KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Jane Andersen

Opdateret: 08/07/16
Titel
Souschef
Arbejde
IT-Universitetet i København
Økonomisektionen
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
Tlf.: +45 72 18 52 24
Mobil: +45 24 27 14 07

www.itu.dk
Privat
2800 Bagsværd
Tlf.: +45 44 44 58 80

Født: 1952
Kompetencer
 bullet   informationteknologi
 bullet   IT i undervisning og uddannelsesplanlægning
 bullet   ledelse
 bullet   evaluering af undervisning og kurser
 bullet   IT-strategi
 bullet   strategi og målsætning
 bullet   handlingsplaner
 bullet   markedsføring og iværksættelse af behovsorienterede it-kurser
 bullet   IT-lærerefteruddannelse
 bullet   planlægning og koordinering af it-projekter
 bullet   kvalitetsstyring og akkreditering
Uddannelse
 bullet   master i ledelse af uddannelsesinstitutioner, DPU, 2005-07
 bullet   enkeltfagskursus i Knowledge Management, IT-Universitetet, 2003
 bullet   engelskkursus, The Cambridge Institute, 1998-2000
 bullet   cand.scient. i datalogi og geografi, Københavns Universitet, 1983
 bullet   pædagogikum i datalogi og geografi, Statsgymnasiet Schneekloth's Skole, 1983
 bullet   merkonomkursus i virksomhedsøkonomi, 1996
 bullet   deltaget i et udvekslingsprogram med doctor Dennis Anderson, Rochester Community College, Minnesota, 1992
Ansættelser
Jane Andersen er udviklingsleder på Åbent Universitet, IT-Universitetet i København, ITU, 2000-
 bullet   chefkonsulent ved Center for Teknologistøttet Uddannelse, CTU, 1998-2000
 bullet   inspektør for efteruddannelsesafdelingen på Teknikerakademiet, 1996-98, og afdelingsleder i samme afdeling, 1992-96, Hillerød
 bullet   undervisningsministeriets fagkonsulent i informationsteknologi ved de tekniske erhvervsuddannelser, 1990-96
 bullet   ansat ved Teknikerakademiet i Hillerød, 1987-98, som underviser og konstitueret afdelingsleder, Teknisk gymnasium, htx, 1987-96
 bullet   bosat i Bangkok, Thailand, og ansat som underviser i edb for International Labour Organisation, ILO, 1984-87
 bullet   edb-konsulent, Arbejdsmiljø Institut, NICE, 1984-87, Bangkok
 bullet   timelærer på HF i Albertslund, samt undervisningsassistent i datalogi på Datalogisk Institut, Roskilde Universitetscenter, RUC, og på Institut for Matematisk Lingvistik, Københavns Universitet, 1983
 bullet   bosat i Kuwait og ansat i firmaet Kuwaiti Danish Computer Company, 1981-82
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Zonta International, Klub København 1
 bullet   medlem af bestyrelsen, Foreningen Trafikbånd, 2003-
 bullet   medlem af bestyrelsen, IT-Universitetet i København, 2003-07 og 2009-11
 bullet   udpeget af Undervisningsministeriet til at sidde i "The International Selection Committee" for det internationale forskningsprojekt "Villa Media", Grenoble, Frankrig, 2000-04
 bullet   medlem af The International Federation for Information Processing, IFIP's Working Group 3.4, som omhandler it-uddannelser og it-undervisning ved erhvervsrettede uddannelser, 1996-
 bullet   bestyrelsesmedlem i IT-virksomheden "Neducate aps", 2001-03
 bullet   medlem af Uddannelsesudvalget i "DANSK IT", en forening af it-professionelle, 1998-2002
 bullet   censor på Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU
Udmærkelser
Produktion
Jane Andersen har bl.a. holdt oplæg og skrevet artikler til en række internationale konferencer om it i uddannelser og undervisning, senest ved IFIP-konferencerne ETLLL i Prag, 2007 og OST12 i Tallinn, 2012
 bullet   redigeret konferencerapporten "Networking the Learner", 7th World Conference on Computers in Education, WCCE, 2001, sammen med D. Watson, Kluwer Academic Publishers, 2002
 bullet   hovedtaler ved IFIP-konferencen, sec. III, The International Federation for Information Processing, Dortmund, 2002, med oplægget "Knowledge Management in Education", trykt i "Informatics and the Digital Society - Social, Ethical and Cognitive Issues", red. af T.J. van Weert og R.K. Munro, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2002
 bullet   "Rum til læring. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT.", Center for Teknologistøttet Uddannelse, 1999
 bullet   skrevet artiklerne "IT ved de tekniske skoler", i "NYTT OM DATA I SKOLAN", nr. 1, Nordisk Ministerråds Dataprogramgruppe, 1994
 bullet   "De danske tekniske skoler er IT-mæssigt i front!", i tidsskriftet "Uddannelse", okt-nov., 1992
 bullet   deltaget i planlægning af konferencer, bl.a. ""Networking the Learner", IFIP's 7th World Conference on Computers in Education, WCCW, København, 2001, og "Euro-Education '96", international konference, Ålborg, 1996
 bullet   konsulent og redaktionsmedlem på flere rapporter, bl.a. "E-læring - en designhåndbog", Center for Teknologistøttet Uddannelse, 2000
Sprog
Jane Andersen har dansk som modersmål og behersker engelsk flydende
Emneord
 bullet   Datalogi
 bullet   Efteruddannelse
 bullet   Erhvervsuddannelser
 bullet   Informationsteknologi
 bullet   Ledelse
 bullet   Organisationsudvikling
 bullet   Uddannelse
 bullet   Universiteter
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Ledere
Organisationer
 bullet   IT-Universitetet i København
 bullet   ITU
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk