KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Ida Wentzel Winther

Opdateret: 09/10/14
Titel
Lektor, forsker
Arbejde
Århus Universitet
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Tuborgvej 164
2400 København NV
Tlf.: +45 87 16 38 65
Mobil: +45 51 89 04 34

www.dpu.dk/om/idwi
Privat
3060 Espergærde
Tlf.: +45 49 13 50 22
Mobil: +45 51 89 04 34


Født: 1965
Kompetencer
 bullet   søskendeskab
 bullet   visuel antropologi /Etnografisk film
 bullet   hjem og hjemlighed
 bullet   hjemlyde
 bullet   kulturfænomenologi
 bullet   feltarbejde
 bullet   øforskning
Uddannelse
 bullet   PhD., 2004
 bullet   cand.mag. i Kultursociologi, Københavns Universitet og Moderne kultur og Kulturformidling, Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, 1995
Ansættelser
Ida Wentzel Winther er lektor, ph.d., ved Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
 bullet   adjunkt ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for Pædagogisk Antropologi, 2005-07
 bullet   ph.d. studerende ved DPU, om emnet 'hjem', 2000-04
 bullet   forskningsassistent, Danmarks Pædagogiske Institut, 1998-2000
 bullet   seminarielærer, Skovtofte socialpædagogiske Seminarium, 1997-99
 bullet   amanuensis, Københavns Universitet, institut for Litteraturvidenskab, underviser i "Moderne Kultur historie"
 bullet   forskningsassistent, Institut for social udvikling, ISU, 1996-97
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Nodic Network for Digital Visuality, NNDV
 bullet   medlem af enheden for antropologisk-pædagogisk børne- og ungeforskning, DPU
 bullet   medlem af redaktionskomiteen for DPU's magasin "Asterisk", 2001-05
Udmærkelser
Produktion
Ida Wentzel Winther har bl.a. skrevet "Hvad er søskende - praktiske og følsomme forbindelser", sammen med Charlotte Palludan, Eva Gulløv og Mads M. Rehder, Akademisk forlag, 2014
 bullet   "Hvordan lyder hjem? - om visul og auditiv viden som mere end 'frynseviden' ", i bogen "Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier", red. af Kim Rasmussen, 2013
 bullet   Forskerens fornemmelse for øen", i bogen "Visuelle tilgange og metoder I tværfaglig pædagogiske studiee", Red. af Kim Rasmussen, Roskilde Universitets forlag, 2013
 bullet   "Hjemmet". kapitel I lærerbogen "Primærsektor - det nære sundhedsvæsen", 2012
 bullet   "skribent til Sociologisk leksikon", 2011
 bullet   "Mobiltelefonen som fantomvæg", Tiderne Skifter, 2009
 bullet   "Køkkenet set i børnehøjde", i "Design: Køkkenet", red. af Ida Engholm og Lars Dybdahl, Gyldendal, 2008
 bullet   "Tilgængelig, nærværende og potentiel fraværende - om unges mobiltelefoni", i "Dansk sociologi" Nr. 2, 2007
 bullet   "Hjemlighed - kulturfænomenologiske studier", DPUs forlag, 2006 Udkommet som e-bog i 2013
 bullet   "Børneværelset som hjemsted", i "Børns steder", red Kim Rasmussen, Billesø & Baltzer, 2006
 bullet   "Hjemmet er mere end et hus", i "Jordens folk", red. af Susanne Højlund, 2005
 bullet   "Hjemme-regler: uden regler er et hjem ikke et hjem", i "Rum og arkitektur", red. Kristian Larsen, Gad, 2005
 bullet   ph.d. afhandlingen "Hjem og hjemlighed - en kulturfænomenologiske feltvandring", 2004
 bullet   "Hjem som billede", i antologien "Omkring kameraet – krop, leg og iscenesættelse i fotografiske rum", red. af Lars Henningsen, Husets forlag, Århus, 2001
 bullet   "Hjem som plusord", i "Dansk socialpsykiatri", nr. 1, 2001
 bullet   "Småbørnsliv i Danmark anno 2000", DPI, 2000
 bullet   "Et ekstra hus - perspektiver på fleksible daginstitutioner", DPI, 1999
 bullet   "Hjemstavnens fallit og nødvendighed", i "Hjemstavn – Studier i det regionales betydning i kultur og kunst", red. af Karen Elberg og Jørn Guldberg, Odense Universitets Forlag, 1997
 bullet   "En 'bliven hjem' - Die Zweite Heimat i skæret af Gilles Deleuzes filmteori", i "Formelle rum, Æstetik studier III", red. af Morten Kyndrup og Niels Lehmann, Aarhus Universitet, 1996
Sprog
Emneord
 bullet   Boliger
 bullet   Børn
 bullet   Familie
 bullet   Fotografi
 bullet   Hverdagsliv
 bullet   Kulturformidling
 bullet   Kulturhistorie
 bullet   Kultursociologi
 bullet   Unge
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
Organisationer
 bullet   DPU
 bullet   Århus Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk