker", Samfundslitteratur, København, 2001
 bullet   "Moderne mennesker og mobilitet", i konferencerapport 2, konferencen "Trafikdage '99", Transportrådet og Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet, 1999
 bullet   "Passion and Heart in Transport - a sociological analysis on transport behaviour", i "Transport Policy ", 6(1), Pergamon, Elsevier, 1999
 bullet   "Bilisme og miljø - en svær balance", TEMA-rapport, Danmarks Miljøundersøgelser, nr. 18, 1998
 bullet   "Politiske forbrugere og transportens miljøproblemer", artikel i "Samfundsøkonomen", Danmarks Jurist- og Økonomforbund, nr. 2, 1997
 bullet   "Benzin i blodet - kvalitativ del", rapport, Danmarks Miljøundersøgelser, nr. 191, 1997, "Benzin i blodet - kvantitativ del", rapport, Danmarks Miljøundersøgelser, nr. 200, 1997
 bullet   "Menneskerettigheder - en global utopi?", i "Social Kritik", 1993
 bullet   "Miljørettigheder", i "Mennesker & rettigheter", Oslo, 1991
 bullet   "Tid, teknologi og kvalifikationer", forskningsrapport, Danmarks Tekniske Universitet, 1988
 bullet   "Med ryggen til hinanden...", artikel i "Kvindespor i videnskaben", Odense Universitetsforlag, 1985
 bullet   "....men vi grinede mere dengang", AQUA-projektets endelige rapport, sammen med Bertha Lysgaard, Karen Sjørup, Kirsten Thomsen, Roskilde Universitetscenter, 1984
 bullet   "Deltid - Kvindetid", sammen med Sanne Ipsen, Margrete Bak Pedersen og Brita Foged, Modtryk, Århus, 1980
Sprog
Mette Jensen har dansk som modersmål, taler, læser og skriver flydende engelsk, og har kendskab til tysk og spansk
Emneord
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvinder
 bullet   Miljø
 bullet   Sociologi
 bullet   Transport
Professioner
 bullet   Sociologer
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk