KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Marianne Alenius

Opdateret: 25/02/16
Titel
Adm.direktør
Arbejde
Museum Tusculanums Forlag
Københavns Universitet
Njalsgade 126
2300 København S
Tlf.: +45 35 32 91 36
Fax: +45 35 32 91 13

www.mtp.hum.ku.dk/staff.asp?id=3
Privat
2920 Charlottenlund
Tlf.: +45 39 63 28 82

Født: 1948
Kompetencer
 bullet   lærde kvinder
 bullet   Charlotta Dorothea Biehl
 bullet   Birgitte Thott
 bullet   breve og selvbiografier
 bullet   renæssancen
 bullet   lærdomshistorie
 bullet   litteratur, især nordisk litteratur 1600-1800 og klassisk litteratur
 bullet   romersk oldtid
 bullet   forlagsvirksomhed
 bullet   ledelse
 bullet   filologi
 bullet   stoisk filosofi
 bullet   latin
 bullet   kvinder i modstandskampen
 bullet   elektronisk publicering, e-bøger
Uddannelse
 bullet   lic.phil., ph.d., nordisk filologi, 1987
 bullet   cand.mag. i klassisk filologi med latin som hovedfag, 1974 og græsk som bifag, 1978
Ansættelser
Marianne Alenius er adm. direktør, Museum Tusculanums Forlag, 1989-
 bullet   bibliotekskonsulent ved Det Kongelige Biblioteks fremtidsprojekt, 1990-96
 bullet   fuldmægtigvikar, Det Kongelige Bibliotek, 1989-90
 bullet   forskningsstipendiat, Statens Humanistiske Forskningsråd, 1987-89
 bullet   fondslønnet forsker, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1986
 bullet   akademisk medarbejder på Museum Tusculanums Forlag, 1986
 bullet   seniorstipendiat, Københavns Universitet, 1982-86
 bullet   akademisk medarbejder, Projekt Nordisk Kvindelitteraturhistorie, 1985
 bullet   fondslønnet forsker under Statens Humanistiske Forskningsråd, 1981-82
 bullet   kandidatstipendiat, Københavns Universitet, 1978-81
 bullet   leder og fagkonsulent, Folkeuniversitetets sprogafdeling, studieskolen i København, 1976-78
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   formand for foreningen Universitetsforlagene i Danmark, 2000-03, medstifter, 1995, næstformand, 2007, formand, 2008-
 bullet   medlem af bestyrelsen, COPY-DAN Tekst & Node, 2005-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Dansk-Finsk Forening, 2004-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Den Danske Forlægger Forening, 2000-
 bullet   medlem af Selskabet for Dansk Kulturhistorie, 1994-
 bullet   medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989-
 bullet   formand for legatbestyrelsen, Direktør N. Bangs og Hustru Camilla Bang født Troensegaards Legat, 1989-
 bullet   medstifter, medlem af bestyrelsen, Museum Tusculanums Forlag/Museum Tusculanum Press, Københavns Universitet, 1975-
 bullet   medstifter af og medlem af bestyrelsen, Digitalt Forum, 2000-05
 bullet   medlem af Dansk Flygtningehjælps Kulturbestyrelse, 1999-2005
 bullet   formand for Kvindelige Akademikere, 1989-98
 bullet   medlem af legatbestyrelsen for læge Else Nicolaisens Legat, 1989-99
 bullet   medlem af initiativgruppen til oprettelse af Forum for Renæssancestudier og medlem af ledelsen, 1984-96
 bullet   tidligere medlem af Augustinkollektivet, 1983
Udmærkelser
 bullet   Einar Hansens Forskningsfonds hæderslegat, 1998
Produktion
Marianne Alenius er medredaktør af serien "Tidlig moderne", studier i 1600-1700-tallet, 2007-
 bullet   projektleder af projektet "Den medieuafhængige tekst og den elektroniske boghandel", fondsstøttet projekt ved Museum Tusculanums Forlag, 2001-
 bullet   skrevet flere videnskabelige artikler om Birgitte Thott, bl.a. "Tidlig dansk moralfilosofi og Birgitte Thotts "Om Weyen till et Lycksalligt Liff" (1659)", i "Tænkesedler. 20 fortællinger af fædrelandets litteraturhistoeri. Festskrift til Flemming Lundgreen-Nielsen", København, 2007
 bullet   skrevet "Don Quijote og den spanske litteraturs indtog i Danmark" i "Umistelig: Festskrift til Erland Kolding Nielsen", København, 2007
 bullet   skrevet e-artiklen "Om Anna Maria van Schurman og kvinders naturlige ret til at studere", i "Festskrift til Elisabeth Møller Jensen", Forum for køn og kultur, København, 2007 online: http://www.kvinfo.dk/side/704/article/704/
 bullet   skrevet "Karen Brahes Bibliotek og jomfruernes studiemiljø", i "Jubilæumsbog om Det adelige jomfrukloster i Odense", 2004
 bullet   skrevet "Charlotta Dorothea Biehl" og "Birgitte Thott (1610-1662)", i "Dictionary of Literary Biography: Danish Writers from the reformation to Decadence, 1500-1900", vol. 300, ed. by M. Stecher-Hansen, A Bruccoli Clark Layman Book, Thomson/Gale, 2004
 bullet   har bl.a. skrevet artiklen "Karen Brahes Bibliotek og jomfruernes studiemiljø", i "Jubilæumsbog om Det adelige jomfrukloster i Odense", 2004
 bullet   redigeret "Matthias Henriksen Schacht", i "Kampen om litteraturhistorien", festskrift til Pil Dahlerup, sammen med Thomas Bredsdorff og Søren Peter Hansen, 2004
 bullet   bidrag til "Ikke noget theselskab. Om en gruppe kvinder i modstandskampen", af Hedda Lundh m.fl., med biografierne om Hedda Lundh, om Else Marie Pade, om Paula Heide, om Karen Frida Heiberg Brieg, f. Bestle, Efterskrift, 2002
 bullet   skrevet fem biografier til "Dansk Kvindebiografisk Leksikon", Bind 1-5, redigeret af Jytte Larsen m.fl., 2000
 bullet   bidrag til "Nordisk Kvindelitteraturhistorie", Bind 5, Liv og Værk, redigeret af Elisabeth Møller Jensen m.fl., med biografier med C.D. Biehl, Anne Margrethe Bredahl, Cille Gad, Anne Margrethe Quitzow, Birgitte Thott, 1998
 bullet   bidrag til bogen "Når jeg bliver gammel", redigeret af Lone Kühlmann, 1995
 bullet   "Brevet", Danmarks Nationalleksikon, 1995
 bullet   skrevet "Glimt af Foreningen Kvindelige Akademikeres historie", i "Clios døtre", København, 1994
 bullet   bidrag til "Nordisk Kvindelitteraturhistorie", Bind I, København, 1993
 bullet   ph.d afhandlingen "Danmarks lærde kvinder fra 1600-1800 med særlig henblik på Birgitte Thott (1610-1662) og Charlotta Dorothea Biehl (1731-1788)", 1987
 bullet   bøgerne "Brev til eftertiden. Om Charlotta Dorothea Biehls selvbiografi og andre breve", Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 1986, København, 1987
 bullet   "Charlotta Dorothea Biehl - Mit ubetydelige Levnets Løb", universitets-jubilæets Danske Samfunds Skriftserie nr. 501, København, 1986
 bullet   oversættelse fra latin af tre medicinske afhandlinger af Niels Stensen i "Niels Stensens korrespondance i dansk oversættelse", vol. 1. udgave af Harriet M. Hansen, København, 1987
 bullet   "Seneca-oversætteren Birgitte Thott. Et fagligt portræt", i "Danske Studier", København, 1983
 bullet   "Octavia, Kejser Neros hustru", sammen med Patrick Kragelund, København, 1984
 bullet   "Døden og venskabet. Et studie i Senecas breve", i "Studier fra Sprog- og Oltidsforskning", nr. 286, København, 1974
 bullet   holder foredrag om bl.a. stoisk filosofi, Seneca, lærde kvinder i Europa 1500-1800, Charlotta Dorothea Biehl, Birgitte Thott, brevhistorie, videnskabelig forlagsvirksomhed
 bullet   skrevet videnskabelige artikler om bl.a. lærde kvinder, 1600-1800, skrifter om lærde kvinder (gynæceer)
Sprog
Marianne Alenius har dansk og finlandssvensk som modersmål, taler flydende svensk og engelsk og har godt kendskab til tysk og fransk, læser latin
Emneord
 bullet   1500-tallet
 bullet   1600-tallet
 bullet   1700-tallet
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Breve
 bullet   Digitalisering
 bullet   Filologi
 bullet   Filosofi
 bullet   Forlag
 bullet   Kvindehistorie
 bullet   Kvinder
 bullet   Latin
 bullet   Ledelse
 bullet   Litteratur
 bullet   Lærdomshistorie
 bullet   Modstandsbevægelsen
 bullet   Renæssancen
Professioner
 bullet   Direktører
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Forlæggere
 bullet   Redaktører
Organisationer
 bullet   Museum Tusculanums Forlag
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk