KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Yvonne Mørck

Opdateret: 25/02/15
Titel
Antropolog, lektor
Arbejde
Roskilde Universitet
Institut for Samfund og Globalisering
Postboks 260
Universitetsvej 1, 25.3
4000 Roskilde
Tlf.: +45 46 74 30 65 (direkte) 46 74 20 00 (universitet)

www.forskning.ruc.dk/site/research/moerck_yvonne(4991)/
Privat
2400 København NV
Tlf.: +45 35 85 64 30
Mobil: +45 29 43 38 52

Født: 1956
Kompetencer
 bullet   kvinde- og kønsforskning
 bullet   etniske minoriteter i Danmark/Norden/Europa
 bullet   multikulturelle problemstillinger, multikulturalisme, globalisering, etnicitet (incl.hvidhed)
 bullet   intersektionalitetstænkning
 bullet   medborgerskab, herunder intimt medborgerskab
 bullet   vold mod kvinder
 bullet   social mobilitet i uddannelsessystemet (klasserejsende/mønsterbrydere)
 bullet   kvalitative metoder
Uddannelse
 bullet   ph.d. i antropologi, Københavns Universitet, 1996
 bullet   mag.scient. i antropologi, Københavns Universitet, 1987
Ansættelser
Yvonne Mørck er lektor på Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, RUC, 2002-
 bullet   forskningsstipendiat, Danmarks Humanistiske Forskningscenter, 2002-04
 bullet   forskningslektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 2002
 bullet   adjunkt, Københavns Universitet, 1997-2001
 bullet   undervisningsassistent på minioritetsstudier, Københavns Universitet, 1996
 bullet   undervisningsassistent, Samkvind, 1995
 bullet   ekstern lektor, Odense Universitet, 1995-96
 bullet   undervisningsassistent, Institut for Antropologi, 1994
 bullet   undervisningsassistent, Center for samfundsvidenskabelig kvindeforskning og -undervisning, Samkvind
 bullet   kandidatstipendiat, Samkvind, 1990-93
 bullet   undervisningsassistent, Institut for etnologi og antropologi, 1987-88
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   redaktionsmedlem af Forlaget Sociologi, 2000-02
 bullet   bestyrelsesmedlem i Sociologforeningen, 1999-2000
 bullet   medredaktør af tidsskriftet "Jordens Folk", 1993-98
 bullet   bestyrelsesmedlem i Forlaget Sociologi, 1990-93
 bullet   næstforkvinde for Foreningen for Kvinde- og Kønsforskning i Danmark, 1994-95
 bullet   forkvinde for Antropologforeningen i Danmark, 1990
 bullet   bestyrelsesmedlem af Antropologforeningen i Danmark, 1989
Udmærkelser
Produktion
 bullet   "Etnicitet og kritiske hvidhedsstudier". I: B.Greve (red.): "Grundbog i socialvidenskab - 5 perspektiver". Frederiksberg, Nyt fra samfundsvidenskaberne 2015 (2.udgave).
 bullet   "Når kvinder kommer til byen. Migration, storbyliv og intimt medborgerskab". I: A.Greve (red.): Storbyen. Urbanisering & urbanitet. København, Forlaget Columbus 2014.
 bullet   Danneskiold-Samsøe, Sofie, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen: "Kvindelige ægteskabsmigranter og voldelige realiteter". I: A.Liversage & M.Rytter (red.): "Ægteskab og migration". Århus, Aarhus Universitetsforlag 2014.
 bullet   Sørensen, Bo Wagner, Yvonne Mørck & Sofie Danneskiold-Samsøe: "A Conspiracy of Silence: Violence against Ethnic Minority Women in Denmark". I: B.Wijma, C.Tucker & U.Engdahl (eds.): Proceedings from the Conference: Violences and Silences: Shaming, Blaming – and Intervening. Linköping: Centre of Gender Excellence – GEXcel 2012.
 bullet   Sørensen, Bo Wagner, Yvonne Mørck & Sofie Danneskiold-Samsøe: "Tavshed og vold mod kvinder: Erfaringer fra et projekt om vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier", i "Tidsskriftet Antropologi", Nr. 65, 2012.
 bullet   Mørck, Yvonne, Bo Wagner Sørensen, Sofie Danneskiold-Samsøe & Henriette Højberg: "The Thin Line Between Protection, Care and Control: Violence Against Ethnic Minority Women in Denmark". I: R.K.Thiara, S.A.Condon & M.Schröttle (eds.): "Violence against Women and Ethnicity: Commonalties and Differences across Europe". Opladen: Barbara Budrich Publishers 2011.
 bullet   Danneskiold-Samsøe, Sofie, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen: ”'Familien betyder alt'. Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier". Frederiksberg: Forlaget Frydenlund 2011.(458 s.)
 bullet   Hohnen, Pernille & Mørck, Yvonne: "Ethnicity and consumption". I: K.M.Ekström (ed.): "Consumer behaviour – a Nordic Perspective". Lund, Studentlitteratur 2010.
 bullet   "'Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder' - en evalueringsrapport", Danner & RUC 2010.
 bullet   Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Bo Wagner & Mørck, Yvonne: "Den usynlige vold i etniske minoritetsfamilier", i "Humaniora", Vol. 25, Nr. 2, 2010.
 bullet   Mørck, Yvonne & Rosenbeck, Bente: "Rejser og forandringer: Intersektioner af klasse, køn og etnicitet", i "Kvinder, Køn & Forskning", Vol. 10, Nr. 1, 2010.
 bullet   "Complex Travels: Class Travellers and (Critical) Multicultural Education in Relation to Danish Upper Secondary School". I: B.Aamotsbakken & S.Selander (eds.): "Nordic Identities in Transition". Novus Forlag, Oslo 2009.
 bullet   "Multicultural Upper Secondary School Life in Denmark: Identifications, Solidarity and Citizenship", i "Journal of Social Sciences" nr.3 (2), 2007.
 bullet   "Multikulti-gymnasieliv: identifikationer, solidaritetsformer og medborgerskab". I: S.Laumann Jørgensen & M.Sandberg (red.): "Kulturlighed. Temaer om kulturel identitet, foranderlighed og anerkendelse". Århus, Forlaget Philosophia 2006.
 bullet   "Intersektionalitetsanalyse og diversitetsudfordringer: Fadime-sagen".I: H.Bech & A.S.Sørensen (red.): "Kultur på kryds og tværs". Århus, Forlaget Klim 2005.
 bullet   "Etniske minoritetsunge i Danmark. Strategier, udfordringer og potentialer". I: M.N.Christoffersen, Y.Mørck & K.M.Sørensen: "Ungdomssociologi", København, Forlaget Colombus, 2005 (2.udgave).
 bullet   "Narratives of the intersections of masculinities and ethnicities in a Danish high school class", i "NORA. Nordic Journal of Women’s Studies", no.2, vol.11, 2003.
 bullet   "Multikulturalismernes kønsblinde øje. Mangfoldighedsudfordringer og kønsligestilling", "Dansk Sociologi", nr.3, 13.årg., 2002.
 bullet   "Etniske minioritetsunge og demokratisk medborgerskab". I: A.Christensen & B.Siim (red.): "Køn, demokrati og modernitet". København, Hans Reitzels Forlag, 2001.
 bullet   "Hyphenated Danes: Contested fields of gender, generation and ethnicity", i "YOUNG. Nordic Journal of Youth Research", Vol.8, Nr.3, 2000.
 bullet   "'Faktisk er Blågårds Plads utrolig smuk' - hårde drenge på Nørrebro", i "Social kritik", nr. 65/66, 1999.
 bullet   "Migration, kvinder og skønlitteratur. Spændingsfelter mellem hjemvé og hjem", i "Kvinder, Køn & Forskning", nr. 4, 1998.
 bullet   "Bindestregsdanskere. Fortællinger om køn, generationer og etnicitet", Frederiksberg, Forlaget Sociologi, 1998. (325 s.)
 bullet   "Gender and Generation: Young Muslims in Copenhagen".I: S. Vertovec & A.Rogers (eds.): "Muslim European Youth. Reproducing ethnicity, religion, culture". Ashgate Publishing, 1998.
 bullet   "Mixede masalaer, asistiske countrysangere og "bhaji" på stranden. Repræsentationer af kulturel kreolisering", i "Social kritik", nr.45/56, 1996.
 bullet   "Køn og Kultur. Et uundværligt par", i "Jordens Folk", nr.3, 1995.
 bullet   "Kulturel kompleksitet og "empiribricolage": Refleksioner over et projekt om etnisk minoritetsungdom og multikulturalisme", i "Tidsskriftet Antropologi", nr.31, 1995.
 bullet   "Køn og generationer - muslimsk indvandrerungdom i København". I: J.Liep & K.Fog Olwig (red.): "Komplekse liv. Kulturel mangfoldighed i Danmark". København, Akademisk Forlag, 1994.
 bullet   "Når kønnet kommer til byen - modernitet, køn og indvandrere", i "Kvinder, Køn & Forskning", Nr.2, 1994.
 bullet   "Udsigt over kønnet.Kvindeantropologi og feministisk antropologi", i "Tidsskriftet Antropologi", nr.24, 1991.
 bullet   "Er feministisk postmodernisme mulig?" I: A.Hejlsted, Y.Mørck, A.D.Sørensen & M.Kruckow (red.): "Opgør eller opløsning - en seminarierapport fra Livsmagt-seminariet, Nyborg 6.-8.maj 1991", København, Københavns Universitet, Samkvind & Center for Kvindeforskning 1991.
 bullet   "'Hvad vinden ikke blæser væk' - kvindeliv og livshistorie i antropologien". I: L.Andersen, L.W.Pape & M.Rostgård (red.): "Livsmagt. Nye perspektiver på kultur, magt og køn". Årbog for Kvindeforskning, 2, Århus, Aarhus Universitetsforlag 1990.
 bullet   "Livshistorie og kvindeliv. Livshistoriens anvendelighed i den antropologiske forskning". Specialerækken nr. 31, Institut for Antropologi, Københavns Universitet 1990. (Magisterafhandling 1987)
Sprog
Emneord
 bullet   Antropologi
 bullet   Etnicitet
 bullet   Globalisering
 bullet   Indvandrere
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvinder
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Minoriteter
 bullet   Unge
Professioner
 bullet   Antropologer
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
Organisationer
 bullet   Roskilde Universitet
 bullet   RUC
Region
 bullet   Region SjællandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk