KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Inga Marie Lunde

Opdateret: 27/09/16
Titel
Dr.med., speciallæge i almen medicin
Arbejde
Inga Marie Lunde
speciallæge, dr.med.
Aløvej 5
8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 84 53 10
Fax: +45 86 21 57 00
Mobil: +45 40 26 53 10

Privat
8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 84 53 10
Mobil: +45 40 26 53 10


Født: 1951
Kompetencer
 bullet   patienters vurdering af sygdom set i relation til lægers opfattelse
 bullet   lægers relationer til medicinindustri og andre kommercielle interesser, interessekonflikter
 bullet   screening og risikotænkning
 bullet   medicinsk filosofi og etik
 bullet   kommunikationens betydning i sygdomsbehandling
 bullet   metodeudvikling og videnskabsteori
 bullet   kvalitativ forskning
 bullet   nocebo og placebo virkninger
Uddannelse
 bullet   speciallæge i almen medicin, 1993
 bullet   dr.med, Aarhus Universitet, 1990
 bullet   cand.med., Aarhus Universitet, 1980
Ansættelser
Inga Marie Lunde, dr.med., er privatpraktiserende speciallæge i almen medicin, 2009-
 bullet   alment praktiserende læge i Silkeborg, 1992-2009
 bullet   projektleder og forskningskoordinator, Den medicinske Forskningsenhed, Ringkøbing, 1991-96
 bullet   forskningsstipendiat, Institut for Almen Medicin, Aarhus Universitet, 1986-91
 bullet   kursusleder Ph.D.-kurser: "Medicinsk humanistisk forskning", Aarhus Universitet, 1990-97
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   talskvinde for netværket Læger uden Sponsor
 bullet   medlem af Lægeforeningens Etiske udvalg, 2002-06
 bullet   formand for risikogruppen, Dansk Selskab for Almen Medicin, 2002-04
 bullet   formand, Lægeetisk Nævn, 2001-02
 bullet   medlem af bestyrelsen, Dansk selskab for medicinsk filosofi, etik og metode, 1990-94
 bullet   Sundhedsuddannelsesrådets repræsentant i "Master of Public Health" udvalget
 bullet   konsulent, Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd
 bullet   medlem af Sundhedsuddannelsesrådet, 1990-94
 bullet   medlem, Nordic Risk Group, 2004-08, www.nordicriskgroup.com
 bullet   medinitiativtager til netværket "Læger uden Sponsor", 2004 se hjemmesiden www.laegerudensponsor.dk
Udmærkelser
 bullet   Dansk Selskab for Almen Medicins Forskningspris, 1994
 bullet   Magda Sven Åge Friedrichs mindelegat, 1987
Produktion
 bullet   Inga Marie Lunde har bl.a. skrevet en lang række kronikker, videnskabelige og populærvidenskabelige artikler, bl.a. "Om screeninger og de raske", "Uafhængighed og troværdighed", "Et spørgsmål om tillid?"
 bullet   "Forskning, fornyelse og forandring", i "Ugeskrift for Læger" nr. 157, 1995
 bullet   "Mennesket skal gøres synligt i lægers videnskab", kronik i "Berlingske Tidende", 23. november, 1994
 bullet   "Nocebo: når forventninger skaber sygdom", i "Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed?", Månedsskrift for praktisk lægegerning, 2009
 bullet   doktordisputats "Patienters egenvurdering - et medicinsk perspektivskift", FADLs Forlag, 1990
 bullet   initiativtager til netværket "Læger uden sponsor", forskningsudviklingsgrupper og arrangør af adskillige forskerkurser på universiteter og hospitaler, i lægeforeninger og offentlige institutioner
 bullet   konferencer om medicinsk teknologi, "medicin til raske" og andre emner inden for sundhed og samfund samt lægers forhold til medicinindustrien
 bullet   "Humanistisk forskning inden for Sundhedsvidenskab", Akademisk Forlag, 2003
Sprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Etik
 bullet   Forebyggelse
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Medicin
 bullet   Patienter
 bullet   Screening
 bullet   Sundhed
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Læger
 bullet   Speciallæger
Organisationer
Region
 bullet   Region MidtjyllandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk