KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Anette Faye Jacobsen

Opdateret: 17/09/18
Titel
Seniorforsker,ph.d.
Arbejde
Institut for menneskerettigheder
Wilders Plads 8K
1403 København K
Tlf.: +45 91 32 56 05

http://menneskeret.dk
Privat
1806 Frederiksberg C
Tlf.: +45 28 60 41 83

Født: 1957
Kompetencer
 bullet   forskning, kvalitativ og historisk
 bullet   viden om børns rettigheder i Danmark og i det internationale system
 bullet   viden om dansk uddannelsespolitik og skoleudvikling, historisk
 bullet   viden om menneskerettigheder generelt
 bullet   udformning af undervisningsbøger for folkeskole-ungdomsuddannelser og visse faguddannelser
 bullet   kvalitetsikring
 bullet   projektplanlægning og projektledelse
Uddannelse
 bullet   ph.d. i rettighedsopfattelser i Danmark, 1750-1920, 2004
 bullet   cand.phil. i historie, Københavns Universitet, 1988
Ansættelser
Anette Faye Jacobsen er seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder, 2012-
 bullet   løskøbt i forb. m. Carlsbergfond-projekt om dansk skolehistorie, tilknyttet DPU under Århus Universitet, 2010-12
 bullet   chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder, 2005-10
 bullet   ekstern lektor ved Saxo Instituttet, Afd. for Historie, Københavns Universitet, 2004, 2007, 2008
 bullet   forskningsrådsstipendiat, Det Danske Center for Menneskerettigheder, 2001-04
 bullet   chef for uddannelsesafdelingen, Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1997-2001
 bullet   uddannelseskoordinator, Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1989-97
 bullet   lærebogsforfatter og underviser på universitetet og folkeuniversitetet
 bullet   tidligere freelance journalist for diverse fagblade
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af bestyrelsen, Foreningen Børns Vilkår, 2010-11
 bullet   medlem af censorkorpset for historiestudiet ved universiteterne, 1997-2006
 bullet   medlem af analysepanel på Dagbladet Information, 2005-07
 bullet   tidligere medlem af Den Danske UNESCO Nationalkommission
 bullet   tidl.medlem af bestyrelsen, Det Danske Center for Menneskerettigheder
 bullet   tidl. medlem af bestyrelsen, Blaagaards Statsseminarium
 bullet   tidl. medlem af bestyrelsen, Dansk PEN
 bullet   tidl. medlem af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie
 bullet   tidl. medlem af Arbejdsudvalget i foreningen Kritiske Historikere
 bullet   tidl. redaktionsmedlem, tidsskriftet "Politisk Revy"
Udmærkelser
 bullet   Modtager af pris for Årets historiske bog, 2015, fra netmediet Historie-online (sammen med øvrige forfattere til værket "Dansk Skolehistorie, hverdag, vilkår visioner").
Produktion
 bullet   medforfatter og medredaktør af "Kampen om menneskerettighederne", Gads forlag, 2016
 bullet   har bl.a. skrevet "Da skolen blev sin egen. Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår, visioner", sammen med Anne KIatrine Gjerløff, Ellen Nørgaard og Christian Ydesen, red. af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith, Bd. 4. Aarhus Universitetsforlag, 2014
 bullet   "Da skolen blev sat i system. Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår, visioner", med Anne Katrine Gjerløff red. af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith, Bd. 3. Aarhus Universitetsforlag, 2014
 bullet   "Menneskerettigheder, demokrati og retssamfund", Gyldendal, 2008
 bullet   redigeret "Human Rights Monitoring. A Field Mission Manual", Brill/ Martinus Nijhoff Publishers, 2008
 bullet   skrevet "Husbondret. Rettighedsopfattelser i Danmark 1750- 1920", Museum Tusculanums Forlag, 2008
 bullet   "Human Rights Education - in a European Perspective", Published by the Danish National Commission for UNESCO and The Danish Centre for Human Rights, 1999
 bullet   "Ret mig her og ret mig der", Gyldendal, 1997
 bullet   "Grundbog i Menneskerettigheder", sammen med Ditte Goldschmidt og Klaus Slavensky, Gyldendal, 1997
 bullet   "Menneskerettigheder i socialt arbejde", sammen med Ditte Goldschmidt og Torben Jerlang, Munksgards Forlag, 1997
 bullet   "Familieliv i Danmark - 1550 til år 2000", sammen med Anne Løkke, 3 rev. udgave, Forlaget Systime, 1997
 bullet   "Børn i alle lande!", Thorup Forlag, 1994
 bullet   "Retfærdighed og fattigdom - om bistand og menneskerettigheder i Bangladesh", Thorup Forlag, 1992
 bullet   "Politik og Retssikkerhed - om bistand og menneskerettigheder i Uganda", Forlaget Thorup, 1992
 bullet   "Menneskerettigheder - også for børn", Thorups forlag, 1990
 bullet   har skrevet en lang række artikler i videnskabelige tidsskrifter, fagblade og dagspresse, fortrinsvis om menneskerettigheder, familiehistorie og børns historie
 bullet   evalueringer af uddannelsesprojekter og rådgivning på uddannelsesområdet for FN´s Højkommissariat for Menneskerettigheder
 bullet   projektplanlægning og projektstyring, herunder internationale samarbejdsprojekter fx. EU, OSCE, UNESCO, Europarådet og Danida
 bullet   undervisningserfaring i forhold til en lang række målgrupper
Sprog
 bullet   Anette Faye Jacobsen har dansk som modersmål, taler og skriver engelsk på forhandlingsniveau, læser tysk og har kendskab til fransk
Emneord
 bullet   Børn
 bullet   Efteruddannelse
 bullet   Familie
 bullet   Folkeskolen
 bullet   Historie
 bullet   Menneskerettigheder
 bullet   Retssikkerhed
 bullet   Ulande
 bullet   Undervisningsmaterialer
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Historikere
Organisationer
 bullet   Institut for Menneskerettigheder
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk