KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Nell Rasmussen

Opdateret: 13/09/21
Titel
Selvstændig konsulent
Arbejde
NR Consult
Finsensvej 7 C, 5. tv.
2000 Frederiksberg
Mobil: +45 24 81 78 42

www.nr-consult.dk
Privat
2000 Frederiksberg
Mobil: +45 24 81 78 42


Født: 1946
Kompetencer
partnerdrab
 bullet   vold i nære relationer og vold mod kvinder
 bullet   menneskehandel
 bullet   overgreb og udsathed
 bullet   seksuelle og reproduktive rettigheder
 bullet   kvinders menneskerettigheder
 bullet   familieret
Uddannelse
 bullet   cand.jur., Københavns Universitet, 1973
 bullet   grundfagseksamen i kriminologi, Institut for Kriminologi og Strafferet, Universitetet i Oslo, 1974
 bullet   journalistisk tillægsuddannelse, 1987
Ansættelser
Nell Rasmussen er selvstændig konsulent i eget firma, NR Consult, 2012-
 bullet   seniorkonsulent i Socialstyrelsen, 2007-11
 bullet   temaleder og senere seniorkonsulent i Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, 2003-07
 bullet   leder af PRO-Centret, 2002-03
 bullet   seniorrådgiver ved Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1999-2002
 bullet   selvstændig, international konsulent i reproduktiv sundhedspolitik og lovgivning, 1998-99
 bullet   sekretariatschef i Foreningen Sex og Samfund, 1993-98
 bullet   organisationskonsulent, samme sted, 1992-93
 bullet   fuldmægtig i Etisk Råd, 1989-92
 bullet   timelærer ved det Retsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 1987-89
 bullet   lektor i familieret, civilret og kriminalret, Den sociale Højskole, 1974-90, og i en overlovsperiode, fuldmægtig, Københavns Overpræsidium, 1986-87
 bullet   juridisk konsulent, Københavns Kommune, 1984-85
 bullet   lektorvikar, Roskilde Universitetscenter, 1981-82
 bullet   advokatfuldmægtig, 1980-82
 bullet   fuldmægtig, Ligestillingsrådet, 1980-81
 bullet   undervisningsassistent, Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet, 1976-77
 bullet   forskningsrådsprojekt om voldtægt, Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 1975-80
 bullet   timelærer ved Den Sociale Højskole, København, 1975-77
 bullet   forskningsassistent ved Kriminalistisk Institut, Københavns Universitet, 1974 og ved Institut for Organisations- og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København, 1973-77
Tillidsposter og medlemskaber
Medlem af Det Nationale Voldsobservatorium
 bullet   Medlem af følgegruppen for Gadejuristens Projekt for afrikanske kvinder i prostitution i København
 bullet   medlem af Europarådets kontrolkomité for den europæiske konvention for en indsats mod menneskehandel, 2009-13
 bullet   ekspert i Asian Development Bank projekt om forebyggelse af HIV/AIDS, herunder menneskehandel, blandt migranter i Tajikistan, 2008
 bullet   konsulent vedr. indkorporering af seksuelle og reproduktive rettigheder i FN Befolkningsfonds landeprogram i Kina med Den Kinesiske Befolknings- og Familieplanlægningskommission, 2007-08
 bullet   medlem af Kønsnetværket, 2003-07
 bullet   medlem af europæisk ekspertgruppe vedr. Trafficking in Human Beings under EU KOmmissionen, DGI Justice and Homeaffairs, 2003-07
 bullet   medlem af redaktionskomitéen for "Entre Nour" WHO 1998- suppleant i lektorbedømmelsesudvalget ved de sociale højskoler
 bullet   næstformand for bestyrelsen, PRO-Centret, 1997-2002
 bullet   medlem af Flygtningnævnet, 2001-02
 bullet   medlem af Udenrigsministeriets forberedende gruppe til opfølgning af den 4. Internationale Kvindekonference i Beijiing + 5, 1999 og medlem af den danske delegation, 2000
 bullet   medlem af Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde for Foreningen Sex og Samfund, 1987-98
 bullet   medlem af International Planned Parenthood Federation, IPPFs arbejdsgruppe til udarbejdelse af "IPPF Sexual and Reproductive Rights Charter", 1993-95
 bullet   medlem af den forberedende gruppe til ICPD +5, 1994
 bullet   medlem af Udenrigsministeriets arbejdsgruppe til forberedelse af FNs konference "Befolkning og Udvikling", som repræsentant for Foreningen Sex og Samfund, 1993-94 og som medlem af den danske delegation
 bullet   medstifter af KVINFO, Center for Information om Kvinde og Kønsforskning, 1984, medlem af bestyrelsen, 1987-90 og bestyrelsesforkvinde, 1988-90
 bullet   medlem af European Regional Council i International Planned Parenthood Federation, IPPF, 1985-92
 bullet   medlem af bestyrelsen i Foreningen for Familieplanlægning, 1984-92
 bullet   medlem af bestyrelsen, forkvinde for Dansk Retspolitisk Forening, 1983-87
 bullet   dansk repræsentant i Nordisk Socialhøjskolekomite, 1983-86
 bullet   sekretær i Nordisk Forening for Retssociologi, 1975-77 og medlem af bestyrelsen i Juridisk Studenterklub ved Århus Universitet, 1969-71
 bullet   censor i kriminologi på den sociale uddannelse på professionshøjskolerne og var censor i kriminologi ved Psykologisk Institut, Københavns Universitet, 1981-87
Udmærkelser
Produktion
Indlæg Drab og dødelig vold i ”Vold i familien. Viden for fagfolk.” 2020, red. af Helene Oldrbup- Akademisk Forlag.
 bullet   ”Forebyggelse af drab og dødelig vold i nære relationer”, 2016, med Esther Nørregård-Nielsen og Niels Westermann-Brændgaard.
 bullet   "Retten til et liv uden vold", Institut for Menneskerettigheder, 2014
 bullet   "Børn i familie- og socialretten", s.m. Jane Røhl, Nyt Juridisk Forlag, 2013
 bullet   "Lærebog i familieret." 2. udgave, 2. oplag. Nyt Juridisk Forlag, 2012
 bullet   Indlæg med Hanne Ramsbøl i "Løsladt og hvad så", red. af Jesper Ryberg, 2008
 bullet   "Prostitution i Danmark", Hånd- og undervisningsbog, Servicestyrelsen, 2007
 bullet   "Samværssager i voldsramte familier", Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, 2006
 bullet   "Retlig regulering af familien", 2. udgave, 2004
 bullet   bogen "Separation before divorce under shariah and danish law", i "Retfærd 97" sammen med Rubia Medidi, 2002
 bullet   "The Application of Human Rights to Reproductive and Sexual Health. A Compilation of the Work og The European Human Rights System", sammen med Julie Stanchieri, Isfahan Merali, red. 2002
 bullet   "Retlig regulering af familien", 2002
 bullet   "Familieret", 6. udgave, 2000
 bullet   redigeret og skrevet kapitler i "Women's Voices, Womens Choices", sammen med Linda Nordahl Jakobsen, 1998
 bullet   "Sexual and Reproductive Health and Rights for Youth. The Danish Experience", 1996
 bullet   "Sexual Rights of Young Women in Denmark and Sweden", med Katarina Lindahl og Maritta Viktorsson, 1995
 bullet   "Informationsmappe: Befolkning og Udvikling", 1995
 bullet   "Population and Development. Background paper for the International Conference on Population and Development Cairo 1994", med L. Blegvad, V. Søgaard Pedersen, m.fl., 1994
 bullet   "Abortion in Denmark. The Legal and Political Situation", i "Abortion in Europe", 1994
 bullet   "Retlige aspekter af privatiseringen af hospitalsvæsenet", med Lars Nordskov Nielsen, Det Etiske Råd, 1991
 bullet   medarrangør af en konference om familieplanlægning i udviklingslande, kvinders behov og ønsker, Foreningen for Familieplanlægning og Kvindernes U-landsudvalg, KULU, 1994
 bullet   arrangør af seminar for deltagere fra Sydøstasien om Infrastrukture, Strategic Planning and Community Participation in Family Planning from a Woman's Perspective, Foreningen for Familieplanlægning og International Council om Management of Planned Parenthood, støttet af DANIDA, 1991
 bullet   medlem af arrangørgruppen for kvindevalgretsfesten i Tivoli, 1990
 bullet   tilrettelægger og arrangør af europæisk seminar for rådgivere og behandlere, "Counselling on Rape and Sexual Abuse of Children", International Planned Parenthood Federation og Foreningen for Familieplanlægning, 1988
 bullet   medarrangør af 4. Nordiske Prostitutionskonference for socialarbejdere i Hillerød, 1987
 bullet   medlem af nordisk seminar om opsamling af fem års forskning om social kontrol af kvinder for Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 1981 og af Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 1976
 bullet   medlem af nordisk seminar om opsamling af fem års forskning om social kontrol af kvinder for Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 1981 og af Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 1976
Sprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Børn
 bullet   Familieret
 bullet   Jura
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvindeorganisationer
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligestilling
 bullet   Menneskerettigheder
 bullet   Prostitution
 bullet   Reproduktion
 bullet   Voldtægt
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Jurister
 bullet   Konsulenter
 bullet   Rådgivere
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk