KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Karin Kryger

Opdateret: 19/03/18
Titel
Kunst- og kulturhistoriker
Arbejde
Privat
2990 Nivå
Tlf.: +45 39 64 40 36
Mobil: +45 20 91 32 90

http://www.danskforfatterforening.dk/medlemmer/karink.aspx

Født: 1948
Kompetencer
 bullet   arkitektur, især nyklassicisme og historicisme.
 bullet   dansk og udenlandsk skulptur.
 bullet   arkitektur i 1800-tallet.
 bullet   restaureringsteori i ældre og nyere tid.
 bullet   kirkeinventar og kirkegårdskultur.
 bullet   arkitektur og gravminder i kolonierne.
 bullet   lokahistorie
Uddannelse
 bullet   mag.art. i kunsthistorie, 1978.
 bullet   deluddannelse, Danmarks Journalisthøjskole, 2002.
Ansættelser
Karin Kryger arbejder med ad hoc opgaver inden for arkitektur- og skulpturhistorie og udfører arkivresearch for offentlige og private rekvirenter. Karin Kryger holder foredrag inden for de emner, der er angivet under kompetencer og produktion.
 bullet   har redigeret et værk om Danske Kongegrave udgivet 2014 af Selskabet til Udgivelse af Danske Mindesmærker på forlaget Tusculanum. Værket er på tre bind og har bidrag fra 27 forfattere.
 bullet   har haft projektansættelser ved Danmarks Kunstbibliotek og Nationalmuseet.
 bullet   forskningsstipendiat på Kunstakademiets bibliotek, 1999-2000.
 bullet   redaktør på Danmarks Kirker, Nationalmuseet, 1995-99.
 bullet   registrator samme sted, gravminder, 1987-95.
 bullet   forskningsstipendiat, arkitekten H. B. Storck, 1988-94.
 bullet   medarbejder på "Dansk Identitetshistorie", 1989-92.
 bullet   kunsthistorisk konsulent for Københavns Kommune med Assistens Kirkegård som arbejdsområde, 1984-87.
 bullet   forskningsrådsstipendiat, det nyklassicistiske gravmæle i Danmark, 1981-83.
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   er medlem af bestyrelsen, Foreningen for Kirkegårdskultur. Medlem af reaktionen for årsskriftet Kirkegårdskultur.
 bullet   var medlem af Skovshoved Kirkes meninghedsråd, 2002-2016
 bullet   var medlem af bestyrelsen, Dansk Kunsthistoriker Forening, 1992-2000,formand, 1995-2000.
 bullet   Rigsantikvarens repræsentant i Stadsarkitektens arbejdsgruppe vedrørende Frihedsstøttens restaurering, 1994-98.
 bullet   bestyrelsesmedlem, Kvindelige Akademikere, 1992-97.
 bullet   Rigsantikvarens repræsentant i Stadsingeniørens styringsgruppe vedrørende Assistens Kirkegård, 1990-95.
 bullet   Rigsantikvarens repræsentant i Stadsingeniørens styringsgruppe vedrørende Assistens Kirkegård, 1990-95.
Udmærkelser
 bullet   Ole Haslunds Hæderslegat, 2012.
 bullet   Charles Christensens Hæderslegat, 2003.
 bullet   Gerda og Gottfried Eickhoffs legat, 1987, 1998.
 bullet   rejselegat fra fond, der ønsker at være anonym, 1994.
 bullet   Tessinprisen, 1988.
 bullet   Universitetets Guldmedalje, 1977.
Produktion
 bullet   Ni kapitler til værket Danske Kongegrave samt redigering af hele værket (64 kapitler), Kbh. 2014.
 bullet   Bidrag til Gravskrift eller Kirkegårdens betydning og fremtid. Udgivet af Foreningen for Kirkegårdskultur 2017.
 bullet   Bidrag til The Govenor's residence in Tranquebar edited by Este Fihl,Tusculanum 2017.
 bullet   ”Grøfter, tjørn og æbletræer. Holder Johan Exners opfattelse af den danske middelalderkirkegård?”, Kirkegårdskultur 2015. Redigering af (sammen med Marianne Telling) og bidrag til Skovshoved Kirke 100 års Jubilæum, Skovshoved 2015.
 bullet   ”Løven og Hesten i Kongens Have”, SFINKS 2014 nr. 4. ”Herkulespavillonen – en dekoration i Kongens Have”, SFINX 2014 nr. 1. ”Les tombeaux royaux danois du XVIIIe siécle: divinistion des souverains au temps de la monrchie absolue”, Les Funéraies princières en europe XVIe-XVIIIe siècle. 2 Apothéoses Monumental, ed. Juliusz A. Chroscicki, Mark Hengerer et Gérard Sabatier, Paris 2013.
 bullet   ”Historiske Mindemærker”, Jacob Kornerup – maler, arkæolog & konservator, (red. Mette Høy og Michael Andersen), Roskilde, 2013.
 bullet   ”The Danish Royal Tombs project”, Monuments and Monumentality (red. Michael Penman), Frome, Somerset 2013.
 bullet   Mindelunden ved Jægerspris Slot, Jægerspris 2012.
 bullet   "Gudsfrygt, Bøn og Omvendelse, Billedsproget i københavnske alterpartier fra 1700-tallet", sammen med Ole Nørlyng, 2010.
 bullet   "Ordrupvej. Fra Øresund til Jægersborg. En vejkrønike" sammen med Niels Nørgaard, 2010.
 bullet   ”Den udenbys kirkegård – Fra Nilens vestbred til Assistenskirkegården i Odense”, Kirkegårdskultur, 2010-11.
 bullet   ”Skulpturerne i Brede Allé, Fredensborg Slotshave. Tidligere og kommende istandsættelser af Johannes Wiedewelts skulpturelle udsmykning fra 1760’erne”, Architectura 32, 2010 (sammen med Mette Marciniak).
 bullet   "Johann Christoph Petzoldt. En desillutioneret, lærd billedhugger mellem rokoko og klassicisme", katalog til udstillingen af samme navn, sammen med Hanne Erlandsen, 2009.
 bullet   ”Wiedewelt and Allegory”, Acta Hyperborea 2009, ”Wiedewelt the Satirical Dane”, Acta Hyperborea, 2009.
 bullet   "The funeral stele of Brøndsted at the Copenhagen Assistens Cemetery”, Peter Oluf Brøndsted (1780-1842) A Danish Classicist in his European Context, red. af Bodil Bundgaard Rasmusen, Jørgen Steen Jensen, John Lund & Michael Märcher, "Historisk-Filosofiske Skrifter", nr. 31, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, København, 2008. "Regensprovst A.C. Hviids Gravminde på Assistens Kirkegård. Et forsvundet gravminde af Nicolai Dajon", Kirkegårdskultur 2007-08, Jelling, 2007.
 bullet   "Kongen og Hofbilledhuggeren. Skabelsen af en landsfader. Didrick Gerckens arbejder for Kongehuset", katalog til udstilling med samme navn, sammen med Hanne Erlandsen, København, 2007.
 bullet   "Kirkerne i Tranquebar 1620-1845", i "Architectura" nr. 29, 2007.
 bullet   "Under tamarintræets skygge og blandt røde myrer hviler fru Heitmann. En nyfunden gravsten af Andreas Weidenhaupt", Festskrift i anledning af Kjeld de fine Lichts 75 års fødselsdag, København, 2006.
 bullet   ”The churches of Tranquebar”, Halle and the beginning of Protestant Christianity in India, red. Andreas Gross, Y. Vincent Kumaradoss, Heike Liebau, i "Halle", 2006.
 bullet   bidraget til "Den Store Danske Encyklopædi" og Weilbachs kunstnerleksikon, og skrevet anmeldelser i faglige tidsskrifter.
 bullet   ”Kun den som er glemt er død” (artikel om Siegfried Wagners gravmæler), Billedhuggerne Olga og Siegfried Wagner, Vejen Kunstmuseum, 2005.
 bullet   introduktion og katalogtekster vedrørende elevtegninger til udstillingen "Spejlinger i gips", Charlottenborg, Kbh., 2004.
 bullet   ”Meldahls Æra? ’Græsk Stil’ eller ’Alle fortidens Stilarter’. Arkitektur i anden halvdel af 1800-tallet”, i Kunstakademiet 1754-2004, Kbh., 2004.
 bullet   "Kirkegårde og gravminder i Tranquebar", sammen med Lisbeth Gasparski, Arkitektskolens Forlag, 2002, engelsk udgave, 2003.
 bullet   "Odense Bys Kirkegårde", Danmarks Kirker, Odense amt, hæfte 17, 2000.
 bullet   "Erik Pauelsens levnedsløb og hans norske rejse", i "Grumme Pragt, Erik Pauelsens Norgesrejse 1788", Vestsjællands Kunstmuseum, 1999.
 bullet   "Jødisk gravmælekunst i Danmark", i "Jødisk Kunst i Danmark", red. Mirjam Gelfer Jørgensen, 1999.
 bullet   "Vor Frue Kirke Odense", red. sammen med Hugo Johannsen, Danmarks Kirker Odense amt, hefte 11-12, Herning, 1998.
 bullet   "S. Hans Kirke Odense", red. sammen med Hugo Johannsen og Birgitte Bøggild Johannsen, Danmarks Kirker Odense amt, hæfte 13-15, Herning, 1999.
 bullet   "Et palads ved Søbredden, H. B. Storcks italienske sværmerier", i "Dydens Løn, Soldenfeldts Stiftelse 1894-1994", København, 1994.
 bullet   "Dansk identitet i nyklassicistisk kunst", i "Dansk Identitetshistorie", bind 1, København, 1991.
 bullet   "Frihedsstøtten", 1986.
 bullet   "Allegori og Borgerdyd, Studier i det nyklassicistiske gravmæle i Danmark", København, 1985.
 bullet   "Gravkapellet i Karise og dets sarkofager", i "Architectura", 2, 1982.
 bullet   "Die Restaurierung der Kirche zu Venge. Der Sieg einer Gemeinde über die Behörden", i "Hafnia, Copenhagen Papers in the History of Art", 7, 1980.
Sprog
Karin Kryger behersker engelsk og tysk.
Emneord
 bullet   Arkitektur
 bullet   Kirkegårde
 bullet   Kirkekunst
 bullet   Kunsthistorie
 bullet   Restaurering
 bullet   Skulptur
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Kunsthistorikere
 bullet   Redaktører
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk