KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Linda Lundgaard Andersen

Opdateret: 10/04/15
Titel
Professor, PhD-skoleleder, centerleder
Arbejde
Roskilde Universitet, RUC
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
postboks 260
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Tlf.: +45 46 74 26 71
Fax: +45 46 74 30 70
Mobil: +45 26 70 16 40

www.ruc.dk/paes/personale/la/
Privat
2400 København NV
Mobil: +45 26 70 16 40

Født: 1954
Kompetencer
 bullet   køn, kvalifikationer og læreprocessers betydning for moderniseringen af den offentlige sektor
 bullet   social innovation og socialt entreprenørskab
 bullet   etnografisk uddannelsesforskning
 bullet   pædagogik og læreprocesser, herunder voksenpædagogik
 bullet   psykoanalyse som forskningsteori og metodik
 bullet   køn og modernisering
 bullet   køn og ledelse i private og offentlige virksomheder
 bullet   organisationsstudier og kulturbegrebet i organisationsudvikling
Uddannelse
 bullet   ph.d. i uddannelsesforskning, Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter, 1996
 bullet   psykoanalytisk psykoterapeut, Nordisk Psykoterapeutisk Kollegium i København, 1995
 bullet   cand.mag. i samfundsfag og geografi, Roskilde Universitetscenter, 1985
 bullet   socionom, Roskilde Universitetscenter, 1979
Ansættelser
Linda Lundgaard Andersen er professor i læring, evaluering og social innovation
 bullet   co-director ved Center for Socialt Entreprenørskab, 2007-
 bullet   Ph.D.-skoleleder for Ph.D.-skolen for Livslang Læring og Hverdagslivets Socialpsykologi, 2008- Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
 bullet   lektor og forskerskoleleder for Forskerskolen for Livslang Læring, 1998- Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
 bullet   adjunkt, Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, Roskilde Universitetscenter, 1996-99
 bullet   kandidatstipendiat sammesteds, 1991-94
 bullet   Visiting Fellow, Department of Human Service Studies, College of Human Ecology, Cornell University, 1994
 bullet   videnskabelig fuldmægtig ved Projektkontoret, Roskilde Universitetscenter, 1988-91
 bullet   videnskabelig projektansat, Institut for Geografi, samfundsanalyse og datalogi, Roskilde Universitetscenter, 1987-91
 bullet   centerleder, Københavns Kvindedaghøjskole, 1985-87
 bullet   konsulent og foredragsholder bl.a. for ansatte i amter, kommuner og private og offentlige virksomheder og har medvirket ved forsøgsarbejde og udviklingsarbejde
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   forskningsprogramleder for NordForsk forskernetværket NOE - Nordiske forskere i socialt entreprenørskab, 2010-12
 bullet   medlem af Netværk til teoretisk udvikling af voksenpædagogisk forskning
 bullet   medlem af baggrundsgruppen for Kvinder på Tværs, tværfagligt kvindeforskningscenter, Roskilde Universitetscenter
 bullet   medlem af Foreningen for Kønsforskning i Danmark
 bullet   medlem af Foreningen for Folkeoplysning og Voksenuddannelse, FOFU
 bullet   medlem af Nordisk Psykoterapeutisk Kollegium i København og af Center for Alternativ Samfunds Analyse, CASA
Udmærkelser
Produktion
Linda Lundgaard Andersen har bl.a. skrevet "Interaction, transference, and subjectivity : A psychoanalytic approach to fieldwork", i "Journal of Research Practice", Vol. 8, Nr. 2, 2012
 bullet   "Alternativ beskæftigelse og integration af socialt udsatte grupper", i "CSE Publications" 02:08, sammen med Lars Hulgård begin_of_the_skype_highlighting_end_of_the_skype_highlighting, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitetscenter, 2008
 bullet   "Socialt entreprenørskab i en tværfaglig og problemorienteret belysning", i Tværfaglighed i entrepreneurship undervisning, sammen med Lars Hulgård, Øresund Entrepreneurship Academy, 2008 http://www.idea-denmark.dk/fileadmin/IDEA/Koebenhavn/PDF-vedhaft/tvaerfaglighed_og_entrepreneurship.pdf
 bullet   "Hvor der er viden er der en vej?: En evaluering af videnskabelses- og videndelingsprocesser på Den sociale Højskole i København" sammen A. Liveng, Roskilde, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, 2007
 bullet   "Det indre og ydre liv på arbejde: En kritisk introduktion til Tavistock og den psykoanalytiske socialpsykologi", i "Arbejdsliv", Roskilde Universitetscenter, 2006
 bullet   "Læringsrum i det sociale arbejde", sammen med Annegrethe Ahrenkiel, Roskilde Universitetscenter og Amternes og Kommunernes Forskningscenter, AKF Forlaget, 2002
 bullet   artiklen "When the Unconscious Joins the Game. A Psychoanalytic Perspective on Modernization and Change", i "Forum Qualitative Research. A Special Issue on Subjectivity and Reflexivity in Qualitative Research", red. Franz Breuer, Katja Mruck, og Wolff Michael Roth, 2002
 bullet   "En uafsluttet beretning om lederskab. Ledelseskompetence som livshistoriske læringsforløb", i "Bøjelighed og tilbøjelighed. Livshistoriske perspektiver på læring og uddannelse", Roskilde Universitetsforlag, 2001
 bullet   "Et vindue til verden. Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i de første år", i "Ligestilling blandt etniske minoriteter", sammen med Jan Kampmann, Ligestillingsafdelingen, 2000
 bullet   "Man lærer det efterhånden", sammen med Leena Eskelinen og Nanna Zoffmann, i "Socialforvaltningen i udvikling", Roskilde Universitetscenter og Amternes og Kommunernes Forskningscenter, AKF Forlaget, 2000
 bullet   artiklen "Telling Modernization: Three Voices. Life History, Gender and the Discourse of Modernisation", i "Skrifter fra Livshistorieprojektet", nr. 8. Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, Roskilde Universitetscenter, 2000
 bullet   "Den disciplinerede lyst. Kvalifikation, køn og modningsporcesser, i "Kvalifikationer. Spor i Tiden", red. Tine Rask Eriksen, Birte Gerstoft og Anders Mathiesen, Munksgaard, 1999
 bullet   "Facader og facetter. Modernisering og læreprocesser i socialpædagogik og forvaltning", Roskilde Universitetsforlag, 1999
 bullet   "Lost Virginity and Floating Space. Three Stories about Site-Based Management, Life History, and Discourse", i "Telling Tales. Advances in Program Evaluation", red. Tineke A. Abma, JAI Press, 1999
 bullet   "Mellem fornyelse og tradition - bestyrelsen på pædagogseminariet", Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, sammen med Mads Fabricius Møller og Jacob Christiansen, Roskilde Universitetscenter, 1998
 bullet   "En tekst- og informantanalyse af et integrationsprojekt for småbørn i Høje Tåstrup Kommune", sammen med Jan Kampmann, Thomas Gitz Johansen, Thordis Broch m.fl., Social- og Sundhedsforvaltningen, Høje Tåstrup Kommune, 1998
 bullet   "Evaluation as a Strategy of Modernization. Between Modernity and Pragmatism", i "Scandinavian Perspectives on the Evaluator's Role in Informing Social Policy", red. Thomas A. Shwandt, "New directions for Evaluation", No. 77, 1997
 bullet   "A Voice of Your Own - An Educational Ethnography about Human Service in Denmark", "Theoritical Issues in Adult Education Research", red. H. Salling Olesen, P. Rasmussen, 1996
 bullet   "Kvalitetens veje og vildveje, om modernisering, kvalitet og udvikling i det sociale felt", Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, Roskilde Universitetscenter, 1994
 bullet   "Penge mellem hænderne - evaluering af forsøg med pensionsudbetaling i Roskilde Amt", Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, Roskilde Universitetscenter, 1993
Sprog
Linda Andersen har dansk som modersmål, behersker engelsk flydende og har kendskab til tysk
Emneord
 bullet   Etnografi
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligestilling
 bullet   Organisationsudvikling
 bullet   Psykoanalyse
 bullet   Pædagogik
 bullet   Uddannelse
 bullet   Uddannelsesforskning
 bullet   Voksenpædagogik
 bullet   Voksenuddannelse
Professioner
 bullet   Centerledere
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
 bullet   Studieledere
Organisationer
 bullet   Roskilde Universitet
 bullet   RUC
Region
 bullet   Region SjællandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk