KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Else Hansen

Opdateret: 09/06/16
Titel
Seniorforsker, arkivar, ph.d.
Arbejde
Rigsarkivet
Indsamling og Bevaring
Rigsdagsgården 9
1218 København K
Tlf.: +45 41 71 72 16

https://www.sa.dk/medarbejder/else-hansen
Privat

Født: 1956
Kompetencer
 bullet   Velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975
 bullet   forvaltning og arkiv
 bullet   Roskilde Universitetscenters historie
 bullet   Kvindelejren på Femø
 bullet   økonomafagets historie
 bullet   kilder til fyr og fyrskibes historie
 bullet   arkiver
Uddannelse
 bullet   ph.d., 1998
 bullet   cand.mag. i historie og geografi, Roskilde Universitetcenter, 1992
Ansættelser
Else Hansen er arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet, 2001-
 bullet   arkivarvikar ved Rigsarkivets Publikumsafdeling, 1999-2000
 bullet   forskningsadjunkt ved Institut for Historie og Samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter, RUC, med projektet "Masseuniversitetets udvikling - og afvikling. Universitetskulturer på Sjælland og i Skåne 1950-1995", 1999
 bullet   forskningsassistent ved Institut for Historie og Samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter, RUC, 1994-98
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Formand for Selskab for Uddannelseshistorie, 2015-
 bullet   medlem af styrelsen, Selskab for Uddannelseshistorie, 2011-
 bullet   medlem af Statens Arkivers interne forskningsudvalg, 2001-09
 bullet   formand for Arkivforeningen, 2002-07
 bullet   medlem af Foreningen Femøs sekretariatsgruppe, 1999-2001
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Else Hansen har bl.a. skrevet "professorvælde, politisk kritik og universitetsideer. Studietid-studiefrihed. Studienævn. To kilder fra 1960", i "Danske Magasin" Bind 51, første hæfte, 2010
 bullet   "Masseuniversiteter på tegnebrættet?", i "Samfundsplanlægning i 1950'erne. Tradition eller tilløb?", red.af Else Hansen og Leon Jespersen, 2009
 bullet   "Ny viden og gamle idéer. Elektroniske registre i centraladministrationen", 2006
 bullet   "En koral i tidens strøm. RUC 1972 - 1997", Institut for Historie og Samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter, Roskilde Universitetsforlag, 1998
 bullet   "Fra skånekost til menuvalg. Kostforplejningspersonalets og Økonomaforeningens historie efter 1960", Økonomaforeningen, 1993
 bullet   "Dengang lavede vi det hele selv..." Økonomapersonalets og Økonomaforeningens historie før 1960, Økonomaforeningen, 1991
 bullet   skrevet artikler og papers bl.a. "Styrelsesloven: Den glemte alliance", i "Uddannelseshistorie", 2008
 bullet   "Elektroniske registres indførelse i den danske centraladministration", i "Arkiv, Samhälle och Forskning", nr.2 , 2006
 bullet   "Principper for bevaring og kassation", i "At vogte kulturarven eller at slette alle spor. Om arbejdet med den danske kulturarv", Arkivforeningen, 2006
 bullet   "Frihed eller effektivitet? Diskussionen om universitetsstudier 1957-1960", i "Uddannelseshistorie", 2005, 39. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
 bullet   "Kilder til Fyr- og Vagervæsenets historie", i "Maritim Kontakt", 2004
 bullet   "Når kvinder rejser ud for at komme hjem - Kvindelejren på Femø 1971 - 1986", i "Veje at vandre", red. Ilsøe og Hilden, 2003
 bullet   "Universitetslærer og -forsker i Danmark og Sverige", i "Öresundsunduniversitetet: På jakt efter Öresundsregionen", 2002
 bullet   "Staff structure in Danish and Swedish Mass Universities", i "Öresundsunduniversitetet: Sjælland och Skåne - före, under och efter bron", 2001
 bullet   "RUC: et barn af 68?", i "Universitetet og studenterne. Opprør og identitet", Forum for universitetshistorie, Skriftserie 4/1998, Universitetet i Oslo, 1998
 bullet   "En tryg fremtid", i "75 år - og i fin form", AP-Pensions jubilæumsskrift, 1994
 bullet   "Økonomaer: en stand af ugifte kvinder", i "Årbog for Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie", 1993, 1994
Sprog
Emneord
 bullet   Arkiver
 bullet   Historie
 bullet   Husholdning
 bullet   Kvindebevægelse
 bullet   Kvindehistorie
 bullet   Organisationer
 bullet   Universiteter
Professioner
 bullet   Arkivarer
 bullet   Forskere
 bullet   Historikere
Organisationer
 bullet   Rigsarkivet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk