KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Minna Kragelund

Opdateret: 16/04/15
Titel
Seniorforsker
Arbejde
Holbæk Museum
Klosterstræde 18
4300 Holbæk
www.holbmus.dk
Privat
4300 Holbæk
Tlf.: +45 40 26 30 75


Født: 1942
Kompetencer
 bullet   tekstilhistorie
 bullet   materiel kultur og læring
 bullet   kvindeforskning
 bullet   tekstilforskning i didaktisk sammenhæng
 bullet   uddannelsesforskning og identitetsforskning
 bullet   kvindebiografier
 bullet   æstetiske fags faghistorie og didaktik
 bullet   kulturhistorisk museumsarbejde
 bullet   pædagogik
 bullet   forskningsplanlægning
Uddannelse
 bullet   ph.d. i pædagogik, Danmarks Lærerhøjskole, 1990
 bullet   magister i europæisk etnologi, Københavns Universitet, 1977
 bullet   journalistuddannet, Dagbladet, Ringsted, 1965
 bullet   faglærer i håndarbejde, Haslev Håndarbejdsskole, 1962
Ansættelser
Minna Kragelund er seniorforsker, Holbæk Museum, 2009-
 bullet   tidligere lektor, Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU
 bullet   initivtager til og leder af Forskningsenheden "Materielle Kulturstudier", DPU
 bullet   lektor, Danmarks Lærerhøjskole, 1984-2000
 bullet   stipendiat, Danmarks Lærerhøjskole, 1979-84
 bullet   konsulent for en række kulturhistoriske museer, 1967-90
 bullet   ansat på Nationalmuseet, samlingen "Nyere Tid", heraf to år som konstitueret museumsinspektør, 1967-79
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   tidligere medlem af flere internationale styrelser, især nordiske forskernetværk om tekstilforskning og tekstile uddannelser
 bullet   repræsentant for Danmarks Pædagogiske Universitet i bestyrelsen for Håndarbejdets Fremmes Seminarium og i Museum for Husflid, Dansk Husflidsselskabs dokumentationsenhed, -2008
 bullet   formand for Manuelle Fags Samråd, 1989-95
 bullet   tidligere medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråds Internationale Udvalg
 bullet   beskikket censor for lektorbedømmelser og eksaminer ved Professionshøjskolen UCC, Håndarbejdets Fremme og for den didaktiske kandidatuddannelse i materiel kultur, Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Udmærkelser
Produktion
Minna Kragelund har bl.a. skrevet "Fornemmelse for tekstilers egenart - om J.S. Møller, Kalundborg og Omegns Museums stifter", i "Dragtjournalen", E-tidsskrift udgivet af Den Danske Dragt- og Tekstilpulje under Kulturarvsstyrelsen, www.dragt.dk, nr. 7, 2011
 bullet   "Kirsten Andersdatter - et dramatisk og kreativt liv", i "Danske Museer", nr. 1, 2011
 bullet   "Varetagelse af skatte. Om Holbæk Museums Tekstillaug", i "Haandarbejdets Fremme", nr. 3, 2010
 bullet   "Tekstil æstetik - nytolkning af dansk kulturarv", udgivet af Forlaget FiberFeber, 2009
 bullet   har red. "Tingenes fortællinger. Om at lære det gode liv" og "Ting og Tingester. Materielle Kulturstudier", Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2004
 bullet   skrevet bogbidrag "Praktisk klogskab", sammen med Benn, J., Illum, B. M. & Kragelund, M., København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, Didaktik på kryds og tværs, 2004
 bullet   initiativtager til og medarrangør af en række seminarer på Nordens Folkliga Akademi, Göteborg, 1980-2003
 bullet   har bl.a. skrevet "Materielle Kulturstudier - en ny platform for forskning i praktiske fagområder", red. Jostein Sandven, Åbo Akademi, Finland, 2002
 bullet   "Questions and Answers in the Textile Research. Textiles as Primary Source in the Study of Material Culture", i "The Nordic Textile Journal", nr. 1, 2001, University College of Borås, Sverige, 2001
 bullet   "Hvad gør tekstiler ved os mennesker? Om tekstilstudiet og tekstilforskning på Danmarks Pædagogiske Universitet", i Christina Nygren "Techne-serien B", nr. 10, 2001, Åbo Akademi, Finland, 2001
 bullet   "Det gode håndværk. Tråden i dansk tradition", Århus, 2001
 bullet   "Visioner og kamplyst. Håndarbejdslærer Dorothea Heckscher", i "Handlingens Kvinder", Roskilde Universitets Forlag, 2001
 bullet   fagkonsulent på "Dansk Kvindebiografisk Leksikon", 1998-2000, samt redaktør for og forfatter til ca. 100 biografier til "Dansk Kvindebiografisk Leksikon", 2000-01
 bullet   "I lyst og nød. Om at være andengangsbiograf", i "Alle Tiders Kvinder", "Dansk Kvindebiografisk Leksikon", bind 4, Rosinante, 2000
 bullet   "Didaktisk tekstilforskning. Udfordringer og styrker i et nyt forskningsområde", i Lis Halby, red., "Som en fisk i vandet - håndarbejde mellem tradition og refleksion", Danmarks Pædagogiske Universitet, 2000
 bullet   initiativtager til og leder af "Åben Uddannelse i Tekstilfag", Danmarks Lærerhøjskole, herunder udvikling af forskningsområdet "Didaktisk tekstilforskning i et nordisk perspektiv", 1992-2000
 bullet   "Ud af flinkeskolen. Akademisering af håndarbejde som undervisningsfag", i "BUR: kan, kan ikke: vil, vil ikke: kvindeliv i perspektiv", red. sammen med Karen Hjorth og Grethe Ilsøe, Arkivaria, Landsarkivet, 1996
 bullet   ph.d. afhandlingen "Opdragende håndarbejde. En undersøgelse af håndarbejdsfaget, dets metode og dets bevidsthedsdannende virkning i almueskolen ca. 1880-1910", Danmarks Lærerhøjskole, 1990
Sprog
Minna Kragelund har dansk som modersmål, taler og skriver flydende engelsk, læser tysk og fransk, og har kenskab til italiensk og spansk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Håndarbejde
 bullet   Kulturhistorie
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Ledelse
 bullet   Norden
 bullet   Pædagogik
 bullet   Tekstiler
 bullet   Uddannelsesforskning
 bullet   Æstetik
Professioner
 bullet   Forfattere
 bullet   Forskere
Organisationer
 bullet   Holbæk Museum
Region
 bullet   Region SjællandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk