KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Birgit Petersson

Opdateret: 31/05/16
Titel
Lektor, speciallæge i psykiatri
Arbejde
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
2099
Øster Farimagsgade 5, opgang Q
1014 København K
Tlf.: +45 35 32 79 70
Fax: +45 35 32 79 46

www.ifsv.ku.dk/ansatte/beskrivelse/?id=76584
Privat
1875 Frederiksberg
Tlf.: +45 33 21 50 74


Født: 1945
Kompetencer
 bullet   medicinsk kvindeforskning
 bullet   psykiatri
 bullet   kvinders livsforhold og helbred, psykisk, fysisk og socialt, krop og vægt
 bullet   graviditet og fødsel
 bullet   abort og fødselsteknologi
 bullet   overgangsalder
 bullet   kønsforskelle og deres betydning for sygdom og sundhed
 bullet   medicinsk teknologi
 bullet   etik
 bullet   spiseforstyrrelser
Uddannelse
 bullet   familieterapeut, Kempler Instituttet, 1988
 bullet   autorisation som speciallæge i psykiatri, 1984
 bullet   autorisation som selvstændig læge, 1980
 bullet   lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet, 1973
Ansættelser
Birgit Petersson er lektor og afdelingsleder, Afdeling for Medicinsk Kvinde- og kønsforskning, Institut for Folkesundhed, 1987-
 bullet   lægekonsulent ved Døgnkontakten for 14-18 årige, Social- og Sundhedsforvaltningen, København, 1979-
 bullet   1. reservelæge, KAS Stolpegård, 1986-87
 bullet   1. reservelæge, Sct. Hans Hospital, 1983-86
 bullet   ansat ved Rigshospitalet, neurokirurgisk afdeling, 1982-83 og neuromedicinsk afdeling, 1983-84
 bullet   1. reservelæge, Centralsygehuset i Slagelse, psykisk afdeling, 1981-82 og tilknyttet alkoholambulatoriet sammesteds, 1981-82
 bullet   forskningsmedarbejder ved SFI, Socialforskningsinstituttet, 1981-82
 bullet   ansat ved KAS Glostrup, 1979 og reservelæge og kursusreservelæge, KAS Nordvang, 1979-81, forskningsstilling, KAS Nordvang, 1977-79
 bullet   konsulent ved den grønlandske rådgivningsklinik POK, 1974-77 og ansat ved Døgncentret for narkomaner, Blågårdsgade, 1969-71
 bullet   turnusordning mellem en række københavnske sygehuse, 1973-77
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af bestyrelsen, Dansk Selskab for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, 2005-14
 bullet   medlem af redaktionsgruppen, "Kvinder, Køn og Forskning", 1992-2014
 bullet   medlem af Ankenævn for abort og sterilisation, 1985-2013
 bullet   medlem af World Psychiatric Association og af udvalg Women and Psychiatry, 1994-2008
 bullet   medlem af bestyrelsen, Center for Etik og Ret, Københavns Universitet, 1994-2010
 bullet   initiativtager til Gruppen for Medicinsk Kvindeforskning, 1979-2005, koordinator for gruppen, 1987-2005
 bullet   formand for Ligestillingsudvalget, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, 1994-2001
 bullet   ansvarlig for lægebrevkasse i "Alt for Damerne", 1979-2004
 bullet   medlem af Sundhedsstyrelsens udvalg om forebyggelse af spiseforstyrrelser, 1994-99
 bullet   medlem af KVINFO's bestyrelse, 1991-98
 bullet   medlem af EF's ekspertgruppe for Women's Studies, GRACE, 1991-96
 bullet   medlem af Studenterrådgivningens bestyrelse, 1987-99, formand fra 1994
 bullet   medlem af repræsentantskabet i DAPHNE, Center for information og rådgivning om prostitutionsforebyggelse, 1991-94
 bullet   forkvinde for Foreningen for Kvinde- og Kønsforskning i Danmark, 1990-93
 bullet   dansk medlem af WISE, Women's International Studies Europe, 1989-92
 bullet   medlem af Dansk Psykiatrisk Selskabs etikudvalg, 1983-85, formand for kvindeudvalget, 1984-90 og medlem af Efteruddannelsesudvalget, 1986-92
 bullet   medlem af Middellevetidsudvalget, Sundhedsministeriet, 1993-94
 bullet   medlem af Dansk Medicinsk Selskabs repræsentantskab, 1985-91
 bullet   medlem af Den Almindelige Danske Lægeforenings repræsentantskab, 1982-87
 bullet   medlem af Foreningen af Yngre Lægers repræsentantskab, 1982-87 og af dennes bestyrelse, 1985-87
 bullet   medlem af Dansk Psykiatrisk Selskabs bestyrelse, 1983-89 og kasserer, 1986-89
 bullet   tidligere medredaktør af månedsbladet "Kvinder"
Udmærkelser
 bullet   personligt legat fra OAK-Foundation, 2009, 2010
 bullet   Valborg og Edith Laursens legat, 1998
 bullet   Kvindeligt Arbejderforbunds forskningspris, 1997
 bullet   "Alt for Damerne"s Kvindepris, 1995
 bullet   HKs forskningspris, 1995
Produktion
Birgit Petersson har bl.a. skrevet en lang række forskningsartikler, "Greenlandic adoptee's psychiatric inpatient contact. A comparative register-based study Scandinavian", i "Journal of Public Health", sammen dem Laubjerg M., nr. 38, 2010
 bullet   "Misundelse og kærlighed", LogR, 2003
 bullet   "De fire årstider", om kvinder og seksualitet, LogR, 2002
 bullet   "Jagten på det sunde liv", L&R-Fakta, 2000
 bullet   "Tilgivelse", Aschehoug, 1999
 bullet   "Abort i 25 år", 1998
 bullet   "Pæne piger? Om spiseforstyrrelser", 1997
 bullet   "Frygten for fedtet", 1997
 bullet   "Klar besked om overgangsalderen", 1995
 bullet   artiklen "Leve i nuet", i "Den bedste tid", red. af L. Kühlman, 1995
 bullet   "Hjemmefødsler: et effektivt middel mod fødselsskader", sammen med O. Olsen, i "Ugeskrift for Læger", 1995
 bullet   "Spiseforstyrrelser truer folkesundheden", i "Nyhedsinformation", nr. 9, 1995
 bullet   "Med livet som indsats", i "Børn og Unge", 1995
 bullet   "Videnskabsetik og tavshedspligt", i "Information", 22.8. 1995
 bullet   "Sygeliggørelse af kvinder", 1995
 bullet   "Kønnets betydning for lægerollen", med M. H. Odborg, T. R. Eriksen, i "Ugeskrift for Læger", 1995
 bullet   referee for bl.a. "Danish Medical Bulletin", "Scandinavian Journal of Social Medicine", "Ugeskrift for Læger", "Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift", og "The European Journal of Women's Studies", 1992-
 bullet   underviser, forelæser og erfaring med produktion af radio, TV og video

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Sprog
Birgit Petersson har dansk som modersmål, behersker engelsk og skandinavisk flydende, og læser tysk
Emneord
 bullet   Abort
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Etik
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Fødselsteknologi
 bullet   Fødsler
 bullet   Graviditet
 bullet   Kroppen
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvindelighed
 bullet   Kvinder
 bullet   Kvindesygdomme
 bullet   Kønsforskelle
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligestilling
 bullet   Medicin
 bullet   Overgangsalderen
 bullet   Psykiatri
 bullet   Spiseforstyrrelser
 bullet   Sundhed
 bullet   Sundhedspolitik
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Ledere
 bullet   Lektorer
 bullet   Læger
 bullet   Psykiatere
 bullet   Speciallæger
 bullet   Terapeuter
Organisationer
 bullet   Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
 bullet   Institut for Folkesundshedsvidenskab
 bullet   Københavns Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk