KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Susanne Malchau Dietz

Opdateret: 03/05/16
Titel
Sygeplejehistoriker, ph.h.
Arbejde
Privat
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 33 26 26 07
Mobil: + 45 21 51 52 38


Født: 1952
Kompetencer
 bullet   patientinvolvering (patientperspektivet)
 bullet   sygepleje og sygeplejersker i fiktion (career-novels, skøn- og børnelitteratur, TV-serier og film)
 bullet   sygeplejens kulturhistorie
 bullet   sygeplejehistorie, sygeplejeidentitet
 bullet   sygeplejeforskning
 bullet   kvinde- og kønshistorie
 bullet   prosopografi, kollektiv biografi som metode
 bullet   historiske biografi
 bullet   nonnehistorie
 bullet   kvindelige katolske ordners historie
 bullet   diakonissehusenes historie nationalt og internationalt
 bullet   hospitalshistorie
 bullet   sygeplejeuddannelsens historie
 bullet   filantropi
 bullet   frivillighed, frivilligt arbejde, kald
 bullet   velfærdsstatens historie
 bullet   velfærd og sygepleje
 bullet   sundhedsvæsenets historie
 bullet   kirkehistorie og diakonihistorie
 bullet   Florence Nightingales betydning for dansk sygepleje
 bullet   Sygepleje i Renæssancen
Uddannelse
 bullet   ph.d., Aarhus Universitet, 1998
 bullet   kandidat i Sygepleje, 1993
 bullet   humanistisk suppleringsuddannelse, kvinde og køn, Aarhus Universitet, 1993
 bullet   Sygeplejefaglig Afgangseksamen, 1988
 bullet   diplomuddannelse i sygepleje, 1983
 bullet   anæstesisygeplejerske, 1980
 bullet   sygeplejerske, 1975
Ansættelser
Susanne Malchau Dietz er på efterløn. Hun er fortsat som forsker og skribent "con amore" inden for sit forskningsfelt og som ekstern vejleder på kandidatuddannelsen i sygepleje v. Aarhus Universitet. Hun er endvidere frivillig i forskellige udvalg, forskningsprojekter og foreninger i regi af Kræftens Bekæmpelse, hvor hun dels beskæftiger sig med patientinvolvering i forskning og dels med senfølger efter kræftbehandling
 bullet   Seniorforsker og sygeplejehistoriker ved Dansk Sygeplejehistorisk Museum, 2014-15
 bullet   forskningsleder og lektor Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter 2010-2014
 bullet   lektor, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet 2001-2010
 bullet   seniorforsker ved Danmarks Humanistiske Forskningscenter, København, 2002, orlov AU
 bullet   forsker på en fondsbevilling fra Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning, NOS-H, 2001, orlov AU
 bullet   afdelingslærer ved kandidatuddannelsen Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, 1997-2000
 bullet   afdelingslærer, Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, afdelingslærer, 1988-92
 bullet   sygeplejelærer, anæstesiologisk afdeling, Århus Kommunehospital, 1985-88
 bullet   sygeplejeassistent, anæstesiafdelingen, Århus Amtssygehus, 1978-85
 bullet   sygeplejeassistent, intensiv afdeling, Århus Kommunehospital, 1977-78
 bullet   sygeplejeassistent, operationsafdelingen, Århus Amtssygehus, 1975-77
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Bestyrelsesmedlem i Senfølgerforeningen under Kræftens Bekæmpelse, 2015-
 bullet   Censor ved censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser ved danske universiteter, 2014-
 bullet   Censor ved Kandidatuddannelsen i sygepleje, Aarhus Universitet, 2012-14
 bullet   President for The European Association for the History of Nursing, EAHN, 2012-15
 bullet   medlem af editorial board ved tidsskriftet "Nursing Inquiry", 2003-15
 bullet   formand for Dansk Sygeplejehistorisk Selskab og ansvarshavende redaktør for selskabets tidsskrift "Sygepleje & Historie", 1997-2015
 bullet   referee ved tidsskrifterne "The Scandinavian Journal of Caring Sciences", "Tidsskrift for Sygeplejersker", "Vård i Norden", "Nursing Inquiry" og "Nursing History Review" til 2015
 bullet   medlem af bestyrelsen, Jysk Medicinsk Historisk Selskab, 2008–2010
 bullet   medlem af Uddannelsesudvalg ved Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College, 2008-2010
 bullet   konsulent. Twinning with F.Y.R. Macedonia concerning assistance from the WHO-DNO-CC in developing a draft proposal for nursing education curriculum in F.Y.R. Macedonia, 2009
 bullet   medlem af bestyrelsen, Kvindemuseet i Århus, 2007-09
 bullet   medlem af Studienævnet ved Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Aarhus Universitet, 2003-10
 bullet   medlem af Dansk Sygeplejeselskabs uddannelses udvalg, 2007-09
 bullet   medlem af arbejdsgruppen vedrørende udvikling af og opfølgning på en national strategi for sygeplejeforskning nedsat af Dansk Sygeplejeråd, 1998-
 bullet   medlem af Dansk Sygeplejeråds Uddannelsesnetværk, 2007-08
 bullet   studieleder ved Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Aarhus Universitet, 2003-04, 2007-08
 bullet   medlem af Dansk Sygeplejeråds bedømmelsesudvalg vedrørende "Dansk Sygeplejeråds Stipendier til ph.d.-uddannelse", 1997-2000
 bullet   medlem af arbejdsgruppen vedrørende "Udarbejdelse af fremtidig forskningsprofil ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet", rapport afgivet april 1999
Udmærkelser
 bullet   Optaget i KRAKS blå bog, 2013
 bullet   Koordinationen for Kønsforskning, Københavns Universitet, forskerdatabase, 2011-
 bullet   Awarded the Alice Fisher Summer Fellowship 2008 at the University of Pennsylvania USA to study “International Transfer of Nursing Knowledge in a Historical Perspective”, 2009
 bullet   Post-doc. stipendium fra Dansk Sygeplejeråd, 2006
 bullet   Stipendiat ved Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom: 1995, 3 mdr., 1996, 6 uger, 2000, 2 mdr., 2005,5 uger og 2006, 2 mdr.
 bullet   Stipendieophold på Institutionen San Cataldo ved Scala i Syditalien, juli 2003
Produktion
Susanne Malchau Dietz skrev frem til 2009 under efternavnet Malchau. Fra 2010 er anvendt navnet Malchau Dietz Har bl.a. skrevet
 bullet   "The deaconess movement and professional nursing. International demographics and Danish deaconess settlements at home and abroad 1836-1914". In: Deaconesses in Nursing Care, eds. Susanne Kreutzer and Karen Nolte, Franz Steiner Verlag Stuttgart 2016, pp.117-34
 bullet   "Svensk sygeplejerske helgenkåres." Dansk Sygeplejehistorisk Museums hjemmeside 7.4.2016.
 bullet   "Opskriften på brugerinvolvering i forskning" af Anna T. Johnsen, Nanna B Eskildsen, Susanne M Dietz m.fl. Ugeskrift for Læger 178/3 8.2.2016, s. 292
 bullet   "Nonner og sygepleje i renæssancen", Dansk Sygeplejehistorisk Museum 2010, 2. rev.udg. 2016 med forord af Grete Christensen.
 bullet   "Florence Nightingale - myte og historisk person" af Susanne Malchau Dietz og Gunilla Svensmark. Dansk Sygeplejehistorisk Museum 2015.
 bullet   "Retrosygeplejersker" af Susanne Malchau Dietz og Gunilla Svensmark. I: Sygepleje og Historie (særnummer) nr. 49, april 2015.
 bullet   "Histories of Nursing Practice", eds. Gerard M. Fealy, Christine E. Hallett and Susanne Malchau Dietz. Manchester University Press, 2015
 bullet   Christiane Reimann 1888-1979. Kvinden bag sygeplejens ’Nobelpris’. (2. rev. udg. med forord af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd), København: Dansk Sygeplejeråd 2013 og Dansk Sygeplejehistorisk Museum 3.rev. udg. 2015.
 bullet   "Diakonisser i Dansk Vestindien", Sygepleje & Historie 17. årg., nr. 46, 2013
 bullet   Udstilling på Diakonissestiftelsen Frederiksberg: Køn, kald og kompetencer – en spejling mellem tradition og fornyelse, maj 2013 -
 bullet   "Køn, kald & kompetencer. Diakonissestiftelsens kvindefællesskab og omsorgsuddannelser 1863-1955", Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2013
 bullet   Christiane Reimann 1888-1979. The Lady behind the ‘Nobel Prize’ in nursing. (2. rev. edition with foreword by Grete Christensen, president of the Danish Nurses’ Organization). Copenhagen: The Danish Nurses’ Organization 2013
 bullet   “Women Religious and Nursing in the Renaissance. The Daughters of Charity and the professionalization of Nursing”, Danish Museum of Nursing History, 2011
 bullet   "Florence Nightingale – Krimkrigens heltinde", i "SFINX", 33. årg., nr. 2, 2010
 bullet   anmeldelse af Peter Tudvads bog "Sygeplejerske i Det Tredje Rige" i KVINFOs webmagasin Forum for køn og kultur, online: http://www.kvinfo.dk/side/561/article/925/, 2009
 bullet   redigeret "Nuns Hospitals and Nursing in Denmark in the 19th and 20th Centuries”, i "Nursing & History. Proceedings – First Danish History of Nursing Conference", Århus, Faculty of Health Sciences, 2009
 bullet   redigeret "Nursing & History. Proceedings – First Danish History of Nursing Conference", Århus, Faculty of Health Sciences, 2009
 bullet   ”Florence Nightingale – Folkesundhedens ikon”, i "Sygepleje & Historie", nr. 34, 2008, publiceret på http://www.folkesundhed.au.dk/sygeplejevid/enhed/dimissionstale
 bullet   "Florence Nightingale – sygeplejens ikon", i "Romantikkens Verden", red. af Ole Høiris og Thomas Ledet, Aarhus Universitetsforlag, 2008
 bullet   "Katolske sygeplejeordners grundlæggelse og virke", i "Sygepleje i fortid og nutid – historiske indblik", red. af Stinne Glasdam, og Jens Bydam, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2008
 bullet   "Angels in nursing: Images of nursing sisters in a Lutheran context in the nineteenth and twentieth centuries", i "Nursing Inquiry" vol. 14, nr.4, 2007
 bullet   "Mannerheim, Eva Charlotta Lovisa Sofia", i "Dictionary of Medical Biography", Greenwood Press, 2007
 bullet   "Reimann, Christiane Elisabeth, i "Dictionary of Medical Biography", Greenwood Press, 2007
 bullet   "Sankt Joseph Søstrene fejrer 150-års jubilæum i Danmark", i "Katolsk Orientering" nr. 7, 12. april 2006
 bullet   "Nonneliv på San Cataldo i Renæssancen", i "Renæssancens Verden. Tænkning, kulturliv, dagligliv og efterliv", red. af Høiris, Ole og Jens Vellev. Århus, Aarhus Universitetesforlag, 2006
 bullet   konsulent og tekstforfatter ved Dansk Sygeplejehistorisk Museums særudstilling om sygepleje og behandling i renæssancen; "Doktor Ro, Doktor Munterhed, Doktor Diæt og Kærlig Pleje", april 2006
 bullet   "Et historiografisk blik på sygeplejens faghistorie", i "Ugeskrift for Læger", 50, 2005
 bullet   "Romersk-katolske sygeplejeordner i Danmark efter reformationen", i "Kvinder, Køn og Forskning", 1-2, 2005
 bullet   "Women Religious and Protestant Welfare: The Sisters of Saint Joseph’s Empire of Catholic Hospitals in Denmark", og "Appendix. Tables and Figures", i "Nuns and Sisters in the Nordic Countries after the Reformation", red. af Yvonne Maria Werner, Uppsala, Studio Missionalis Svecana XC, 2004
 bullet   "Religion, modernity and foreign nurses in Iceland", i "Nursing Inquiry", 11(3), 2004
 bullet   "Sankt Josephs hospitalerne i Danmark 1875-1990. Et katolsk hospitalsimperiums etablering, lægevirksomhed og samspil med det offentlige", i "Bibliotek for Læger", (195): 3, 2003
 bullet   biografier af ordenssøstrene og sygeplejersker i "Dansk Kvindebiografisk Leksikon", 2001-03
 bullet   "Kvinden bag sygeplejens ”Nobelpris” – Christiane Reimann 1888-1979", i "Tidsskrift for Sygeplejersker", 44, 2001
 bullet   "Hvad er Sygepleje uden kærlighed? Søster Benedicte Ramsing og kaldstanken", i "Omsorg, kamp og kald. Personer i sygeplejens historie", red. af Regner Birkelund, København, Gyldendal, 2001
 bullet   "Kaldet", i "Omsorgstænkning. En indføring i Kari Martinsens forfatterskab", red. af Herdis Alvsvåg og Eva Gjengedal, København, Gads Forlag, og Fagbokforlaget Bergen, 2000
 bullet   "Kaldet som historisk kategori", i "Køn, religion og kvinder i bevægelse", red. af Anette Warring, Roskilde, Institut for historie og samfundsforhold, 2000
 bullet   "Kaldet - et ophøjet ord for lidenskab", i "Tidsskrift for Sygeplejersker", sektionen videnskab og sygepleje, 47, 1998
 bullet   ph.d. afhandlingen "Kærlighed er tjeneste. Søster Benedicte Ramsing - En biografi", København, Dansk Sygeplejeråd, 1998
Susanne Malchau Dietz har været og er arrangør/medarrangør af tværvidenskabelige nationale og internationale konferencer, f.eks. hovedkoordinator og chair ved Nursing History in a Global Perspective. International Nursing History Conference in Denmark August 9-11, 2012. Den Første Danske Sygeplejehistoriske Konference 2007, helse og medicinhistoriske årsmøder, Medicinsk Museion, 2002-05, Kvindehistorisk seminar Hindsgavl, 2003, Nordisk Medicinhistorisk Kongres i København, 2001, Nordisk kvindehistorikermøde Tisvildeleje, 1999
Sprog
Susanne Malchau Dietz har dansk som modersmål og behersker engelsk skriftligt og mundtligt
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Filantropi
 bullet   Kirkehistorie
 bullet   Kvinder
 bullet   Medicinhistorie
 bullet   Nonner
 bullet   Omsorg
 bullet   Sundhed
 bullet   Sygepleje
 bullet   Sygeplejeforskning
 bullet   Sygeplejehistorie
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Forskningsledere
 bullet   Lektorer
 bullet   Sygeplejersker
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk