KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Anne Holmen

Opdateret: 19/04/16
Titel
Professor
Arbejde
Københavns Universitet
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Njalsgade 128, 24.2
2300 København S
Tlf.: +45 35 32 81 74

cip.ku.dk/ansatte/detaljer/?id=86243
Privat

Født: 1954
Kompetencer
 bullet   flersprogethed, parallelsproglighed
 bullet   flersprogethed i akademiske miljøer
 bullet   sociolingvistik
 bullet   uddannelsesforskning
 bullet   sprogforskning i dansk
 bullet   tosprogethed
 bullet   tilegnelse af andetsprog
 bullet   børns sprog
 bullet   multikulturalisme
 bullet   sprogpolitik
 bullet   interkulturel pædagogik
 bullet   sprogpædagogik
 bullet   samarbejde med sprogbrugere på andre sprog som polsk, tyrkisk, arabisk og grønlandsk
Uddannelse
 bullet   ph.d., København Universitet, 1989
 bullet   cand.mag. i engelsk og lingvistik, 1983
Ansættelser
Anne Holmen er professor i parallelsproglighed, Københavns Universitet, 2011-
 bullet   professor i dansk som andetsprog og tosprogethed, Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, 1999-2011
 bullet   lektor i fremmedsprogspædagogik, Københavns Universitet, Institut for Nordisk Filologi, 1991-99
 bullet   seniorstipendiat, Danmarks Lærerhøjskole, 1987-91
 bullet   ph.d.-studerende, Københavns Universitet, Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab, 1983-87
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Det fri Forskningsråd/Kultur og Kommunikation
 bullet   suppleant i ekspertgruppen Nordens Sprogråd
 bullet   tidligere redaktør og initiativtager til fagfællebedømt Nordisk Tidsskrift for Andetsprogsforskning, NORDAND
 bullet   tidligere formand for Københavns Sprogcenters bestyrelse
Udmærkelser
 bullet   Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere, LVUs, Underviser- og udviklingspris, 1998
 bullet   Gymnasielærerforeningens Jubilæumspris, 1993
 bullet   Hebe-prisen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 2008
Produktion
Anne Holmen har bl.a skrevet "Den gode gartner og ukrudtet. Om minoritetselever i grundskolens danskfag", i "Dannelse og kulturarv i globaliserede samfund", red. Claus Haas, Aarhus Universitetsforlag, 2011
 bullet   "Skal sprogcentrene have en sprogpolitik?", i "Fokus", nr.52, 2010
 bullet   "Second Language learning" sammen med Juni Söderberg Arnfast og J. Normann Jørgensen, i "International Encyclopedia of education", Bind 5, 2010
 bullet   "Er det danske samfund et-, to- eller flersproget, og er det overhovedet vigtigt?", i "Det rum[me]lige sprog", Dansklærerforeningen, 2009
 bullet   "Multilingualism in education. In favour of a dynamic view of languages", i "Teacher Diversity in Diverse Schools", Kjørven & Ringen (eds.), Challenges and Ooportunities for Teacher Education, 2009
 bullet   "Sproglig diversitet blandt eleverne i grundskolen - fra problem til potentiale", i "Sprogfag i forandring", red. Michael et al. Byram, Pædagogik og praksis", Samfundslitteratur, 2009
 bullet   "Et besøg på Civilisationsmuseet i 2025. 50 år med tosprogede elever i folkeskolen", sammen med Bergthóra Kristjansdóttir, www.folkeskolen.dk
 bullet   "Pædagogisk praksis", i "Tosprogede børn i det danske samfund.", af red. Martha Sif Karrebæk, Hans Reitzels forlag, 2006
 bullet   "På vej mod en interkulturel pædagogik i Danmark", i "Pædagogisk antropologi - et fag i tilblivelse.", red. af Krejsler, Kryger og Milner, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2005
 bullet   "Klare Mål i sprogpædagogikken", i "Interkulturel Pædagogik. Flere sprog - problem eller ressource.", red. af Christian Horst, Kroghs Forlag, 2003
 bullet   "Aspekter af dansk som andetsprog", i "Fremmedsprog i den danske skole", red. af S. Holm-Larsen, Dansk Skolemuseum, København, 2002
 bullet   "Betydningen af sprog, tosprogethed og sprogligt bårne kulturformer for integrationsprocesserne", AMID Working paper series 23, 2002
 bullet   "Sproglig mangfoldighed", i "Sprogforum", 19, Temanummer i anledning af det europæiske sprogår, oversat til engelsk, tysk og fransk, 2001
 bullet   "Dansk som andetsprog er kommet for at blive", i "Dansk - vejen til integration", Modersmålsselskabets årbog 2001, Reitzel, 2001
 bullet   "Tosprogethed", i "Den Store Danske Encyklopædi", bind 19
 bullet   "Processability in Scandinavian Second Language Acquisition", "Studies in second language acquisition", 23(3), 2001
 bullet   "Har vi en dansk sprogpolitik? Om holdninger til sproglig mangfoldighed i Danmark", i "Sprogs status i Danmark år 2011", sammen med E. Glahn, B. Hammarberg, A. Hvenekilde m.fl, red. sammen med J.N. Jørgensen, Danmarks Pædagogiske Universitet, Københavnerstudier i tosprogethed 32, 2000
 bullet   "Dansk som andetsprog: fag og faglighed", i "På sporet", red. sammen med G. Østergaard Nielsen, K. Lund, Undervisningsministeriet, 1999
 bullet   "Studier i dansk som andetsprog", red. sammen med K. Lund, Akademisk Forlag, 1999
 bullet   "Indvandrere og sprog", i "Voksenpædagogisk Opslagsbog", red. af H. Cornelius og K. Schnack, Chr. Ejlers, 1998, 2. reviderede udgave
 bullet   "Ambiguity in Greenlandic Language Education", i "Perspectives on Foreign and Second Language Pedagogy", sammen med J. Gimbel, red. af D. Albrechtsen, B. Henriksen, I. Mees m.fl., Odense University Press, 1998
 bullet   "Teaching Majority and Minority Mother Tongues in Denmark", i "Teaching the Mother Tongue in Multilingual Europe", sammen med J.N. Jørgensen, red. af W. Tulasiewicz & A. Adams, London, Cassell, 1998
 bullet   "Indvandrere > Undervisning", i "Den Store Danske Encyklopædi", bind 9, 1997
 bullet   "Børnenes indbyrdes sprogbrug", i "Forskningsrapport om integration samt sprogkundskaber og sprogundervisning i folkeskolen", red. af A. Abelsen, Inerisaavik og Grønlands Hjemmestyre, 1997
 bullet   "Udviklingslinier i tilegnelsen af dansk som andetsprog - en kvalitativ-kvantitativ analyse", Københavnerstudier i tosprogethed 12, redigeret ph.d. afhandling, Danmarks Lærerhøjskole, 1990
Sprog
Anne Holmen har dansk som modersmål, behersker engelsk, læser tysk, svensk og norsk og har kendskab til fransk og spansk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Børn
 bullet   Dansk
 bullet   Indvandrere
 bullet   Ledelse
 bullet   Sociolingvistik
 bullet   Sprog
 bullet   Sprogbrug
 bullet   Sprogtilegnelse
 bullet   Sprogvidenskab
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Københavns Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk