KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Bjørg Kjær

Opdateret: 10/02/16
Titel
Lektor, Forsker, forfatter
Arbejde
Aarhus Universitet
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Tuborgvej 164
2400 københavn NV
Tlf.: +45 87 16 39 57

http://pure.au.dk/portal/da/persons/bjoerg-kjaer(b1d42632-f9a3-4096-ab08-4bcc7804ddf3).html
Privat

Født: 1962
Kompetencer
 bullet   pædagogisk kvalitet og god praksis
 bullet   børn i udsatte positioner
 bullet   fortællinger om børn og barndom
 bullet   skoleliv og institutionsliv
 bullet   børneliv
 bullet   etnicitet
 bullet   børnekultur
 bullet   kommunikation, sprog og pædagogik
 bullet   samarbejdsrelationer: pædagog, medhjælper, forældre, lærer
 bullet   forældreskab, pædagogidentitet, læreridentitet
 bullet   kulturanalyse
Uddannelse
 bullet   ph.d. i etnologi
 bullet   cand.mag. i folkloristik og retorik
Ansættelser
Bjørg Kjær er Lektor Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2015-
 bullet   ansat som adjunkt på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2011-
 bullet   vikarierende lektor på Malmö Högskola, 2010-11
 bullet   ansat på Professionshøjskolen København UCC, Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, 2006-08, Professionsinstitut for almen pædagogik, socialpædagogik og specialpædagogik, 2008-10
 bullet   forskningsprojektet "Institutionskultur og basispladspædagogik" om børnehaver med børn i psykosociale vanskeligheder, 2007-09
 bullet   forsker, Learning Lab Denmark, DPU, 2002-06
 bullet   medarbejder på projektet "Læreplaner i Dagtilbud", Danmarks Pædagogiske Universitet, 2005-06
 bullet   medarbejder på projektet "Sølv og guld - læring i dagtilbud", Learning Lab Denmark, 2003-05
 bullet   medarbejder på projektet "Fremtidens fritidspædagogik", BUPLs udviklingsfond og Hvidovre kommune, 2004
 bullet   projektet "Pædagogmedhjælperens kompetencer", baseret på interview og feltarbejde, 2004
 bullet   medarbejder på socialministeriets evaluering af dagtilbud til børn, Center for Institutionsforskning ved Højvangseminariet, RUC og Center for Alternativ Samfundsanalyse, 2001-02
 bullet   medarbejder på projektet "Børn, forbrug og kulturel myndighed", ved ph.d. Jesper Olesen, Syddansk Universitet, Odense, 2001
 bullet   forskningsassistent på Københavns Universitet på forskningsprojekt om ungdomsproblemer i København, 1995
 bullet   medarbejder på projektet "Legen lever", ved Egmontfonden og Brøndby kommune, 1992
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Forum för skolans forskernetværk
Udmærkelser
Produktion
Bjørg Kjær har bl.a. skrevet "Inkluderende pædagogik. God praksis og gode praktikere", Akademisk Forlag, 2010
 bullet   "Danska förskollärares arbete med pedagogiska läroplaneroch barn med särskilda behov", i "Skolvardag och framtidsambitioner. Etnologiska perspektiv på utbildning" redigeret af Birgitta Meurling og Göran Nygren, Rapportserie Forum för skolan, Uppsala universitet, 2009
 bullet   "Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats", i "Når loven møder børns institutioner" red. af Jesper Olesen, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2007
 bullet   "Framtiden och ögonblickets dans. Om möten mellan barn, pedagoger, medhjälpare och föräldrar", i "Kulturnavigering i skolan" Arvastson, Gösta og Ehn, Billy red. Gleerups, Stockholm, 2007
 bullet   ”Sårbare børn og deres familier”, "Individ, institution og samfund" grundbog til den nye pædagoguddannelse, redigeret af Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen, Kroghs forlag, 2007
 bullet   ""Skønheden og Udyret" - møde mellem far og Karen på Blå stue", i "Børnekultur i hele landet", Handlingsplan for 2006-07/Statusrapport for 2005, Børnekulturens netværk, 2006
 bullet   "Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats", i "Pædagogiske Læreplaner i dagtilbud – undervisningsmateriale", sammen med Skrydstrup, Rasmussen & Bøgeskov, Styrelsen for Social Service, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, 2006
 bullet   "Børn og barndom på fritidshjem. Et folkloristisk studie af fortolkning og forhandling om barnlig identitet", Learning Lab Denmark og Göteborgs universitet, 2005
 bullet   "Børn med særlige behov", i "Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud", sammen med Ingelise Skrydstrup, Styrelsen for Social Service, Socialministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, 2005
 bullet   artiklerne "At få øje på hverdagskompetencer", "Måltidet – et socialt og kulturelt mødested", "At blive sig selv ved at være en anden", "Fra mundtlighed til skriftlighed og tilbage igen", "Skriftlighed – hvordan?", alle i Guldguiden, Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender, 2005
 bullet   "Hvordan opfatter børn deres institutionsliv? Kan vi vide det – hvordan?", i "Fremtidens Fritidspædagogik", et udviklingsprojekt støttet af BUPLs udviklingsfond og Hvidovre kommune, 2004
 bullet   "Den lille forskel? Om pædagogmedhjælperes billeder af os og dem. Fortællinger og forhandlinger om arbejdsmæssig identitet", i "Midt imellem. Jubilæumsskrift i anledning af Pædagogisk Medhjælperforbunds 30 års jubilæum", red. Bayer et al., 2004
 bullet   "Selvfølgelighed, sproglighed og tavshed", i "Feltarbejde blandt børn. Metodologi og etik i etnografisk børneforskning", hovedforfattere og redaktører Susanne Højlund og Eva Gulløv, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, A/S, København, 2003
 bullet   "Barndomssyn, børn og kultur: Mangfoldighed, identitet og kultur", i "VERA, Tidsskrift for pædagoger", nr.4, 2002
 bullet   "Barndom, voksendom, pædagogdom. Pædagogen, den professionelle fornuft og magten. Om pædagogens praksis som diskursiv handling, om magtsprog og modsprog og om fritidshjemmet som rituel arena", i "Danskbogen", Anne Petersen, red., forlaget Klim, 2001
 bullet   "Barndom før og nu: Fortællinger om tid, generationer, professionalisme og det gode liv", i "Nord Nytt, Nordisk Tidskrift för etnologi och folkloristik", nr. 77, tema: historieforståelse, 1999
 bullet   "Narrativ kulturanalyse", delrapport fra forskningsprojektet "Udstødelsesprocesser blandt unge i København", Københavns Universitet og Københavns kommune, socialdirektoratet, afd. for børn og unge, 1995
Sprog
Bjørg Kjær har dansk som modersmål og behersker svensk og engelsk, tysk mundtligt
Emneord
 bullet   Børn
 bullet   Børnekultur
 bullet   Etnologi
 bullet   Folkloristik
 bullet   Identitet
 bullet   Leg
 bullet   Legetøj
 bullet   Piger
 bullet   Pædagogik
 bullet   Retorik
 bullet   Unge
Professioner
 bullet   Etnologer
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
Organisationer
 bullet   Aarhus Universitet
 bullet   Danmarks Pædagogiske Universitet
 bullet   DPU
Region
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk