KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Bodil Pedersen

Opdateret: 27/06/16
Titel
Psykolog, lektor emeritus
Arbejde
Roskilde Universitet
Psykologi og uddannelsesforskning
Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf.: +45 46 74 21 95
Mobil: +45 21 39 36 05

www.ruc.dk
Privat
1820 Frederiksberg C
Tlf.: +45 33 25 01 05
Mobil: +45 21 39 36 05

Født: 1946
Kompetencer
 bullet   vold, voldtægt og behandling
 bullet   prostitution
 bullet   traumer
 bullet   køn og psykologi
 bullet   kvinderådgivning
 bullet   sundhedsfremme
Uddannelse
 bullet   cand. psych., specialist i supervison og psykoterapi
 bullet   efteruddannelse i systemisk familieterapi, gruppeanalyse og organisationskonsultation
Ansættelser
Bodil Pedersen er lektor emerita, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
 bullet   forskning og behandling, Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet, 2002-03
 bullet   psykolog, Frederiksberg Familierådgivning, 1990-97
 bullet   ekstern lektor ved Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet, og ved Psykologi, Roskilde Universitetscenter, samt freelance organisationskonsulent, supervisor og vikar på Frederiksberg Familierådgivning, l996-97
 bullet   forsker i HIVsmittedes psykosociale problemer, som ledte til oprettelsen af HIV-pensionatet i Valby, 1988-89
 bullet   Prostitutionsteamet ved Oppsøkende Avdeling, Bergen Kommune, Norge, 1986-88
 bullet   forsker på Familieprojektet, et projekt for stofmisbrugere og deres børn, samt systemrådgiver ved Dag- og Døgncentret, 1983-85
 bullet   lærer i psykologi og pædagogik, projektvejleder, eksaminator og studievejleder ved Københavns Socialpædagogiske Seminarium, samt undervisningsassistent ved Kvindecentret på Københavns Universitet, 1979-83, 1985-86
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Nordisk forskningsnettverk om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser
 bullet   medlem af forskningsgruppen Køn, Krop og Hverdagsliv
 bullet   medlem af Voldsobservatoriet
 bullet   medlem af Center for Gender, Power and Diversity, Roskilde Universitet
 bullet   medlem af European Network on Gender and Violence (forsknings- netværk)
 bullet   medlem af EuroGender Network (EU ekspertnetværk)
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Prostitutionskritikere fremstilles som nypuritanske snerper. Information 2015 , 17 feb
 bullet   Prostitution in Denmark: Research and Neo-liberal Public Debates. NORA _ Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2015.
 bullet   "Wandlungen" i Liebe, Macht und Abendteuer - Zur Geschichte der Neuen Frauenbewegung in Wien. (K. Kratz und L.N. Tallori red.) ProMedia Verlag, 2013
 bullet   "Mellem bagatellisering, offergørelse og politik - Seksualiserede overgrebs foranderlige betydninger" i "Er der spor? Feminisme, aktivisme og kønsforskning gennem et halvt århundrede", Frydenlund Academic, 2012
 bullet   "Psykologisk kønsforskning og mainstreamforskning i køn: Et dansk perspektiv", sammen med Kirsten Grønbæk Hansen i "Køn og kultur i psykologien - Teori og Praksis", red. af Eva Magnusson & Jeanne Marecek, Dansk Psykologisk Forlag, 2012
 bullet   "Trauma and Symbolic Violence: A 1st Person Perspertive Approach to Meanings of Sexualised Coercion" i "Journal für Psychologie", vol.19 no. 13, 2011
 bullet   "Rape, Trauma and Social Relations - A Conduct of Daily Life Approach" (artikelsamling) Roskilde: University of Roskilde, 2011, http://rudar.ruc.dk/handle/1800/8975
 bullet   "Ethnicities, gender, youth and sexualised coercion", i "Violence against Women and Ethnicity: Commonalities and Differences across Europe" (also "Gewalt gegen Migrantinnen in Europa" (working title)) red. af Thiara R. K., Schröttle M., Condon S., Verlag Barbara Budrich, 2011
 bullet   "Victimisation and Relations of Symbolic Violence". Inter-Disciplinary.Net/Violence and the Context of Hostility, 2009 Link: http//www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2009/04/vch8pedersen.pdf
 bullet   "Questions of agency - explorations of the meanings of sexualised coercion, gender and the participation in group sessions", i International Journal of Narrative Therapy and Community Work, 2008
 bullet   sammen med Salkvist, Rikke Spjæt:"Subject subjected - Sexualised coercion, agency and the reorganisation and reformulation of life strategies", i Outlines - Critical Social Studies vol. 10, no.2, 2008
 bullet   "Vi kan jo ikke gå hen og voldtage en mand vel?" Om seksualiserede overgrebs personlige og kønnede betydninger, i Kvinder, Køn og Forskning, 2008
 bullet   "Traumatiserende oplevelser eller voldsomme erfaringer", i Psykologisk Set nr. 70, 2008
 bullet   "My mother would worry every single time I went out...": Meanings of Ethnicities and Sexualised Coercion: International Journal of Critical Psychology, vol. 6, 2007
 bullet   "Seksualiserede overgreb og (falske) anklager", i Psykolog Nyt, årg.60, nr.18, 2006
 bullet   Køn, 'onde cirkler' og (dis)empowerment - Om samfundsmæssige og personlige betydninger af voldtægt. Psyke og Logos årg. 27, nr. 1, 2006
 bullet   "Etnicitet og seksualiserede overgreb - en kvalitativ undersøgelse af 12 unge kvinders beretninger", i Nordisk Psykologi, vol. 57 nr.4, 2005
 bullet   sammen med Stormhøj, C.: "Perspektiver på voldtægt", i Psyke og Logos, nr. 25, 2004
 bullet   "Et socialpsykologisk perspektiv på betydninger af voldtægt", i Psykologisk Set, 2003
 bullet   "Voldtægt - En forbrydelse uden vidner", i Information, 2003
 bullet   "Udbrændthed", Nordisk Udkast, 2002
 bullet   "Om kategoriseringer af køn og seksuelle relation", Nordisk Udkast, 2001
 bullet   "Udbrændt - eller dagligdagen og hvordan den håndteres?", i Psykologisk Set, nr. 40, 2000
 bullet   "Udbrændt - eller dagligdagen og hvordan den håndteres?", i Psykologisk Set, nr. 40, 2000
 bullet   "Ændringer i danske homo- og biseksuelle mænds seksualvaner", i Ugeskrift for læger, sammen med Fouchard, Smith, Haff m.fl., l993
 bullet   "Kvinder i gadeprostitution", i Social Kritik, nr. 20, l992
 bullet   sammen med Sidenius, K.: "Prevention of victimisation following sexual assault", i Nora nr. 1, vol. 12, 2004
 bullet   "Samtaler om seksualiserede overgreb", i Månedsskrift for Praktisk Lægegærning vol. 86, no 5
Sprog
Bodil Pedersen har dansk som modersmål, taler og skriver flydende engelsk, taler godt tysk og fransk
Emneord
 bullet   Aids
 bullet   Arbejdsmiljø
 bullet   Børn
 bullet   Familie
 bullet   Krisehjælp
 bullet   Kvinder
 bullet   Misbrug
 bullet   Prostitution
 bullet   Psykologi
 bullet   Rådgivning
 bullet   Terapi
 bullet   Unge
 bullet   Voldtægt
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
 bullet   Psykologer
 bullet   Psykoterapeuter
Organisationer
 bullet   Roskilde Universitet
 bullet   RUC
Region
 bullet   Region SjællandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk