KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Grethe Jacobsen

Opdateret: 19/05/16
Titel
Seniorkonsulent, fhv. førstebibliotekar
Arbejde
Det Kongelige Bibliotek
Direktørens Stab
Postboks 2149
1016 København K

www.kb.dk
Privat
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 38 86 46 85
Mobil: +45 29 62 91 05


Født: 1945
Kompetencer
 bullet   kvindehistorie
 bullet   socialhistorie
 bullet   retshistorie
 bullet   middelalderen og reformationen, særligt 1400-1600
 bullet   pligtafleveringslovgivning i Norden
 bullet   kvinder og ledelse
Uddannelse
 bullet   Dr. phil. Odense Universitet, 1995
 bullet   Ph.d. i History, University of Wisconsin-Madison, USA, 1980
 bullet   M.A. i History, University of Wisconsin-Madison, USA, 1978
 bullet   B.A. i History and psychology, Hunter College, City University of New York, 1976
 bullet   Bibliotekar, Danmarks Biblioteksskole, København, 1968
Ansættelser
 bullet   Seniorkonsulent, Det Kongelige Bibliotek, 2011-
 bullet   Førstebibliotekar, Det Kongelige Bibliotek, leder af Danske Afdeling, 1993-2002, leder af Pligtafleveringsafdelingen, 2003-11 leder af Kort- og Billedafdelingen, 2006-11
 bullet   Seniorstipendiat, Det Retsvidenskabelige Institut A, Københavns Universitet, 1988-92
 bullet   Fulbright Scholar-in-Residence, The Medieval Institute, Western Michigan University, 1986-87
 bullet   Kandidatstipendiat, Historisk Institut, Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 1982-84
 bullet   Ekstern lektor, DIS Study, 1983
 bullet   Ekstern lektor, Det humanistiske Fakultet, 1981-82
 bullet   Bibliotekar ved kommunebiblioteker, museumsbiblioteker og universitetsbiblioteker i Danmark og USA, 1968-76
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Beskikket medlem af Kulturministeriets Tidsskriftstøtteudvalg, 1995-2000, forkvinde, 1998-2000
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Bl.a. "Danske ligprædikener 1565-1610. Køn, stand og embede i en litterær genre." Historisk Tidsskrift, 115: 1, 2015
 bullet   ”Women and Power – three Danish Cases on a European background.” Pars pro toto. Historische Miniaturen zum 75. Geburtstag von Heide Wunder. Hrsg. Alexander Jendorff & Andrea Pühringer. Neustadt an der Aisch, Verlag PH. C. W. Schmidt, 2014
 bullet   "Sigbrit og Elisabeth: Om kvinder og magt i 1500-tallet." 1066 Tidsskrift for historie, 2012:2, http://issuu.com/1066_Tidsskrift_for_historie/docs/1066_-_tidsskrift_for_historie___2__2012/32
 bullet   "Kingship and Gender in the Nordic Countries During the Middle Ages: Female Transmission of Power in Elective Kingship Systems." La Justice des familles. Autour de la transmission des biens, des savoirs et des pouvoirs (Europe, Nouveau Monde, XIIe-XIXe siècles). Études réunies par Anna Bellavitis et Isabelle Chabot. Collection de l'Ecole Française de Rome, 447. Rom, École Française de Rome, 2011
 bullet   "Formal and Informal Power - Danish Noblewomen in Sixteenth-Century Denmark" red. af Liber Amicorum Ditlev Tamm. Law, History and Culture. Per Andersen, Pia Letto-Vanamo, Kjell Åke Modéer & Helle Vogt, DJØF Publishing, 2011
 bullet   ”’Med Gud befalendes’ – det guddommelige i adelens breve fra reformationstiden” i Kirkehistorier: Festskrift til Martin Schwarz Lausten i anledning af 70 års fødselsdagen den 6.juli 2008. Red. Carsten Selch Jensen og Lauge O. Nielsen. København, Anis, 2008
 bullet   "Adelskvinder og politik i renæssancens Danmark", i "Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden", Rapport til 26:e Nordiska historikermötet i Reykjavík den 8-12 augusti, 2007, red. af Åsa Karlsson Sjögren, Ritsafn Sagnfræðistofnunar, nr. 40. Reykjavík, Háskólaútgáfan; Islands universitets förlag, 2007
 bullet   "Renæssancens kongebilleder i Det Kongelige Bibliotek: Hede, Margrete – og alle mændene", i "Umisteligt: Festskrift til Erland Kolding Nielsen" red. John T. Lauridsen og Olaf Olsen, København, Det Kongelige Bibliotek, 2007
 bullet   "Køn og magt i Danmarks senmiddelalder", i "Konge, kirke og samfund: De to øvrighedsmagter i dansk middelalder", red. af Agnes S. Arnórsdóttir, Per Ingesman og Bjørn Poulsen, Århus, Aarhus Universitetsforlag, 2007
 bullet   "The Celtic Element in the Icelandic Population and the Position of Women", Bibliotheca Arnamagnæana, XLIV = Opuscula, XII, 2005
 bullet   "Kvinder og mænd i byens rum - køn i byhistorien", i "Middelalderbyen", red. af Søren Bitsch Christensen, Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Universitetsforlag, 2004
 bullet   artikler til "Dansk kvindebiografisk leksikon", 2000-01 og "Den store danske encyklopædi", 1994-2001
 bullet   "By og Borger", sammen med Per Kristian Madsen, i "Middelalderens Danmark", 1999
 bullet   "Perioden 1500-1750", i "Indefra: Europæiske kvinders historie belyst ved kildetekster", 1999
 bullet   "Telling the story of women in medieval Scandinavia", i "Gendering Scottish History: An International Approach", 1999
 bullet   "Frue og husbond - kvinders muligheder", i "Margrete 1. Nordens Frue og Husbond: Kalmarunionen 600 år. Essays og Udstillingskatalog", Nationalmuseet, 1996
 bullet   "Magt, stat og køn i middelalderens og reformationstidens samfund", i "Kjønn, makt, samfunn i Norden i et historisk perspektiv", Konferencerapport fra det 5. nordiske kvinnehistorikermøte, Klækken, 8.-11.8., 1996
 bullet   "Pligtaflevering 1850-1997", i "Den trykte kulturarv: Pligtaflevering gennem 300 år", redigeret af Henrik Horstbøll og John T. Lauridsen, 1998
 bullet   "Kvinder, køn og købstadslovgivning 1400-1600: Lovfaste Mænd og ærlige Kvinder", disputats, 1995
 bullet   "Kvinder og mænd i senmiddelalderens bysamfund", i "Danmark i senmiddelalderen", red. Per Ingesman og Jens William Jensen, 1994
 bullet   "Hekse i et kolonisamfund", "Latinamerika før kolonierne", "De latinamerikanske kolonisamfund", "De nordamerikanske kolonisamfund", i "Kvinder - Fra urtid til nutid", bind 2, red. af Ida Blom, Cappelens kvinnehistorie, Bind 2, no. udg., 1992
 bullet   "Håndværkets kulturhistorie: Håndværket kommer til Danmark, Tiden før 1550", 1982
 bullet   "Kvindeskikkelser og kvindeliv i Danmarks middelalder", 1986
Sprog
Grethe Jacobsen har dansk som modersmål, taler og skriver engelsk flydende, og har kendskab til tysk og fransk
Emneord
 bullet   Biblioteker
 bullet   Forskningsbiblioteker
 bullet   Historie
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvindehistorie
 bullet   Kvinder
 bullet   Ledelse
 bullet   Middelalderen
 bullet   Reformationen
 bullet   Renæssancen
 bullet   Retshistorie
 bullet   Socialhistorie
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Forskningsbibliotekarer
 bullet   Ledere
Organisationer
 bullet   Det Kongelige Bibliotek
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk