KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Betty Vang

Opdateret: 08/12/14
Titel
Arkitekt MAA, fhv. byplanforsker
Arbejde
Privat
8200 Århus N
Tlf.: +45 86 16 51 91


Født: 1942
Kompetencer
 bullet   kønsmainstreaming i fysisk planlægning
 bullet   kvindeforskning og kønsforskning
 bullet   byplanforskning
 bullet   borgerdeltagelse i planlægningen
Uddannelse
 bullet   forskeruddannelse ved Nordplan, Nordiska institutet för samhällsplanering, Stockholm, Sverige, nu Nordregio, 1983-86
 bullet   post-graduat diplomuddannelse i "Community Development & Social Planning", med speciale i region- og lokalplanlægning, byfornyelse og borgerdeltagelse i den fysiske planlægning, University College of Swansea, England, 1973-74
 bullet   hospitant, Arkitektskolen i Århus, 1972
 bullet   uddannet som indretningsarkitekt, Skolen for Boligindretning, København, 1965
Ansættelser
Betty Vang er freelance byplanforsker og kvinde- og kønsforsker inden for mainstreaming af fysisk planlægning, 1999-2007
 bullet   fondslønnet medarbejder ved Cekvina, Center for Kønsforskning, Aarhus Universitet, 1988-99, og medarbejder samme sted, 1986-87
 bullet   underviser og forelæser ved Nordplan i Stockholm, 1993-97
 bullet   kandidatstipendiat, Arkitektskolen i Århus, 1982-83
 bullet   ansat på Amtsarkitektkontoret i Århus, landskabsplan for Århus Amt, 1981
 bullet   konsulent for byplanafdelingen, Arkitektskolen i Århus, 1977-78
 bullet   timelærer på Kunsthøjskolen i Holbæk, 1977-78
 bullet   timelærer på den Sociale Højskole i Århus, 1976
 bullet   med i fællestegnestue i Århus, 1976-81
 bullet   ansat på tegnestuer i Danmark og i udlandet, 1965-75
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   mødearrangør samt repræsentant for Landsplanafdelingen, Miljø- og Energiministeriet, ved "Nordisk møde om indarbejdelse af ligestillingsperspektivet i den fysiske planlægning", 1999
 bullet   repræsentant for Landsplanafdelingen, Miljø- og Energiministeriet ved "Fellesnordisk møte om kvinner og planlegging", Miljøverndepartementet, Oslo, 1998
 bullet   repræsentant for Landsplanafdelingen, Miljø- og Energiministeriet ved "Nordisk möte om jämställdhetsaspekter på fysisk planering och byggd miljö", Boverket, Karlskrona, 1997
 bullet   medlem af Forum Teologi Naturvidenskab, Aarhus Universitet, i arbejdsgruppen "Hjernegruppen", 1982-
 bullet   medlem af Nordiske Kvinders Bygge- og Planforum, 1979-85
 bullet   medstifter og medlem af Den Økumeniske Kvindegruppe i Århus, 1974-88, med tillidsposter som dansk delegat ved Det Lutherske Verdensforbunds kvindekonference i Sri Lanka, 1976, og ved Det Lutherske Verdensforbunds All-European Consultation for Women, Wien, Østrig, 1979
 bullet   medlem af Kvindernes U-landsudvalgs samarbejdsgruppe, 1977-78
 bullet   medstifter af Kvinder i Byggesektoren, 1977
 bullet   medstifter og medlem af Kvindelige Arkitekter i Jylland (KAJ), 1977
Udmærkelser
 bullet   Valborg og Edith Larsens Legat, 1991
Produktion
Betty Vang har bl.a. skrevet "Mailkorrespondance" sammen med Rikke Lequick Larsen, i "Female Forces of architecture", red. Tanja Jordan & Rikke Lequick Larsen, Kunstakademiets Arkitektskole, 2010
 bullet   bidrag til jubilæumsudstillingen "Female Forces of architcture" i anledning af Kvindernes 100-års-jubilæum på Kunstakademiets Arkitktskole, København, 2008
 bullet   medforfatter på bogen "Forum Teologi Naturvidenskab 1980-2005. Beretning om en Dialog"
 bullet   "Køn, postkøn og de byggede omgivelser", i "Nordisk Arkitekturforskning", nr. 2, 1999
 bullet   "Feministen Christine de Pizan", i "CekvinaNYT", nr. 4, 1999
 bullet   "Livsbuen og den anden voksendom", i "CekvinaNYT" nr. 4, 1993
 bullet   "Et rummeligt, flertydigt og uhåndterligt ord. Feminismebegrebet - et bud på en forståelsesramme", i "CekvinaNYT", nr. 2, 1993
 bullet   "At synliggøre hverdagsliv", i "ARKITEKTEN", nr. 8, 1991
 bullet   "Kønnet: en bevidsthedskategori", i "Seminarrapport for Kvindeforskningsseminar i videnskabshistorie og -teori", Forskningsdirektoratet, 1989
 bullet   "Kvinders levevilkår og fysisk planlægning", Arbejdsrapport nr. 5, Cekvina, Aarhus Universitet, 1988
 bullet   "Kvindekultur/kvindekulturer. Kommentar til kvindekulturbegrebet", i "Kvindekultur - Køn og Kultur", Arbejdsnotat nr. 6, Cekvina, Aarhus Universitet, 1988
 bullet   "Det aristoteliske efterslæb", Nordplan Meddelande, nr. 5, Nordplan, Stockholm, 1987
 bullet   "Sprog og køn", i "Sprog og bevidsthed", bidrag til "Forum Teologi Naturvidenskabs 6. Sostrup Symposium", 1986
 bullet   "Det kulturelle efterslæb. Kønsrelationer og rumlige strukturer", i "Farvel til byen?", redigeret af Jens Chr. Tonboe, Aalborg Universitetsforlag, 1985
Betty Vang har bl.a. skrevet boganmeldelser til "Kontur - Tidsskrift for Kulturstudier" og "CekvinaNYT"
 bullet   har holdt foredrag ved nationale og internationale kongresser, møder og seminarer
Sprog
Betty Vang har dansk som modersmål, taler, læser og skriver flydende engelsk, læser og forstår svensk og norsk, og taler og læser tysk
Emneord
 bullet   Arkitektur
 bullet   Byplanlægning
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Medborgerskab
 bullet   Rådgivning
Professioner
 bullet   Arkitekter
 bullet   Forskere
Organisationer
Region
 bullet   Region Midtjylland
 bullet   ÅrhusPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk