KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Anette Borchorst

Opdateret: 24/06/22
Titel
Professor emerita
Arbejde
Aalborg Universitet
Institut for Polititik og Samfund
Fibigerstræde 2
9220 Ålborg Ø
Tlf.: +45 61 70 60 51

vbn.aau.dk/da/persons/anette-borchorst
Privat
8200 Århus N
Mobil: +45 61 70 60 51

Født: 1951
Kompetencer
 bullet   køn, magt og politik i Danmark og Norden
 bullet   ligestillings- og velfærdspolitik i Danmark og Norden
 bullet   Seksuel chikane, håndtering, forebyggelse
 bullet   barselsorlov, øremærket barsel
 bullet   EU og europæisering
 bullet   køn og ledelse
 bullet   det kønsopdelte arbejdsmarked
 bullet   ligeløn
Uddannelse
 bullet   ph.d., Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitetscenter, 1984
 bullet   cand.phil. i samfundsfag, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1979
Ansættelser
professor i politologisk kønsforskning ved CCWS Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Politik og Samfund, Ålborg Universitet, 2010-
 bullet   Institutleder ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, 2016-2020
 bullet   professor med særlige opgaver ved Institut for Historie og Internationale Relationer og Samfundsforhold, Ålborg Universitet, 2008-10
 bullet   lektor ved Institut for Historie og Internationale Relationer og Samfundsforhold, Ålborg Universitet, 2001-08
 bullet   lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1987-2000
 bullet   Visiting Research Fellow på Center for Research on Women, Wellesley College, Massachusets, USA, 1993-94
 bullet   tilknyttet forskningsprojekter, 1986-87, 1993-96, 1996-99
 bullet   lektorvikar, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1986
 bullet   kandidatstipendiat, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitetscenter, 1983-86
 bullet   projektansat ved Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 1980-82
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   forskningsleder, GRIP projektet, 2015-
 bullet   forskningsleder, "Kvindernes grundlov gennem 100 år", Jubilæet for 1915 grundloven
 bullet   ph.d. programleder v. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, 2011-2016
 bullet   medlem af styringsgruppen for WEP, Women Empowerment and Politics, Nordisk-Arabisk forskningsnetværk for yngre forskere i tilknytning til KVINFOs projekt for Mellemøsten og Nordafrika, 2009-2012
 bullet   formand for ligestillingsudvalget v. Aalborg Universitet, 2007-09
 bullet   leder, SPIRIT, forskerskole ved institut 4, Aalborg Universitet, 2006-10
 bullet   ph.d. koordinator, 2002-10
 bullet   studieleder, masteruddannelse MKV, 2004-06
 bullet   koordinator for FREIA, kønsforskningscenter ved Aalborg Universitet, 2002-04
 bullet   formand for arbejdsgruppen vedrørende kønsbarrierer i forskningen, 1996-2002
 bullet   medlem af Udvalget vedrørende det Fremtidige Ligestillingsarbejde under Statsministeriet, 1996-99
 bullet   formand for udvalget vedrørende ligestilling i forskning under Forskningsministeriet, 1998
 bullet   medlem af Dansk Kvindesamfund og Foreningen for Kønsforskning i Danmark
 bullet   medlem af Rådet for Europæisk Politik, Udenrigsministeriet, 1994-2001
 bullet   studienævnsformand, Institut for Statskundskab Århus Universitet, 1990
 bullet   medlem af Ligestillingsrådet for kvindeforskningen, 1988-95
 bullet   koordinator for kvindeforskning, 1986-87
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Anette Borchorst har bl.a. skrevet og redigeret (med Drude Dahlerup "Konflikt og Konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regime", Frydenlund Academic, 2020.
"Seksuel chikane på arbejdspladsen. Faglige, politiske og retlige spor", Aalborg Universitetsforlag, med Lise Rolandsen Agustín, 2017
 bullet   "Før og efter stemmeretten. Køn, demokrati og velfærd", Frydenlund Academic, forfatter og red. med Drude Dahlerup, 2015
 bullet   "Køn på spil - arbejdsmarkedsmodel, velfærdsmodel og retliggørelse" i Arbejdsmarkedsregulering, red. af Henning Jørgensen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014.
 bullet   "Fortrop og bagtrop i ligestillingspolitikken - Ligestilling på den politiske dagsorden i EU og Danmark" i "Socialpolitik. Tidsskrift for Socialpolitisk Forening", 2014
 bullet   "Gender and State", i "Political Sociology", red. Benedikte Brinkner, Hans Reitzels Forlag
 bullet   "Kollektive aktører og institutionelle spilleregler. Barrierer og potentialer for ligeløn”, i "Hvorfor har vi lønsforskelle mellem kvinder og mænd?", red. af Mette Deding & Helle Holt, rapport 10:12, 2010
 bullet   "Køn, småbørnsomsorg og forsørgelse i vesteuropæiske velfærdsstater" og "Kollektive aktører og institutionelle spilleregler: barrierer og potentialer for ligeløn", 2010
 bullet   ”Political Intersectionality: Tackling Inequalities in Public Policies in Scandinavia”, sammen med med Mari Teigen, i "Kvinder, Køn & Forskning", 2010
 bullet   er bidragyder til KVINFOs "Kvinder i kommunalpolitik 1909-2009. Festskrift for 100 år med kvinders valgret", online: http://www.kvinfo.dk/side/938/, 2009
 bullet   ”Woman-friendly Policies and State Feminism: Theorizing Scandinavian Gender Equality”, sammen med Birte Siim, i "Feminist Theory", no. 2, 2008
 bullet   artikler om dansk velfærds- og ligestillingspolitik til publikationer om FN's kvindekonvention, CEDAW, redigeret af Dansk Kvindesamfund og Ulrikke Moustgaard, 2006
 bullet   redigeret og bidraget til "Kønsreflektioner - om magt og mangfoldighed", festskrift til Birte Siim, sammen med Ann-Dorte Christensen, Aalborg Universitetsforlag, 2006
 bullet   "The Public - Private Split Rearticulated: Abolishment of the Danish Daddy Leave", i "Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare Sstates", red. af Anne Lise Ellingsæter, Arnlaug Leira, Policy Press, 2006
 bullet   bidraget til tre antologier om dansk velfærdspolitik: 13 udfordringer, 13 reformer og 13 løsninger for den danske velfærdsstat, redigeret af Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen, Syddansk Universitetsforlag, 2004 og 2005
 bullet   "Køn, magt og beslutninger: Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002", Aarhus Universitetsforlag, 2003
 bullet   "Dansk ligestillingspolitik - diskurs og praksis", sammen med Drude Dahlerup, Samfundslitteratur, 2003
 bullet   "Køn, småbørnsomsorg og forsørgelse i vesteuropæiske velfærdsstater", i "Socialpolitik", red. af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller, Hans Reitzels Forlag, 2004
 bullet   redigeret "Kønsmagt under forandring", Hans Reitzel, 2002
 bullet   "Ligestilte demokratier? Kjønn og politik i Norden", Oslo, Universitetsforlaget, 1999
 bullet   "Plads til forbedring: dansk ligestillingspolitik 1975 til 2000", sammen med Christina Fiig, GEP working papers, nr.2, Aalborg Universitetscenter, 2000
 bullet   "Feminist Thinking about the Welfare State", i "Revisioning Gender", Sage Publication, 1998
 bullet   "Den kønnede virkelighed - den kønsløse debat", i "Den demokratiske udfordring", Jørgen Goul Andersen m.fl., Hans Reitzels Forlag, 1999
 bullet   "A Political Niche: The Danish Equal Status Council", i "State Feminism", red. af Dorothy Stetson og Amy Mazur, Sage, 1995
 bullet   "Welfare State Regimes and Womens Interests in Western Europe and the EC", i "Gendering Welfare States", red. af Diane Sainsbury, 1994
 bullet   "Political Motherhood and Child Care Politics: A Comparative Approach to Britain and Scandinavia", i "Gender and Caring", red. af Clare Ungerson, Harvester Wheatsheaf, London, 1990
 bullet   licentiatafhandling om det kønsopdelte arbejdsmarked, 1984
Sprog
Anette Borchorst har dansk som modersmål, behersker flydende engelsk, læser fransk, og læser og forstår tysk
Emneord
 bullet   Arbejdsmarkedet
 bullet   Barselsorlov
 bullet   Bestyrelser
 bullet   EU
 bullet   Forældreorlov
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligeløn
 bullet   Ligestilling
 bullet   Ligestillingspolitik
 bullet   Magt
 bullet   Mainstreaming
 bullet   Samfundsfag
 bullet   Velfærdsstaten
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Ledere
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Aalborg Universitet
 bullet   Institut for Statskundskab
Region
 bullet   Region Nordjylland
 bullet   ÅlborgPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk