KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Susan Rydahl Hansen

Opdateret: 18/01/16
Titel
Forskningsleder, professor i klinisk sygepleje
Arbejde
Bispsebjerg og Frederiksberg Hospital - Aarhus Universitet
Enhed for Sygeplejefprskning og Evidensbasering. + Sektion for Sygepleje, Institut Folkesundhed - Aarhus Universitet
Bispebjerg Bakke 23, 20 E
2400 København NV
Tlf.: +45 35 31 23 35
Mobil: +45 29 88 72 39

Privat
2750 Ballerup
Tlf.: +45 44 65 28 89
Mobil: +45 29 88 72 39


Født: 1956
Kompetencer
 bullet   klinisk forskning
 bullet   psykosocial forskning
 bullet   kronisk syge
 bullet   uhelbredeligt kræftsyges lidelser, mestring og vilkår
 bullet   palliation
 bullet   akut kritisk sygdom
 bullet   etiske spørgsmål om uhelbredeligt syges livs- og dødsvilkår
 bullet   teorier om patienters lidelse, mestring og død
 bullet   pårørendes vilkår
 bullet   klinisk sygeplejeforskning
 bullet   dødshjælp
Uddannelse
 bullet   ph.d. i sygepleje, 2003
 bullet   cand.cur., Aarhus Universitet, 1997
 bullet   exam.phil., Københavns Universitet, 1990
 bullet   sygeplejerske, KAS Glostrup, 1978
Ansættelser
Susan Rydahl Hansen er forskningsleder for sygeplejen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 2006-
 bullet   klinisk oversygeplejerske ved onkologisk, lungemedicinsk og palliative afdelinger, 1992-2006
 bullet   sygeplejelærer ved Københavns Amts Sygeplejeskole Glostrup, Herlev, 1989-92
 bullet   sygeplejerske ved onkologisk, intensiv cardiologisk, nefrologisk og gestroenterologisk afdeling, KAS Herlev, Glostrup, 1978-88
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   bestyrelses- og redaktionsmedlem i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
 bullet   medlem af refereegruppen ved Scandinavian Journal of Caring Science, Klinisk Sygepleje, Tidsskrift for Sygeplejeforskning og Sygeplejersken
 bullet   stifter af den landsdækkende gruppe for onkologiske sygeplejersker, som arbejder med sygeplejeforskning og udviklingsopgaver, 1997, og stifter af en landsdækkende gruppe for onkologiske sygeplejersker beskæftiget med palliation, 1995, begge under Den Faglige Sammenslutning af Sygeplejersker beskæftiget med kræftpatienter
 bullet   tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for filosofi, etik og videnskab i sygeplejen, 1998-2001
 bullet   bestyrelsesmedlem i den Faglig Sammenslutning for Onkologiske Sygeplejersker i Danmark, 1997-99
Udmærkelser
Produktion
Susan Rydahl Hansen har bl.a skrevet ph.d. afhandlingen "Hospitalsindlagte patienters oplevede lidelse i livet med uhelbredelig kræft", Aarhus Universitet, 2003
 bullet   "Mine Mental Stae Examination – en screeningstest for kognitiv dysfunktion", i "Tidsskrift for Sygeplejeforskning" sammen med Østergaard Jensen B, nr.1, 2008
 bullet   "Sygeplejeteoriers abstraktionsniveauer - betydning i uddannelse og praksis", i "Tidsskrift for Sygeplejeforskning", nr.1, 2007
 bullet   "Teoriniveauers betydning i sygeplejen til den lidende patient", i "Sygeplejersken", nr. 14, 2007
 bullet   "Hospitalized patients' experienced suffering in life with incurable cancer", i "Scandinavian Journal of Caring Sciences" vor. 19, nr.3, 2005
 bullet   "Lidelsens væren og vilkår" Refleksioner baseret på ph.d - projektet:Hospitalsindlagte patienters oplevede lidelse i livet med uhelbredelig kræft. "Tidsskrift for Sygeplejeforskning", nr. 2, 2004
 bullet   "Sygepleje til patienter med kræftsår", sammen med B. Mølholm, Videnskabelig Fokus artikel, "Sygeplejersken", nr. 26, 2004
 bullet   "Lidelsen som udgangspunkt for den palliative indsats. Hvad er lidelse?", "Omsorg", nr.2, 2004
 bullet   "Sygeplejeforsker eller galionsfigur", "Sygeplejersken", nr. 32, 2002
 bullet   "Patienters oplevede lidelse", i "Vård i Norden", 2001
 bullet   "Retten til at være patient", i "Sygeplejersken", nr. 2, 2000
 bullet   "Muligheder og begrænsninger i at skabe videnskabelig erkendelse om uhelbredeligt kræftsyge patienters oplevede lidelse", Danmarks sygeplejerskehøjskole, Århus Universitet, 1997
 bullet   "Fænomenologi - nogle videnskabsteoretiske overvejelser", i "Tidsskrift for sygeplejersker beskæftiget med kræftsygepleje", nr. 3, 1997
 bullet   "Mundpleje", i "Sygeplejersken", nr. 11, 1996
 bullet   har holdt oplæg, foredrag og forelæsninger om uhelbredeligt syges lidelse og vilkår og har medvirket med interviews i radio og aviser
 bullet   deltaget i etableringen af den første palliative hospitalsafdeling i Danmark, Bispebjerg Hospital
Sprog
Susan Rydahl Hansen har dansk som modersmål, og skriver og taler engelsk
Emneord
 bullet   Død
 bullet   Kræft
 bullet   Omsorg
 bullet   Onkologi
 bullet   Sygepleje
 bullet   Sygeplejeforskning
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Sygeplejersker
Organisationer
 bullet   Bispebjerg Hospital
 bullet   Frederiksberg Hospital
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk