KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Kirsten Drotner

Opdateret: 20/05/16
Titel
Professor, dr.phil.
Arbejde
Syddansk Universitet, Odense
DREAM
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf.: +45 65 50 36 42
Mobil: +45 21 35 63 25

www.dream.dk
Privat

Født: 1951
Kompetencer
 bullet   medieinstitutioner
 bullet   museumsformidling
 bullet   digitalisering af kulturarven
 bullet   digitale medier
 bullet   biblioteker i fremtiden
 bullet   medievidenskab og mediehistorie
 bullet   populærkultur
 bullet   medier og køn
 bullet   børns og unges mediekultur
 bullet   ungdomskultur og ungdomshistorie
 bullet   børn, unge og læring
 bullet   børnefilm og ungdomsfilm
 bullet   børnekultur, ungdomskultur og fritid
 bullet   unge kvinder og uddannelse, kultur, fritid, krop, seksualitet og historie
 bullet   kvinder og medier
 bullet   kvinder på universitetet
 bullet   feministisk film- og medieforskning
 bullet   kulturpolitik
 bullet   forskningspolitik
 bullet   ligestilling på universitetet
Uddannelse
 bullet   Dr.phil., Aarhus Universitet, 1985
 bullet   cand.mag. i engelsk og dansk, Aarhus Universitet, 1977
Ansættelser
Kirsten Drotner er professor ved Syddansk Universitet, Odense, 2000-
 bullet   leder af DREAM, Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials, og Center for Børne- og Ungdomsmedier, 2004-
 bullet   gæsteprofessor ved Stockholms Universitet 1999 og 2009, ved Universitetet i Oslo, 2004-10, og ved Örebro Universitet, 2004
 bullet   lektor, Københavns Universitet, 1990-2000
 bullet   stipendiat under Statens Humanistiske Forskningsråd, 1988-90 og under Planlægningsrådet for Forskningen, 1984-87
 bullet   seniorstipendiat, Engelsk Institut, Aarhus Universitet, 1980-83 og kandidatstipendiat sammesteds, 1977-79
 bullet   gæsteforsker ved universiteter og forskningscentre i England, USA og Canada
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Formand for sektionen Film, medier og visuel kommunikation, Academia Europaea, 2015-
 bullet   Medlem af jury for Ernest-John Solvay Prisen, FWO, 2015-16
 bullet   Formand for strategisk advisory board, Riksbankens Jubileumsfond, 2015
 bullet   Medlem af programkomité for ESOF 2016, 2015
 bullet   Medlem af hovedpanel for kunst og humaniora, Storbritanniens Research Excellence Framework, 2013-14
 bullet   Bestyrelsesmedlem, Det danske Filminstitut, 2013-
 bullet   Medlem af Kulturstyrelsens strategiske panel vedr. museumsområdet, 2013-
 bullet   Formand, Den humanistiske videnskabelige komité, Science Europe, 2012-15
 bullet   Medlem af Forskningspolitisk Udvalg, Det kongelige danske videnskabernes Selskab, 2012-16. Fmd. 2014-15
 bullet   Formand for Dansk Center for Museumsforskning, 2011-13
 bullet   Medlem af Spinozaprisens internationale videnskabelige komité under det hollandske forskningsråd NWO, 2010-13
 bullet   Bestyrelsesmedlem, Det frie Forskningsråd, 2010-15
 bullet   Medlem af international komité til evaluering af Institut for Journalistik og Kommunikationsvidenskab, Wiens Universitet, 2009
 bullet   Medlem af internationalt videnskabeligt rådgivningsudvalg under det hollandske forskningsråd NWO's forskningsprogram CATCH (Continuous Access To Cultural Heritage), 2008-10
 bullet   Formand for faggruppe 10, "Medier og Kommunikation (herunder journalistik, Film- og medievidenskab, retorik, formidling)", under den bibliometriske indikator, 2008-09
 bullet   Formand for styregruppen i den danske forskningsportal Videnskab.dk, 2007-13
 bullet   Bestyrelsesmedlem, Clara Lachmanns Fond, 2007-
 bullet   Medlem af joint research programme board i HERA, Humanities in the European Research Area, 2006-09
 bullet   Medlem af programkomité for Humaniora og Samfundsvidenskab, EU’s 7. rammeprogram, 2006-12
 bullet   Medlem af bedømmelsesudvalg for Centres of Excellence under Norges Forskningsråd, 2006
 bullet   Medlem af Standing Committee for the Humanities, European Science Foundation, 2006-09
 bullet   Medlem af Det kongelige danske videnskabernes Selskab, 2005-
 bullet   Medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg, 2005-09
 bullet   Formand for Det Frie Forskningsråd/Kultur og Kommunikation, 2005-09
 bullet   Medlem af Det Frie Forskningsråd/Kultur og Kommunikation, fagområdet film- og medievidenskab samt humanistisk IKT, 2003-09
 bullet   Medlem af Kulturministeriets udvalg vedr. fremtidens biblioteksbetjening af børn, 2006-08
 bullet   Formand for Formandskollegiet under Det frie forskningsråds Bestyrelse, 2006-07
 bullet   Medlem af programkomitéen for Nordic Centres of Excellence under NOS-SH, 2004
 bullet   Medlem af COST's tekniske komité for humaniora og samfundsvidenskab, 2003-05
 bullet   Medlem af programkomiteen for KIM, kommunikation, IT og Medier, under Norges Forskningsråd, 2002-08
 bullet   Medlem af Publicservice-rådet, 2001-02
 bullet   Bestyrelsesmedlem, Kulturministeriets Udviklingsfond, 1998-2001
 bullet   Medlem af Kulturministeriets tænketank om fremtidens medier, 1999-2000
 bullet   Eksternt medlem af udvalget "Befolkningens brug af massemedier" under Statsministeriets Medieudvalg, 1995-96
 bullet   Medlem af Filminstituttets repræsentantskab, 1994-97
 bullet   Medlem af Nordisk Råds referencegruppe for ungdomsforskning, 1991-94 og af styringsgruppen i det nordiske program for ungdomsforskning, Norges Forskningsråd, 1989-96
 bullet   Kulturministeriets repræsentant for ungdomsforskning i EU, 1991-94
 bullet   Bestyrelsesmedlem i Børne- og Ungdomskultursammenslutningen, BUKS, 1982-84
 bullet   Medstifter af tidsskriftet "Young: Nordic Journal of Youth Research", 1991, dansk redaktør, 1993-94 og hovedredaktør, 1994-96
 bullet   Medlem af ICA, the International Communication Association
 bullet   Medlem af Association for Cultural Studies
 bullet   Medlem af Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, SMID
Udmærkelser
 bullet   International Communication Associations forskningsformidlingspris, 2014
 bullet   Indvalgt fellow, International Communication Association, 2014-
 bullet   Medlem af Academia Europaea, 2014-
 bullet   Ridder af Dannebrogorden, 2012
 bullet   Faglitteraturprisen, Samfundslitteratur, 2009
 bullet   studielegat fra Egmont H. Petersens Fond, 1993
 bullet   Children's Literature Association's internationale pris, 1990
 bullet   forskningslegat fra British Council, 1979
Produktion
 bullet   Redaktionsmedlem ved flg. tidsskrifter: "Communication, Culture & Critique", Sage; "International Journal of Cultural Studies", Sage; "The International Journal of Learning and Media", MIT; "Human Communication Research (Blackwell", associeret redaktør); "Journal of Feminist Media Studies", Sage; "Journal of Children and Media", Routledge; "Girlhood Studies: an Interdisciplinary Journal", Berghahn
 bullet   Medlem af redaktionsrådet for flg. tidsskrifter: Young: Nordic Journal of Youth Research, Sage; Digital kompetanse, Universitetsforlaget Oslo
 bullet   Drotner, K. 2016. Børns og unges arbejde med film: Digital dannelse og produktiv læring for fremtiden. København: Det danske Filminstitut.
 bullet   Gronemann, S.T., Kristiansen, E. & Drotner, K. 2015. Mediated Co-Construction of Museums and Audiences on Facebook, Museum Management and Curatorship 30, 3: 174-90.
 bullet   Gürsimsek, Ö. & K. Drotner. 2014. Transmedia Practices: Online Interaction between Lost Audiences and Producers. Participations: Journal of Audience and Reception Studies, 11, 2: 24-44.
 bullet   Drotner, K. & O. Erstad. 2014. Inclusive media literacies: Interlacing media studies and education studies, Int. Journal of Learning and Media 4, 2: 1-13. Special issue on methodologies for researching connected learning.
 bullet   Drotner, K. & C. Kobbernagel. 2014. Toppling hierarchies? Media and information literacies, ethnicity, and performative media practices, Learning, Media & Technology, 39, 3: 409-28.
 bullet   "Introduction", sammen med K.C. Schrøder, i "Museum communication and social media: The connected museum", red af K. Drotner & K.C. Schrøder, New York, Routledge, 2013
 bullet   "The co-construction of media and childhood", i "The Routledge International Handbook of Children", Adolescents and Media Abingdon, red. af D. Lemish, Routledge, 2013
 bullet   "Processual methodologies and digital forms of learning", i "Identity Community, and Learning Lives in the Digital Age", ref. af Ola Erstad & Julian Sefton-Green, Cambridge University Press, 2013
 bullet   Knudsen, L.V., E. Kristiansen, D. Laursen & K. Drotner "The Museum Lobby as a Transformative Space" i E. Kristiansen (ed.), "The Transformative Museum: Proceedings", Roskilde, DREAM, 2012 Se: http://www.dream.dk/sites/default/files/communication/TheTransformativeMuseumProceedingsScreen.pdf
 bullet   "Museum Communication and Social Media: The Connected Museum" red. af Drotner, K. & K. Schrøder New York: Routledge, 2013
 bullet   "Dansk museumsforskning: status og tendenser", red af Villadsen, R. og K. Drotner Odense: Dansk Center for Museumsforskning, 2011 Se: http://www.museumsforskning.dk/wp-content/uploads/2011/09/rap-mus-forsk-0102122.pdf
 bullet   Mediehistorier, Samfundslitteratur, 2011
 bullet   Det interaktive museum, medforfatter og -redaktør sm. med Anne Sophie W. Løssing, Berit Anne Larsen og Christina P. Weber. Samfundslitteratur, 2011
 bullet   Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver, sm. med Christian Kobbernagel og Kim Schrøder. DREAM, 2011. Tilgængelig på: http://www.dream.dk/files/pdf/DREAMrapport_juli2011.pdf
 bullet   "Introduction" i: MedieKultur bd. 28, nr. 50, 2011. Medforfatter og -redaktør sm. med Ditte Laursen af særnummer ”Digital Technologies and Museum Experiences”: 1-6m . Se: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/5214/4611.
 bullet   "The cult of creativity: Opposition, incorporation, transformation", i The Routledge International Handbook of Creative Learning, 72-80, red. Julian Sefton Green, Pat Thomson, Liora Bresler & Ken Jones. Routledge, 2011
 bullet   "Unges mediebrug", pp. 273-86 i Demokrati for fremtiden: Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement, red. A. Simonsen, M. Hedelund og J.N. Nielsen. Valgretskommissionen, 2011. Se: http://duf.dk/uploads/tx_templavoila/PUB_2011-12-01_Valgretskommissions_betaenkning_-_Demokrati_for_fremtiden_03.pdf
 bullet   "Children’s Media Cultures in Comparative Perspective", pp. 405-24, i The Handbook of Media Audiences, red. Virginia Nightingale. Wiley Blackwell, 20ll. Medforfatter Sonia Livingstone
 bullet   "Children's Media Culture: A Key to Libraries of the Future?" pp. 39-47 i Designing Library Space for Children, red. Ingrid Bon, Andrew Cranfield & Karen Latimer. De Gruyter Saur, 2011. Se: http://www.ifla.org/en/publications/ifla-publications-series-154.
 bullet   Digital content creation: creativity, competence, critique. Forfatter og redaktør sm. med Kim Schrøder. Peter Lang, 2010
 bullet   "Children and digital media: online, on site, on the go" i Jens Qvortrup mfl. red., Handbook of Childhood Studies. London: Palgrave Macmillan, 2009
 bullet   Informal learning and Digital Media. Forfatter og redaktør, medredaktører Hans S. Jensen & Kim Schrøder. Cambridge Scholars’ Publishing, 2008
 bullet   International Handbook of Children, Media and Culture, medforfatter og -redaktør med Sonia Livingstone. Sage, 2008
 bullet   "Boundaries and Bridges: Digital Storytelling in Education Studies and Media Studies", i K. Lundby red., Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media. New York: Peter Lang, 2008
 bullet   Fremtidens biblioteksbetjening af børn: en rapport udgivet af udvalg nedsat af kulturministeren (medforfatter). Bibliotek og Medier, 2008. Se: www.bs.dk/publikationer/andre/fremtidens/index.htm
 bullet   "Leisure is hard work: Digital practices and future competences," i D. Buckingham (red.), Youth, identity and digital media. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. The MacArthur Foundation series on Digital Media and Learning. Tilgængelig på: http//:www.mitpressjournals.org/toc/dmal/-/6.
 bullet   Børnebiblioteket som læringsrum: kultur, kommunikation og transformation, med Heidi Jørgensen & Lotte Nyboe. Aarhus kommunes biblioteker, 2006, tilgængelig på: www.aakb.dk/graphics/portal/bibliotekerne/laeringsrum-web.pdf
 bullet   "Mediatized Childhoods: Discourses, Dilemmas and Directions", in Jens Qvortrup (red.), Studies in Modern Childhood: Society, Agency and Culture. London: Palgrave Macmillan, 2005
 bullet   Researching Audiences. Forfatter sm. med Kim C. Schrøder, Stephen Kline & Catherine Murray. Arnold, 2003
 bullet   Disney i Danmark: at vokse op med en global mediegigant. Høst og Søn, 2003
 bullet   Medier for fremtiden: børn, unge og det nye medielandskab. Høst og søn, 2001
 bullet   "Global Media through youthful eyes", i Sonia Livingstone og Moira Bovill (red.), Children and their changing media environment: A European Comparative Study. Lawrence Erlbaum, 2001
 bullet   Unge, medier og modernitet: pejlinger i et foranderligt landskab. Borgen, 1999
 bullet   Dansk Mediehistorie, bind 2. Forfatter og redaktør (medredaktør Gunhild Agger). Samleren, 1997. Genudgivet, Samfundslitteratur, 2001. Hovedredaktør Klaus B. Jensen
 bullet   Medier og kultur: en grundbog i medieanalyse og medieteori. Forfatter (med Klaus B. Jensen, Ib Poulsen & Kim C. Schrøder). Borgen, 1996. Sv. overs., 2000
 bullet   Øjenåbnere: unge, medier, modernitet. Forfatter og redaktør (medredaktør Anne S. Sørensen). Borgen, 1996
 bullet   Mediedannelse: bro eller barriere? Om børn og unges mediebrug. Statsministeriets Medieudvalg, 1995
 bullet   At skabe sig - selv: ungdom, æstetik, pædagogik. Gyldendal, 1991. Rev. udgave, 1995
 bullet   "Asta Nielsen: A Modern Woman before her Time?", i Drude von der Fehr, red., Is There a Nordic Feminism. UCl Press, 1998
 bullet   "Filmkultur i børnehøjde: danske børne- og ungdomsfilm", i Ib Bondebjerg mfl. red., Dansk Film 1972-97. Munksgaard/Rosinante, 1997
 bullet   "Cross-over culture and cultural identities", i Young: Nordic Journal of Youth Research, 1996
 bullet   "Medieetnografi: om grænser i kvalitativ medieforskning", i Levende billeder, red. Lennard Højbjerg. Akademisk Forlag, 1994
 bullet   er desuden konsulent, foredragsholder og underviser
Sprog
Kirsten Drotner har dansk som modersmål, behersker engelsk og tysk flydende, læser og taler fransk og svensk, og læser norsk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Børnefilm
 bullet   Børnekultur
 bullet   Computere
 bullet   Film
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Kommunikation
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Køn
 bullet   Medievidenskab
 bullet   Populærkultur
 bullet   TV
 bullet   Ungdomskultur
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   DREAM
 bullet   Syddansk Universitet, Odense
Region
 bullet   Odense
 bullet   Region SyddanmarkPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk