KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Marianne Schroll

Opdateret: 06/09/18
Titel
Fhv. professor, fhv. klinikchef
Arbejde
Privat
4000 Roskilde
Tlf.: +45 46 35 13 56
Mobil: +45 23 30 30 56


Født: 1942
Kompetencer
 bullet   aldringsforskning
 bullet   geriatri og gerontologi
Uddannelse
 bullet   dr.med., Københavns Universitet, 1982
 bullet   speciallæge i intern medicin, 1977 og i langtidsmedicin, 1981
 bullet   medicinsk embedseksamen, Århus Universitet, 1968
Ansættelser
Marianne Schroll er fhv. klinikchef ved Geriatrisk klinik, Bispebjerg Hospital, 2000-07
 bullet   professor ved Københavns Universitet, 1991-2007
 bullet   overlæge ved Geriatrisk Afdeling HL, Københavns Kommunehospital, 1991-99
 bullet   overlæge ved Geriatrisk Afdeling, Roskilde Amtssygehus, 1982-91
 bullet   forsker, senere leder af, "Befolkningsundersøgelserne i Glostrup", 1973-90
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af styrelsen, Danmarks Statistik, 1991-98
 bullet   medlem af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, 1992-98
 bullet   formand for Forskningsministerens udvalg vedrørende Aldringsmodeller, 1995 og for Det Tværministerielle Udvalg for Anvendt Ældreforskning, 1998
 bullet   præsident for 11. Nordiske Kongres i Gerontologi, 1992 og for 2nd European Congress on Nutrition and Health in the Elderly, 1996
 bullet   medlem af redaktionskomiteen, "Ugeskrift for Læger", 1992
 bullet   medlem af the Expert Advisory Group og the High Level Expert Group for EU's 5. Rammeprogram 1999-2003
 bullet   medlem af styringsgruppen for EGVs fremtidsforskningsprojekt, "Nye Tider, Nye Ældre" 1988-92
 bullet   medlem af Nordisk Råds arbejdsgruppe om komparative studier vedrørende ældres funktionsevne, NORA, og af The Project Management Group for EURONUT, Comac-Epidemiology, som Forskningsrådets repræsentant, 1986-92
 bullet   leder af WHO-projektet, MONICA, 1982-92
 bullet   sekretær, derefter formand for Epidemiologisk Forskningsgruppe, 1974-82 og formand for Dansk Selskab for Langtidsmedicin og Geriatri, 1985-91
 bullet   medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening, DADLs, Hygiejnekomitees Ernæringsudvalg, 1979-84 og 1987-91
Udmærkelser
 bullet   Velux Fondens Hædersgaver inden for geriatri og gerontologi samt oftalmologi, 2009
 bullet   ridder af Dannebrogordenen, 2006
 bullet   Hartmann Prisen, 2002
 bullet   Hagedorn Prisen, af Dansk Selskab for Intern Medicin, 1989 og Anna Bochardts Mindelegat, 1991
 bullet   Hjerteforeningens ærespris, Anders Tybjærg Hansen, 1988
 bullet   MedifPrisen for præventiv indsats overfor hjertekarsygdomme, 1983
 bullet   Det Schrum'ske Legat for højeste studentereksamen ved Svendborg Statsgymnasium 1961
Produktion
Marianne Schroll har redigeret bøger om gerontologiske emner, bl.a. "Viden om aldring. Veje til handling", sammen med H. Kirk, 1998
 bullet   "Århundredets Børn", Sundhed og aldring i det 20. århundrede belyst gennem Befolkningsundersøgelserne i Glostrup og samtaler med tretten 95-årige fra 1914-kohorten. bog kan downloades gratis www.gerodan.dk, 2014
 bullet   "Nye tider, nye ældre", Helbred, 1989
 bullet   publiceret adskillige (over 200) videnskabelige artikler og lige så mange andre skriftlige arbejder
 bullet   doktorafhandlingen "A Ten Year Prospective Study, 1964-1974 of Cardiovascular Risk Factors in Men and Women from the Glostrup Population, born in 1914", 1982
 bullet   "Health and Social Care Management for Older People", i "European Forum on Population Ageing Research", Review, på www.shef.ac.uk/ageingresearch

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Sprog
 bullet   dansk og engelsk
Emneord
 bullet   Befolkningsanalyser
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Gerontologi
 bullet   Hjertesygdomme
 bullet   Medicin
 bullet   Sundhed
 bullet   Ældre
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Læger
 bullet   Professorer
Organisationer
Region
 bullet   Region SjællandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk