KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Ann-Dorte Christensen

Opdateret: 07/01/16
Titel
Professor, ph.d.
Arbejde
Aalborg Universitet
Institut for Sociologi og Socialt arbejde
Kroghstræde 5
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 81 13
Mobil: +45 41 27 80 48

www.auc.dk
Privat
9000 Aalborg
Tlf.: +45 98 13 45 13
Mobil: +45 41 27 80 48

Født: 1954
Kompetencer
 bullet   sociologi/politisk sociologi
 bullet   hverdagsliv og identitet
 bullet   køn og politik
 bullet   maskulinitetsforskning
 bullet   køn og ligestilling på universiteter
 bullet   sociale bevægelser
 bullet   politiske partier
 bullet   medborgerskab og politiske identiteter
 bullet   kvinder i elitepolitik/politisk repræsentation
 bullet   kommunalreformen og ligestilling i kommuner
 bullet   hverdagsliv og familie
 bullet   magt
 bullet   kvindefredsbevægelsen
 bullet   belonging og etnicitet
Uddannelse
 bullet   ph.d. i samfundsfag, 1990
 bullet   cand.phil. i samfundsfag, Aalborg Universitet, 1982
Ansættelser
Ann-Dorte Christensen er professor i sociologi ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet
 bullet   projektleder MARS-projektet: Maskulinitet, arbejdsulykker og sikkerhed
 bullet   projektleder på INTERLOC-projektet om Køn, klasse og identitet, Intersektionalitet og lokalt medborgerskab
 bullet   seniorforsker på den danske magtudredning med projektet "Kønsmagt i forandring. Magt og demokratiseringsprocesser i Danmark", sammen med Anette Borchorst og Birte Siim, 2000-01
 bullet   tilknyttet forskningsprogrammet GEP, Gender, Empowerment and Politics, 1996-2000
 bullet   tilknyttet demokrati- og kvindeforskningsprogrammet, 1989-94
 bullet   forskningsstipendiat, Styringsgruppen for Kvindeforskning, under Forskningspolitisk Råd, 1988-92 og koordinator sammested, 1987-92
 bullet   kandidatstipendiat, AU, 1984-87
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Spar Nord Fondens Prisbestyrelse, 2014-
 bullet   Referencegruppe for CORE Kjernemiljø for likestillingsforskning, Institutt for Samfundsforskning, Oslo, 2013 -
 bullet   Medredaktør: NORMA: International Journal for Masculinity Studies
 bullet   leder af Den samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Aalborg Universitet, 2012 -
 bullet   medlem af bestyrelsen, Viborg Katedralskole, 2009-
 bullet   leder af forskeruddannelsesprogrammet Velfærdsstat og Forskellighed, 2009-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Aalborg Universitet, 2008-
 bullet   medlem af Programstyret for Kjønnsforskning, Divisjon for Vitenskab i Norges Forskningsråd, 2007-
 bullet   medlem af bestyrelsen, forskerskolen Velfærdsstat og Forskellighed
 bullet   medlem af Ligestillingsrådet, 1995-99
 bullet   medlem af nordisk redaktionsgruppe om "Halva Makten", Nordisk Ministerråd, 1995
 bullet   medlem af bestyrelsen, Foreningen for Kvinde- og Kønsforskning i Danmark, 1993-94 og af ligestillingsudvalget sammesteds, 1992-94
 bullet   dansk vicerepræsentant i European Network for Women's Studies, 1989-92
 bullet   medlem af den europæiske programkomité samt koordinator for den europæiske konference "Women in a Changing Europe", 1990-91
 bullet   dansk repræsentant i Nordisk Förening för Forskning om Kvinnor och Politik, 1986-88
 bullet   repræsentant for AU i Forum for kvindeforskere i Danmark, 1984-88
Udmærkelser
Produktion
Ann-Dorte Christensen har bl.a. redigeret og bidraget til: Masculinity,War and Violence. Special Issue NORMA:International Journal for Masculinity Studies. Vol 10 (3-4), 2015
 bullet   ”Combining hegemonic masculinity and intersectionality”, NORMA: International Journal of Masculinity Studies,Vol. 9 (1), 2014,(sammen med Sune Q. Jensen)
 bullet   skrevet "Doing Intersectional Analysis : Methodological Implications for Qualitative Research", sammen med Sune Qvotrup Jensen, i "NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research", Vol. 20, Nr. 2, 2012
 bullet   redigeret og bidraget til "Resistance and Political Radicalization", i "NORMA Nordic Journal for Masculinity Studies", Special Issue Men, sammen med Sune Qvotrup Jensen, no.2, vol. 5, 2010
 bullet   "Belonging and Unbelonging in an Intersectional Perspective", i "Gender, Technology & Development", vol. 13, nr. 2, 2009
 bullet   "Routines, Ruptures, and Strategies. Everyday Life in the Scandinavian Tradition", i "Sociologies of the Unnoticed. An introduction to the Sociologies of Everyday Life", red. af Michael Hviid Jacobsen, Macmillan, 2009
 bullet   skrevet ”Young Women’s Attitudes towards Feminism and Gender Equality”, i "Gender Equality and Welfare Politics in Scandinavia: The Limits of Political Ambition?", red. af Christina Carlsson-Wetterberg, Kari Melby & Anna-Birte Ravn, Policy Press, 2008
 bullet   er bidragyder til Kvinfos "Kvinder i kommunalpolitik 1909-2009. Festskrift for 100 år med kvinders valgret", online: http://www.kvinfo.dk/side/938/, 2009
 bullet   bl.a redigeret "Kønsreflektioner - om magt og mangfoldighed", festskrift til Birte Siim, sammen med Anette Borchorst, Aalborg Universitetsforlag, 2006
 bullet   skrevet "The Danish Gender Model – between Movement Politics and Representative Politics", i "The Politics of Inclusion and Empowerment. Gender, Class and Citizenship", red. af John Andersen og Birte Siim, London, Palgrave/MacMillan, 2004
 bullet   "Køn, demokrati og forandring", i "Demokrati i dag. En antologi", red. af Claus Bryld og Søren Hein Rasmussen Tiderne Skifter, 2003
 bullet   "Magtens kønnede ansigter", sammen med Anette Borchorst og Birte Siim i "På sporet af magten", red. af Peter Munk Christiansen og Lise Togeby Aarhus Universitetsforlag, 2003
 bullet   "Fortællinger om identitet og magt. Unge kvinder i senmoderniteten", Magtudredningen, Århus, 2003
 bullet   flere bidrag bl.a. "Diskurser om køn, magt og politik i Skandinavien", sammen med Anette Borchorst og Birte Siim, i "Kønsmagt under forandring", red. af Anette Borchorst, Hans Reitzels Forlag, 2002
 bullet   "Køn, demokrati og modernitet. Mod nye politiske identiteter", sammen med Birte Siim, Hans Reitzels Forlag, 2001
 bullet   har skrevet flere biografier til "Dansk kvindebiografisk Leksikon", Bd. I+II+III, red. af Jytte Larsen m.fl., Forlaget Rosinante, 2000-01
 bullet   "Likestilte demokratier. Kjønn og politik i Norden", sammen med bl.a. Christina Bergqvist, Anette Borchorst og Nina Raaum, 1999
 bullet   "Magt og medborgerskab - et feministisk perspektiv på frihed, lighed og broderskab", med Birte Siim i "GRUS", nr.45, 1995
 bullet   "Køn, ungdom og værdiopbrud", i "Demokrati og politisk kultur - rids af det demokratiske medborgerskab", redigeret af J. Andersen og L. Torpe, 1994
 bullet   "Generation, køn og politisk mobilisering", i "Kvinder, Køn og Forskning", nr. 1, 1994
 bullet   "Medborgerskab - demokrati og politisk deltagelse", med J. Andersen, K. Langberg, B. Siim og L. Torpe, 1993
 bullet   "Kønsprofilen i videnskabelige stillinger ved de videregående uddannelser", med Anette Borchorst og Palle Rasmussen, 1992
 bullet   ph.d. afhandling om kvinder i de nye sociale bevægelser, 1990
 bullet   holder foredrag for bl.a. faglige organisationer, kvindeorganisationer, politiske partier, gymnasielærere, fagbevægelsen og i akademiske sammenhænge
Sprog
Ann-Dorte Christensen har dansk som modersmål og taler og skriver engelsk
Emneord
 bullet   Demokrati
 bullet   Græsrodsbevægelser
 bullet   Kommuner
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Køn
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Ligeløn
 bullet   Ligestilling
 bullet   Magt
 bullet   Politik
 bullet   Repræsentation
 bullet   Unge
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   FREIA
 bullet   Ålborg Universitet
Region
 bullet   Region Nordjylland
 bullet   ÅlborgPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk