KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Eva Hultengren

Opdateret: 23/03/20
Titel
Psykolog, praktiserende psykolog, erhvervspsykolog
Arbejde
Hultengren Psykologpraksis
v/ Eva Hultengren
Vesterå 13, 2.
9000 Aalborg
Mobil: +45 26 22 56 02

www.evahultengren.dk
Privat
9260 Gistrup
Mobil: +45 22 95 36 02


Født: 1945
Kompetencer
 bullet   psykisk belastende arbejdsforhold
 bullet   belastningsreaktioner, arbejdsrelaterede
 bullet   supervision og coaching
 bullet   terapeutiske forløb i øvrigt inden for sygesikringens rammer
 bullet   vold og arbejdsforhold
 bullet   lederskab
 bullet   organisationsudvikling, fusioner
 bullet   kvalifikationsudvikling
 bullet   ledelse og samarbejde
 bullet   fagforeningsuddannelse, tillidsmandsuddannelse
 bullet   pårørendes oplevelser og reaktioner
 bullet   mindfulness
Uddannelse
 bullet   cand.psych., Københavns Universitet, 1972
 bullet   autoriseret psykolog af Socialministeriet, 1994
 bullet   godkendt som specialist i arbejds- og organisationspsykologi af Dansk Psykologforening, 2001
 bullet   godkendt som supervisor i specialistuddannelsen til arbejds- og organisationspsykolog, 2001
 bullet   certificeret i MBTI, Myers-Brigss Type indicator, 2004
 bullet   efteruddannet i kognitive behandlingsformer, Kognitiv center Fyn, 2005-07
 bullet   uddannet som træner i Mindfulness baseret kognitiv terapi/ stressreduktion, Kognitiv center fyn/Kognitiv gruppen, 2006, 2008 og 2010
Ansættelser
Eva Hultengren er selvstændig erhvervspsykolog og praktiserende psykolog, Hultengren Psykologpraksis
 bullet   overenskomst med sygesikringen, 2009-
 bullet   psykologkonsulent, HK-Aalborg, 1987-
 bullet   underviser ved Fagbevægelsens interne uddannelser, 1972-2008
 bullet   psykolog ved Vesthimmerlands BST, Nordjysk BST, Aalborg kommunes BST, 2000-05
 bullet   lektor i kommunikation, arbejds- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet, 1974-2001
 bullet   arbejdspsykologkonsulent, BST Aalborg kommune, 1991-93
 bullet   amtsprojektleder, AOF Nordjyllands amt, 1991
 bullet   organisations- og personalekonsulent, Social- og sundhedsforvaltningen, Århus kommune, 1990-91 og kredspsykolog, Arbejdstilsynet, Nordjyllands Amt, 1981-83
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af bestyrelsen, Alzheimerforeningen, 2011-
 bullet   medlem af det rådgivende udvalg for Forebyggelsesfonden, 2007-10
 bullet   formand for bestyrelsen for den frivillige rådgivningsinstitution Familiehjælpen, Nordjylland, 2007-
 bullet   næstformand i kreds Nordjylland, Dansk Psykologforening, 2007-11
 bullet   formand for organisationspsykologisk selskab, Dansk Psykologforening, 2006-07
 bullet   studieleder for psykologi, Aalborg Universitet, 2001
 bullet   formand for bestyrelsen for Virtual Centre for Health Informatics, 1996-2000
 bullet   institutleder for Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, 1993-2000
 bullet   institutbestyrer, Institut for kommunikation, Aalborg Universitetscenter, 1988-90
 bullet   ministerudpeget næstformand for Teknologirådets bestyrelse, 1995-2005
 bullet   medlem af følgegruppen for Videnscenter for Døvblindfødte, 1994-2000
 bullet   medlem af følgegruppen for det AMS-støttede RUC-project om almenkvalificering i erhvervsuddanelserne, 1993-98
 bullet   medlem af Udvalget for Erhvervsintroducerende Uddannelser, 1994
 bullet   medlem af Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1993-97
 bullet   medlem af ekspertgruppen under EU-Kommissionen angående Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og fagbevægelse, som repræsentant for det danske rektorkollegium, 1988-97
 bullet   medlem af Teknologinævnet, 1994-95
 bullet   formand for fagstudienævnet for psykologi, 1992-93 og 1984-86
 bullet   intitiativtager til og medlem af planlægningsgruppen for Center for Arbejdsmiljø, Aalborg Universitet/Arbejdsmedicinsk klinik/Fællesorganisationen, 1989-90
 bullet   medlem af Styregruppen for Voksenuddannelsespuljen
 bullet   prodekan ved Det Humanistiske Fakultet, 1987-88
 bullet   institutbestyrer for Institut for uddannelse og socialisering, 1979-80
 bullet   medlem af konsistorium og af dettes forretningsudvalg, 1976-79
Udmærkelser
Produktion
Eva Hultengren har bl.a. skrevet "Effektmåling af projekt Bag om volden, rapport om ændrings- og læreprocesser", Socialforvaltningen, Nordjyllands Amt, 1997
 bullet   "Viden og netværk - et kvalitetsudviklingsprojekt", Videnscenter for døvblindfødte og Institut for Kommunikation, 1996
 bullet   "Bag om volden - rapport om voldsforebyggelse", Socialforvaltningen Nordjyllands amt, 1993
 bullet   "Branchevejledning om stress, psykisk træthed og udbrændthed", BSR-11, 1991 og "Plejernes psykiske arbejdsmiljø", Arbejdsmiljøfondet, 1987
 bullet   holder foredrag, temadage, weekendkurser, konferenceindlæg, og yder konsulentbistand til forskellige institutioner og målgrupper om voksenpædagogik, erfaringspædagogik, projektarbejde, psykisk arbejdsmiljø, samarbejde og ledelse, organisationsudvikling
 bullet   arbejder som praktiserende psykolog med overenskomst med Sygesikringen
Sprog
Eva Hultengren har dansk som modersmål, læser, skriver og taler engelsk, læser tysk og har en smule kendskab til fransk
Emneord
 bullet   Arbejdsmarkedsuddannelser
 bullet   Arbejdsmiljø
 bullet   Arbejdspsykologi
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Fagbevægelse
 bullet   Forebyggelse
 bullet   Kommunikation
 bullet   Psykologi
 bullet   Terapi
 bullet   Voksenpædagogik
 bullet   Vold
Professioner
 bullet   Konsulenter
 bullet   Psykologer
 bullet   Virksomhedsejere
Organisationer
 bullet   Hultengren Psykologpraksis
 bullet   Socialdemokratiet
Region
 bullet   Region Nordjylland
 bullet   ÅlborgPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk